Vergisting

Vergisting is het omzetten van biomassa in biogas (of groengas) door middel van bacteriën en schimmels. Vergisting speelt een grote rol in de energietransitie. We hebben in Nederland een fijnmazig en uitgebreid gasnetwerk. Dit gasnet kan zonder aanpassingen gebruikt worden voor groengas. Daarnaast kan vergisting van biomassa een rol spelen in de vergroening van de transportsector.

In Nederland wordt nu jaarlijks ongeveer 100 miljoen kubieke meter groengas geproduceerd. Rond de 60.000 huishoudens maken al gebruik van groengas. 


Alles over de werking, de toepassing en de kansen voor verschillende vormen van vergisting leest u in dit artikel.

Wat is vergisting?

Een vergistingsinstallatie produceert biogas uit biomassa. Een menu wordt samengesteld voor een optimale omzetting van input (biomassa) in de gewenste output (biogas). Bij bio vergisting zorgen bacteriën en schimmels voor de omzetting van biomassa. 

Er zijn verschillende soorten biomassa die geschikt zijn voor vergisting. Deze zijn onder te verdelen in plantaardig materiaal en organische reststromen, zoals:

  • (biogas uit) GFT
  • (biogas uit) Mest 
  • (biogas uit) Bermgras

Biogas is een duurzaam gas wat voor ongeveer 60 procent bestaat uit methaan. Daarnaast bevat biogas een grote hoeveelheid CO2 en een kleine hoeveelheid zwavel. Ter vergelijking: Gronings (aard-)gas bestaat voor ongeveer 88 procent uit methaan. 

Hoe werkt vergisting?

De werking van een biovergister is in theorie vrij eenvoudig. Door de vergisting van biomassa produceer je biogas. Het geproduceerde biogas kan op verschillende manieren worden ingezet.

Met een warmtekrachtkoppeling (WKK) kan biogas omgezet worden in warmte en elektriciteit. Daarnaast kunt u biogas gebruiken in gasketels om warmte te produceren. 

Het is ook mogelijk om een gas te maken met dezelfde kwaliteit als het aardgas in het Nederlandse gasnet. Hiervoor wordt het biogas schoongemaakt en wordt het methaangehalte op dezelfde hoogte gebracht als in aardgas. Dit noemen we groengas. Dit wordt ingevoed op het gasnet en gebruikt door huishoudens, kantoren en andere bedrijven. 

Groengas kan ook gebruikt worden als transportbrandstof in uw auto. Dit wordt in sommige gevallen ook wel Bio-CNG genoemd. Door groengas sterk af te koelen ontstaat een vloeibare brandstof met een hoge energiedichtheid die Bio-LNG genoemd wordt. Dit kan bij zwaardere vormen van transport, zoals vrachtwagens en schepen, worden ingezet. 

Welke vormen van vergisting zijn er?

Er zijn veel verschillende vormen van vergisting. Deze zijn onder te verdelen in de volgende 4 categorieën: 

  • Allesvergisting
  • Covergisting
  • Mestvergisting
  • Slibvergisting

Allesvergister

Allesvergisting is het vergisten van reststromen. Deze reststromen moeten minimaal 25m3 gas per ton opleveren. Een voorbeeld van allesvergisting is GFT-vergisting. Hierbij worden plantaardige reststromen, zoals tuinafval, gebruikt om biogas op te wekken.

De producten die gebruikt kunnen worden voor allesvergisting, worden genoemd in de 'Classificatie van biomassa voor energietoepassing' (NTA8003). 

Allesvergisting wordt steeds meer toegepast. Dit komt met name door de introductie van nieuwe technieken. Die zorgen ervoor dat materialen die eerder moeilijk te vergisten waren nu wel een efficiënt vergistingsproces opleveren. 

Een voorbeeld hiervan is allesvergisting met enkel bermgras. Dit was voorheen niet mogelijk, maar de voorlopige resultaten laten zien dat door toepassing van bepaalde bacteriën er veel potentie zit in bermgrasvergisting.

Mestvergisting

Mestvergisting is het vergisten van slechts één product in een vergistingsinstallatie, namelijk mest. Mestvergisting wordt ook wel monomestvergisting genoemd. De installatie is hierbij volledig geoptimaliseerd om zoveel mogelijk energie uit mest te genereren.

Mestvergisting wordt met name toegepast door veehouders. Zij kunnen veel voordelen halen uit deze vorm van vergisting. 

Covergisting

Co-vergisting, ook wel comestvergisting genoemd is het vergisten van reststromen waarvan minimaal 50% dierlijke mest is. Comestvergisting is de meest voorkomende soort vergisting in Nederland.

Het digestaat wat overblijft na vergisting wordt gezien als dierlijke mest. Producten die worden gebruikt in de vergister moeten daarom op de Aa-lijst van de meststoffenwet staan. 

De mogelijkheden voor vergisting

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die vergisting biedt voor uw bedrijf? Of u wilt u een vergister realiseren? Dan helpen we u graag verder.

Ekwadraat is gespecialiseerd in het haalbaar maken van ambitieuze vergistingsplannen. Wij rekenen voor u uit of vergisting mogelijk is in uw situatie en hoe u een rendabel project kunt realiseren. 

Daarnaast begeleiden we u bij het realiseren van de installatie, bijvoorbeeld met het aanvragen van de benodigde vergunningen en subsidies. Hoe kunnen we u helpen? Neem contact met ons op.

 

Vergisting en Ekwadraat in cijfers

 

>18 jaar ervaring

                                                                                         

Betrokken bij de ontwikkeling van >75% van alle Nederlandse installaties

                                                                                                                               

70 lopende projecten

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met vergisting
 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het toepassen van vergisting in uw bedrijf? Of wilt u een vergister realiseren? Neem dan contact op. 
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van vergisting in uw situatie?"

Jan Zuidema

Senior adviseur