Zonne-energie

SDE+ subsidie zonne-energie

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van elektriciteit en warmte door middel van zonnepanelen en zonnecollectoren. Hierbij worden eisen gesteld aan de minimale grootte van de installatie en de netaansluiting.

Voor de productie van elektriciteit geldt een minimaal vermogen van 15 kW piek en een minimale aansluitcapaciteit van 3x160 Ampère of <100 kVA. Als u maandelijkse gespecificeerde facturen van uw netbeheerder ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u een grootzakelijke klant bent en hiermee in aanmerking komt voor SDE+.

Voor aanvragen onder de 500 kW geldt een relatief simpele aanvraagprocedure. Boven de 500 kW zal een projectplan meegestuurd moeten worden waarbij u het project verder toelicht. Hierbij dienen ook offertes en financieringsverklaringen te worden opgenomen.

Een uitgebreide beschrijving van de SDE+ subsidie kunt u hier vinden.

Wijzigingen SDE+ subsidie 2018

Voor zon-PV wordt vanaf nu onderscheid gemaakt tussen netto teruggeleverde elektriciteit en de elektriciteit die voor de meter is gebruikt. De subsidie voor zelfgebruikte elektriciteit ligt 1,7-2,5 cent per kWh lager. Hierdoor is het van belang om te kijken of de installatie financieel uit kan. Daarnaast gaan de basisbedragen van zon-PV naar beneden:

  • Groter dan 1 MW maximaal 10,7 cent per kWh;
  • Kleiner dan 1 MW maximaal 11,2 cent per kWh.

 

Warmte

Voor de productie van warmte door middel van zonne-energie is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal 9,4 cent per kWh. Hierbij dient de installatie een vermogen van minimaal 140 kW te hebben. Ook voor zonthermie geldt dat boven de 500 kW een uitgebreidere aanvraag ingediend moeten worden. Een simpele stelregel voor het vermogen van zonthermie is dat het vermogen 0,7 kW per m² bedraagt.

Elektriciteit

Het bedrag voor elektriciteit wordt relatief laat opengesteld, waardoor de kans op subsidie kleiner is. Met name bij zonnepanelen kunnen er per project grote verschillen zitten in de besparingen. Hierdoor is het goed mogelijk om voor een lager bedrag toch een interessant rendement op de investering te krijgen. We raden u daarom aan om vooraf te bepalen welk subsidiebedrag u daadwerkelijk nodig heeft. Hoe eerder u aanvraagt, hoe meer kans op subsidie u heeft.

Na beschikking

Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Lees hier verder welke acties u wanneer moet ondernemen. 

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com