Van vergisting naar groen gas

Vergisting is het omzetten van biomassa in biogas (of groen gas) door middel van bacteriën en schimmels. Vergisting speelt een grote rol in de energietransitie. We hebben in Nederland een fijnmazig en uitgebreid gasnetwerk. Dit gasnet kan zonder aanpassingen gebruikt worden voor groengas. Daarnaast kan vergisting van biomassa een rol spelen in de vergroening van de transportsector.

In Nederland wordt nu jaarlijks ongeveer 100 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd. Rond de 60.000 huishoudens maken al gebruik van groen gas.

Wat is vergisting?

Een vergistingsinstallatie produceert biogas uit . Een menu wordt samengesteld voor een optimale omzetting van input (biomassa) in de gewenste output (biogas). Bij bio vergisting zorgen bacteriën en schimmels voor de omzetting van biomassa. Er zijn verschillende soorten biomassa die geschikt zijn voor vergisting. Deze zijn onder te verdelen in plantaardig materiaal en organische reststromen, zoals:

  • (biogas uit) GFT
  • (biogas uit) Mest 
  • (biogas uit) Bermgras

Biogas is een duurzaam gas wat voor ongeveer 60 procent bestaat uit methaan. Daarnaast bevat biogas een grote hoeveelheid CO2 en een kleine hoeveelheid zwavel. Ter vergelijking: Gronings (aard-)gas bestaat voor ongeveer 88 procent uit methaan. 

Hoe werkt vergisting?

De werking van een biovergister is in theorie vrij eenvoudig. Door de vergisting van biomassa produceer je biogas. Het geproduceerde biogas kan op verschillende manieren worden ingezet. Met een warmtekrachtkoppeling (WKK) kan biogas omgezet worden in warmte en elektriciteit. Daarnaast kun je biogas gebruiken in gasketels om warmte te produceren. Het is ook mogelijk om een gas te maken met dezelfde kwaliteit als het aardgas in het Nederlandse gasnet. Hiervoor wordt het biogas schoongemaakt en wordt het methaangehalte op dezelfde hoogte gebracht als in aardgas. Dit noemen we groen gas. Dit wordt ingevoed op het gasnet en gebruikt door huishoudens, kantoren en andere bedrijven. 

Groen gas kan ook gebruikt worden als transportbrandstof. Dit wordt in sommige gevallen ook wel Bio-CNG genoemd. Door groen gas sterk af te koelen ontstaat een vloeibare brandstof met een hoge energiedichtheid die Bio-LNG genoemd wordt. Dit kan bij zwaardere vormen van transport, zoals vrachtwagens en schepen, worden ingezet. 

Welke vormen van vergisting zijn er?

Er zijn veel verschillende vormen van vergisting. Deze zijn onder te verdelen in de volgende 4 categorieën: 

Allesvergisting

Allesvergisting is het vergisten van reststromen. Deze reststromen moeten minimaal 25m3 gas per ton opleveren. Een voorbeeld van allesvergisting is GFT-vergisting. Hierbij worden plantaardige reststromen, zoals tuinafval, bermgras, gebruikt om biogas op te wekken.

Mestvergisting

Mestvergisting is het vergisten van slechts één product, namelijk mest. Mestvergisting wordt ook wel monomestvergisting genoemd. De installatie is hierbij volledig geoptimaliseerd om zoveel mogelijk energie uit mest te genereren.

Co-vergisting

Co-vergisting, ook wel comestvergisting genoemd is het vergisten van reststromen waarvan minimaal 50% dierlijke mest is. Co-mestvergisting is de meest voorkomende soort vergisting in Nederland. Het digestaat wat overblijft na vergisting wordt gezien als dierlijke mest.

Slibvergisting

Slibvergisting is een speciale categorie van vergisting die we vaak tegenkomen op plaatsen waar rioolwaterzuivering en afvalwaterzuivering plaatsvindt. Het slib wat op die locaties ontstaat is uitermate geschikt om als input te gebruiken in een vergister. 

Waar we je mee helpen

Ekwadraat staat klaar om jou te ondersteunen bij elk aspect van het opzetten van mestvergisting- en mestverwerkingsprojecten. Voordat concrete plannen worden gemaakt, is het cruciaal om de haalbaarheid van het project op hoofdlijnen te beoordelen. Wij beschikken over uitgebreide expertise in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, waaronder technische evaluaties met bijbehorende businesscases, netstudies voor energieaansluitingen en vooronderzoeken naar vereiste vergunningen.

De resultaten van deze haalbaarheidsstudie stellen jou in staat een weloverwogen beslissing te nemen over de verdere ontwikkeling van het project. Indien je besluit door te gaan, begeleiden we bij het indienen van vergunningsaanvragen en het aanvragen van SDE++ subsidie. Deze subsidie wordt over het algemeen gebruikt voor de exploitatie van de mestvergistingsinstallatie.

Eenmaal de subsidie toegekend, assisteren wij bij het volledige realisatieproces, inclusief het regelen van energieaansluitingen, opstellen van het programma van eisen, aanvragen van offertes en afsluiten van energiecontracten. We herzien tevens de businesscase op basis van definitieve plannen en kunnen helpen bij de financieringsaanvraag.

Na realisatie van het project staan wij nog steeds voor jou klaar om vragen van verschillende instanties zoals de RVO en netbeheerders te beantwoorden en te ondersteunen bij verdere operationele uitdagingen. Met Ekwadraat kun je met vertrouwen jouw mestvergistingsproject realiseren.

Een greep uit onze projecten

Aan de slag met vergisting

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het toepassen van vergisting in jouw bedrijf of wil je vergister realiseren? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder. 
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van vergisting in jouw situatie?"

Symen Johannes Hoekstra

Sales- en accountmanager