Zonneweides

Wanneer u voornemens bent een zonneweide te ontwikkelen zijn er meerdere zaken waar u rekening mee moet houden. Uiteraard komt u in aanmerking voor SDE+ subsidie waarmee de productie van de duurzame elektriciteit voor een periode van 15 jaar lang gesubsidieerd wordt.

In aanvulling op de zon PV projecten op daken dienen bij een aanvraag de benodigde vergunningen bijgevoegd te worden. Naast een bouwvergunning dient ook het bestemmingsplan aan te sluiten bij de activiteiten. Een bouwvergunning is in de regel binnen 8 weken na indiening toegekend. Bij een bestemmingsplanprocedure zullen de kosten en tijd voordat het nieuwe bestemmingsplan wordt afgegeven toenemen. Een bestemmingsplanprocedure neemt maximaal 26 weken in beslag. Dit is sterk afhankelijk van in hoeverre de huidige bestemming goed aansluit bij de gewenste bestemming.

Ekwadraat kan u begeleiden bij het bepalen van de haalbaarheid, het verkrijgen van financiering of het verzorgen van de benodigde vergunning. Neem hiervoor contact op met onze adviseur.

Zonne-energie

Nico La Crois
Senior Adviseur

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
06-41140024
nlacrois@ekwadraat.com