Zonne-energie

Vitens zet in op zon

Project:
Vitens zet in op zon

Vitens heeft een droom: iedereen moet over drinkwater van topkwaliteit kunnen beschikken. Door te investeren in duurzaamheid en innovatie zorgt Vitens ervoor dat ook in de toekomst de continuïteit van betrouwbaar drinkwater in goede handen is. Een van deze investeringen is om zes locaties te voorzien van zonnestroom middels PV-panelen op daken en op de grond. Van deze zes locaties zijn er inmiddels drie in werking. Ekwadraat helpt Vitens hun droom waar te maken en ondersteunt bij dit verduurzamingsproject.

Oplossing

Ekwadraat adviseert Vitens in de noodzakelijke stappen in het aanbestedingsproces hiervoor. Begeleiding wordt geboden bij o.a. het maken van schetsontwerpen, het geven van advies over aansluiting op de energie-infrastructuur van Vitens, vergunningaanvraag, het opstellen van een Programma van Eisen alsmede advies bij selectie en gunning.
 

De zonnepanelen op locatie Zwolle, Sint Jansklooster en Noordbergum wekken inmiddels al stroom op. De volgende locatie waar de zonnepanelen in werking worden gezet is het kantoor in Leeuwarden. In totaal wekken de zonnepanelen 1% van het totale energieverbruik per jaar van Vitens op. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 335 huishoudens.Met deze investering zet Vitens een stap om haar energiegebruik te verduurzamen en hun droom waar te maken. 

Afbeelding

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com