Fiscaliteit

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek maakt het mogelijk om 41,5% van de investering in zonnepanelen fiscaal te verrekenen (netto voordeel ca. 10-12%). U komt in aanmerking voor EIA als u een kleinverbruiksaansluiting heeft. Voor grootverbruiksaansluitingen is EIA niet meer mogelijk, de SDE+ subsidie is volgens de minister een voldoende stimulans om over te gaan tot investeren in zonne-energie (Code: 251102).

Voor grootverbruikers is één uitzondering. Bedrijven die een SDE+ subsidie hebben ontvangen voor zonnepanelen in het jaar 2013 of eerder, mogen nog wel gebruik maken van deze fiscale maatregel. (Code: 251104).

Wanneer bij het vervangen van het asbestdak tevens een beter geïsoleerd dak wordt teruggeplaatst kan Energie investeringsaftrek worden aangevraagd voor een maximum van € 20,- per m². Hierbij dient de nieuwe dakplaat een R-waarde van minimaal 1,5 m²K/W hoger te hebben dan het oude dak. (Code: 210403).

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com