Zonne-energie

De zon is een voor menselijke begrippen onuitputtelijke bron van energie. Deze energie is te benutten voor het opwekken van elektriciteit en warmte. De Nederlandse overheid stimuleert de productie van elektriciteit en warmte op verschillende manieren.

Voor particulieren en kleinzakelijke aansluitingen is het mogelijk gebruik te maken van de salderingsregeling. Voor de grotere projecten is het mogelijk om SDE+ subsidie aan te vragen. De grens tussen salderen en het in aanmerking komen voor SDE+ subsidie ligt op een aansluitcapaciteit van 3x80 Ampère. Pas wanneer uw aansluiting groter is dan 3x80 Ampère, komt u in aanmerking voor de subsidie, u mag dan de salderingsregeling niet meer toepassen.

Voor de productie van hernieuwbare warmte is het enkel mogelijk gebruik te maken van SDE+ subsidie. Echter geldt hierbij ook een minimale grootte van 200 m².

SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van zonne-energie voor grotere bedrijven. Met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère komt u in aanmerking. De SDE+ subsidie keert 15 jaar lang subsidie uit. Lees verder voor de mogelijkheden die de SDE+ subsidie voor u heeft.

Alles over SDE+ subsidie bij zon

Vergunningen

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een gebouw (waarmee ze feitelijk onderdeel worden van het gebouw, geen monument zijnde) is het niet nodig een omgevings­vergunning bouwen aan te vragen. Indien het gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat of het is een gemeentelijk of rijksmonumenten is er mogelijk wel een omgevingsvergunning noodzakelijk. Zonnepanelen geplaatst op een ander bouwwerk en op het land hebben wel een omgevingsvergunning bouwen nodig. 

Alles over vergunningen bij zon

Zon op uw bedrijfspand

Heeft u een bedrijfspand met een groot dak en wilt u uw eigen energie duurzaam opwekken? Of heeft u recent een positieve SDE+ beschikking ontvangen en bent u op zoek naar het beste systeem? Ekwadraat kan u met haar onafhankelijke projectbegeleiding ondersteunen bij de aanschaf van een kwalitatief goede zon-PV installatie voor een concurrerende prijs.

Alles over zon op uw bedrijfspand

Zonneweides

Wanneer u voornemens bent een zonneweide te ontwikkelen zijn er meerdere zaken waar u rekening mee moet houden. Uiteraard komt u in aanmerking voor SDE+ subsidie waarmee de productie van de duurzame elektriciteit voor een periode van 15 jaar lang gesubsidieerd wordt. 

Alles over zonneweides

Salderen

Heeft u een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van 3x80 Ampère of kleiner en bent u ook niet voornemens de aansluiting te vergroten, dan kunt u geen SDE+ subsidie aanvragen. Juist hiervoor heeft de minister een fiscale maatregel in het leven geroepen: salderen!

Alles over salderen

Bekijk hier voorbeeldprojecten:

Timboco Kozijntechniek

Timboco Kozijntechniek uit

Lees meer

Vink Sion installeert 1.100 zonnepanelen

Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V.

Lees meer

Vernieuwbouw Thialf

Thialf vernieuwt haar ijsbaan.

Lees meer

Vitens zet in op zon

Vitens heeft een droom:

Lees meer

Zonnepanelen op scholen

Zonnepanelen op schooldaken in

Lees meer

2.000 zonnepanelen

Duurzame plantendistributeurs

Lees meer

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com