Vergisting

Deze koe geeft energie
aan kinderen die van
zwemmen houden.

Wetsus en Fier ontvangen biogas RWZI

Project:
Wetsus en Fier ontvangen biogas RWZI

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier en Wetsus op de WaterCampus in Leeuwarden verwarmen hun gebouwen met biogas van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Leeuwarden. Het CKM en het Wetsuspand zijn hierdoor volledig energie neutraal.

Oplossing

Biogas uit slib

Jaarlijks wordt er 100 miljoen kuub afvalwater op het riool geloosd door bedrijven en huishoudens in Fryslân. Dit water wordt gereinigd in één van de 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Na de zuivering van het afvalwater blijft slib over als restproduct. In Leeuwarden staat een vergistingsinstallatie, waarmee het slib van deze locatie wordt vergist en één miljoen kuub biogas wordt geproduceerd. Ongeveer 90% van deze duurzame energie wordt ingezet voor eigen gebruik.

Met de komst van het biogasstation kan de overige 120.000 m3 worden geleverd aan het CKM‐gebouw van Fier en het Wetsusgebouw. Hiermee wordt 200 ton CO2‐emissie vermeden, oftewel de uitstoot van CO2 van 150 auto’s.

Biogasleiding

Via een 600 meter lange biogasleiding en een gasmotor bij Fier wordt het CKM-gebouw voorzien van elektriciteit en warmte. Voor de aanvoer van biogas naar de WaterCampus heeft de gemeente Leeuwarden een leiding van 2 kilometer aangelegd. Hiervoor ontvangen zij het prestigieuze BREAAM‐duurzaamheidscertificaat.

Verbinding  partijen              

In opdracht van Fier was Ekwadraat bezig met het verduurzamen van hun nieuwe pand. Ekwadraat keek met een gebiedsgerichte benadering naar de verschillende mogelijkheden. Hierdoor ontdekte Ekwadraat de mogelijkheid om een koppeling te leggen met de rwzi die ‘dichtbij’ het nieuwe pand van Fier lag en die biogas beschikbaar had. Vervolgens heeft Ekwadraat bij dit project technisch advies geleverd en meegedacht over de verdere uitwerking van het concept. 

Rik Heijman
Senior adviseur

06-23251797
Duurzame energie productie Subsidiemanagement