Zonne-energie

De scholen zijn weer begonnen

Project:
Zonnepanelen op scholen

Zonnepanelen op schooldaken in combinatie met een lesprogramma voor de leerlingen over duurzame energie en techniek. In de zomer van 2015 zijn op de daken van de basisscholen in Hallum, Blija en Burdaard zonnepanelen geplaatst. De scholen doen mee aan een initiatief van Ekwadraat om energie te besparen in combinatie met een lesprogramma voor de leerlingen over duurzame energie en techniek.

Oplossing

 

Ekwadraat start samen met Friesland Zon het project. Op deze manier wil Ekwadraat scholen energie laten besparen, maar tegelijkertijd ook basisschoolkinderen meer leren over duurzame energie en techniek. De scholen kunnen de zonnepanelen leasen. Hierdoor hoeft een school geen grote sommen geld te investeren. Ook gaan de drie scholen actief aan de slag met energiebesparing door onder andere LED verlichting naar aanleiding van een advies van Ekwadraat.

 

Kostenbesparing, verduurzaming en educatie gaan hier hand in hand. Alle kinderen en leraren kunnen in de lokalen zien hoeveel energie er wordt opgewekt. Tevens gaan de kinderen zowel met leerstof als technisch aan de gang met de verschillende aspecten van energie. De installatie van de zonnepanelen was ook onderdeel van de lessen van de groepen 5 tot en met 8 over duurzame energie. Directeur van CBS It Fundamint in Hallum, Eef Sprenger, benoemt het belang om al op jonge leeftijd kinderen te leren dat energie geen vanzelfsprekendheid is. “De nieuwe generaties moeten het verschil maken naar energiezuinigheid en duurzame opwekking.“

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com