Asbestsanering

Vanaf 1 juli 2013 kunnen agrarische bedrijven subsidie aanvragen voor het saneren van asbestdaken wanneer u dit combineert met het plaatsen van zonnepanelen. De uitvoering van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop! is verlengd tot eind 2016. 

De totale kosten voor het verwijderen van asbest hangen mede af van de hoeveelheid te vervangen dakbedekking. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 250 m² asbestdak gehanteerd. De subsidie vergoedt € 4,50 per m³ verwijderd dakoppervlak. Hiervoor moet u minimaal 10 kWpiek aan zonnepanelen plaatsen. In totaal kan per aanvrager maximaal € 15.000,- subsidie worden verstrekt. De panelen mogen geplaatst worden op een vrij te kiezen dak binnen hetzelfde kadastrale perceel.

Vanaf 1 januari 2016 is er ook een landelijke regeling opengesteld. Ook hier kunt u maximaal € 4,50 per m² subsidie aanvragen. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Ekwadraat kan voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor deze regeling. Als u dat wilt, zorgen wij dat er een gespecialiseerd bedrijf bij u langs komt voor de asbestinventarisatie en dienen wij de subsidieaanvraag in.

Asbestsanering

Janine Bos
Adviseur

Systeemdenken geeft me energie: alle eindjes aan elkaar knopen en oplossingen verzinnen die bijdragen aan het grotere geheel.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 539
jbos@ekwadraat.com