SDE+ subsidie

SDE+

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren. De SDE+ subsidie wordt jaarlijkse opengesteld. Ieder jaar kent zijn eigen regeling, subsidiebedragen en budget. De SDE+ subsidie stimuleert de productie van elektriciteit, warmte en groen gas. Dit gebeurt middels een exploitatiesubsidie. Ekwadraat heeft uitgebreide ervaring met het aanvragen en begeleiden van duurzame productie-installaties. Wilt u meer informatie of bent u voornemens een SDE+ subsidieaanvraag in te dienen. Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Werking

De SDE+ subsidie is bedoeld voor producenten van elektriciteit, warmte of groen gas.

De producent is met een SDE-beschikking verzekerd van 12-15 jaar subsidie op de geproduceerde energie. Hoe hoog deze subsidie is, is afhankelijk van het basisbedrag. Lees hier meer over de werking van de SDE+.

Werking

Subsidiebedragen

De subsidiebedragen worden jaarlijks door ECN bepaalt en verschillen per techniek. Het is daarnaast ook mogelijk om voor een lager bedrag  aan te vragen. Hierdoor maakt u meer kans op subsidie. 

Actuele subsidiebedragen

Na beschikking

Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Daarnaast moet u zelf een aantal dingen regelen of laten regelen. Lees hier wat er allemaal bij komt kijken en hoe Ekwadraat u daarmee kan helpen.

Na beschikking

SDE nieuws

SDE+ najaar 2017 ruim overtekend

In de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 is voor € 9,9 miljard aan duurzame energieprojecten ingediend. Dit is een forse overtekening...

Ekwadraat vraagt bijna 3 miljard SDE+ subsidie aan in 2016-2017

De afgelopen weken hebben de adviseurs van Ekwadraat hard gewerkt aan het indienen van subsidieaanvragen voor duurzame...

SDE+ 2017 najaarsronde

De SDE+ 2017 najaarsronde is geopend van 3 tot 26 oktober 2017 en heeft een budget van € 6 miljard. Ten opzichte van de openstelling in de...

Tender mono-mestvergisting SDE+ opent op 4 juli

De tenderregeling mono-mestvergisting SDE+ opent op 4 juli, in tegenstelling tot eerdere berichten dat...

SDE+ subsidie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com