Zonne-energie

Een nieuw en duurzaam Thialf

Project:
Vernieuwbouw Thialf

Thialf vernieuwt haar ijsbaan. Een schaatsbaan verbruikt veel energie, daarom zijn energie en duurzaamheid zeer belangrijk voor Thialf. Wil Thialf op lange termijn succesvol blijven, dan zal de energiebehoefte naar beneden moeten en zullen ze van duurzame energie gebruik moeten maken.

Oplossing

Nieuw Thialf

Thialf wil ook in de toekomst het onbetwiste schaatscentrum van de wereld blijven. Met de vernieuwbouw wordt de beste laaglandbaan van de wereld gerealiseerd met de beste faciliteiten en voorzieningen voor de topsporters. Het nieuwe Thialf wordt een compact gebouw – met de focus op de topsport – waar de sport en sportfaciliteiten elkaar optimaal bestuiven. In het nieuwe Thialf heeft de topschaatser de beschikking over het beste ijs en de beste 400-meter baan. Thialf heeft drie hoofddoelen:

  • De snelste laaglandbaan van de wereld blijven;
  • Zo weinig mogelijk energie gebruiken. Thialf wil het energieverbruik met minimaal 50% reduceren, ondanks dat het gebouw aanmerkelijk groter wordt.
  • Zoveel mogelijk duurzame energie gebruiken. Thialf koopt op dit moment 100% duurzaam opgewerkte elektrische energie in. Vanaf 2016 willen ze 25% van de energie zelf duurzaam opwekken. Vanaf 2020 wil Thialf volledig zelfvoorzienend zijn.

Duurzaam Thialf

Om de doelstelling van zo weinig mogelijk energie gebruiken voert Thialf meerdere duurzame maatregelen uit. Thialf verbetert de isolatiewaarde tot een Rc-waarde van 3,5 en de luchtdichtheid wordt geoptimaliseerd naar een Qv;10 waarde van 0,3 (zeer hoge mate van kierdichting). Thialf wordt een soort “thermoskan” met een isolerende laag rondom de ijsvloer. Zo is er een scheiding tussen wedstrijdhal en de rest van het gebouw waardoor er geen directe verbinding is met de buitenlucht. Ook krijgt de wedstrijdhal een plafond met een warmte reflecterende schil naar boven en een koude reflecterende schil naar onderen.

Warmte-koudeopslag (WKO) wordt toegepast zodat zeer efficiënt kan worden gekoeld en verwarmd. Daarnaast heeft Thialf gekeken naar de ventilatie, monitoring, efficiënte verwarming door middel van energiezuinige installaties, optimale benutting van restwarmte, warmteterugwinning, duurzame verlichting, laadpalen op het parkeerterrein, waterloze urinoirs en aanwezigheidsdetectie. De installatie wordt ‘all-electric’ uitgevoerd door en aannemer die maatschappelijk verantwoord ondernemen als speerpunt in de bedrijfsvoering hanteert. 

Zelfvoorzienend Thialf

Thialf wil voor 2020 alle energie zelf duurzaam opwekken. Hiervoor is een brede verkenning verricht naar praktisch bruikbare duurzame energiebronnen. Na intensief overleg en onderzoek is Thialf tot de conclusie gekomen dat op korte termijn zonne-energie goed toepasbaar is. Op midden lange termijn is windenergie en vergisting van biomassa goed toepasbaar.

In samenwerking met Ekwadraat heeft Thialf een investeringsplan voor zonnepanelen opgesteld. Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) financiert het project. De financiering van het project is verder mogelijk gemaakt dankzij SDE+-subsidies en een subsidie van de provincie Fryslân.

Met deze toonaangevende investering in duurzame energie wordt Thialf het sportstadion met het grootste aantal zonnepanelen(5.000!) op het dak, goed voor 1.350 kWp aan zonne-energie. Hiermee kan Thialf 25% van de energiebehoefte al dit jaar zelf opwekken.

 

Architect en visuals: ZJA Zwarts & Jansma Architecten

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com