Vergunningen zon

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een gebouw (waarmee ze feitelijk onderdeel worden van het gebouw, geen monument zijnde) is het niet nodig een omgevings­vergunning bouwen aan te vragen. Indien het gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat of het is een gemeentelijk of rijksmonumenten is er mogelijk wel een omgevingsvergunning noodzakelijk, dit kunt u navragen bij uw gemeente. Zonnepanelen geplaatst op een ander bouwwerk en op het land hebben wel een omgevingsvergunning bouwen nodig. Bij het realiseren van een zonneweide komen o.a. de volgende zaken bij kijken. Als het bestemmingsplan aangeeft dat het beoogde project locatie bestemt is als een agrarisch gebied, dient dit via een bestemmingsplanprocedure te worden gewijzigd naar bedrijventerrein. Dit is alleen mogelijk als de gemeente hieraan wil meewerken en dat het beleid van de gemeente en of de provincie hiervoor ruimte bied. De provincie Fryslân heeft in 2015 een beleidsnotitie gemaakt “Romte foar Sinne”, hier is o.a. in opgenomen dat een zonneweide bij voorkeur een meervoudige functie moet hebben. Bij een enkelvoudige functie dient de zonneweide in de nabijheid van een woonkern te liggen en qua productie omvang overeen te komen met de naastliggende woonkern(en).

Als het bestemmingsplan is gewijzigd naar bedrijventerrein of het heeft deze bestemming al, dan dient er een omgevingsvergunning bouwen te worden aangevraagd voor de het plaatsen van zonnepanelen met een perceelafscheiding.

Vanuit de milieu wetgeving is er geen regelgeving van toepassing en hoeft er geen melding of vergunning te worden ingediend.

Vergunningen

Kristel Cnossen
Adviseur vergunningen

Met veel passie en gedrevenheid pak ik de complexe regelgeving op om tot een goede vergunning te komen zodat de productie van duurzame energie mogelijk wordt gemaakt.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
M 088 - 4000 544
E cnossen@ekwadraat.com