Zonne-energie

Zonnepanelen project Hijum

Project:
Zonnepanelen voor agrariƫrs

Een aantal Friese agrariƫrs willen graag een deel van hun energie duurzaam produceren. Wat is de beste optie? Moeten ze voor zonnepanelen, een zonneweide of windenergie kiezen? Wat is qua wetgeving mogelijk? Wat vindt de omgeving en welke optie is het meest rendabel? In elk geval spelen andere factoren mee. Ekwadraat zoekt de beste optie.

Oplossing

Mogelijke toepassingen voor de Friese agrariërs zijn: wind- en zonne-energie. Voor deze agrariërs valt de optie van wind af, omdat dit doet door de omgeving tegengehouden wordt. Ekwadraat is gevraagd om te kijken of zonne-energie mogelijkheden biedt. Een gedeelte van hun areaal, 2 tot 4 hectare, zouden de agrariërs om willen zetten naar een zonneweide. Ekwadraat heeft voor een agrariër een haalbaarheidsonderzoek opgesteld en de mogelijkheden van de postcode roos en de SDE beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat zonnepanelen op het dak van een landbouwschuur de beste optie is. Voor een zonneweide zijn vergunningen nodig en voor zonnepanelen op een landbouwschuur niet. Dit vermakkelijkt de optie van zonnepanelen op een dak. Inmiddels heeft Ekwadraat voor de agrariër de SDE+ subsidie aangevraagd en is deze ook beschikt. De agrariër profiteert binnenkort van zijn duurzame energie van de zonnepanelen middels een rendabele business case. 

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com