Zonne-energie

Salderen

Heeft u een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van 3x80 Ampère of kleiner en bent u ook niet voornemens de aansluiting te vergroten, dan kunt u geen SDE+ subsidie aanvragen. Juist hiervoor heeft de minister een fiscale maatregel in het leven geroepen t.w. salderen!

Salderen houdt in dat u aan het einde van het jaar een totaalbalans opmaakt. De op zonnige momenten teruggeleverde elektriciteit kunt u verrekenen met de op bewolkte, of gedurende de nacht, afgenomen elektriciteit. Iedere energieleverancier is verplicht om dit met tenminste 5.000 kWh te doen. U krijgt in feite dezelfde prijs voor de teruggeleverde elektriciteit, als wat u betaalt om dit af te nemen. Dit is inclusief de energiebelastingen!

Veel energieleveranciers hebben aangegeven onbeperkt salderen toe te staan. Dit houdt in dat u aan het einde van het jaar onbeperkt de teruggeleverde elektriciteit mag wegstrepen tegen de afgenomen elektriciteit. Dit is met name voor bedrijven met een verbruik tot 50.000 kWh erg interessant. Hierboven is het energiebelastingtarief een stuk lager. Hierdoor krijgt u ook een lagere vergoeding voor uw gesaldeerde elektriciteit.

Mocht u willen weten of salderen voor u voldoende voordeel biedt of dat u beter een grootverbruik aansluiting kunt realiseren, dan kunnen onze adviseurs dit voor u uitrekenen.

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com