Duurzaam nieuws

7 februari 2024

Groen gas & vergisting

23 vergisters in Noord Nederland mogen weer van het slot

Op 6 februari 2024 heeft Platform Groen Gas een bericht gepubliceerd waarin wordt beschreven dat na vier maanden de 23 vergisters in Friesland, Groningen en Drenthe van het slot mogen. In oktober 2023 werd bij deze vergisters amfetamine gevonden in het digestaat.

29 januari 2024

Duurzame energie initiatieven Energiebesparing Energietransitie

It sil wêze: duurzaam Friso Theater

It sil wêze: De Tocht. In het – waarschijnlijk – duurzaamste theater van Nederland, in Leeuwarden. Daar moest hét adviesbureau in duurzaamheid, Ekwadraat, natuurlijk aan meewerken. Jan Zuidema, technisch manager van Ekwadraat, ervoer het project als een heuse Elfstedentocht: onvoorspelbaar, avontuurlijk en euforisch na het behalen van de finish. Jan Zuidema: “Ik ben het meest trots op de cirkel van energie die we daar hebben gecreëerd: we gebruiken zowel de warme als de kou optimaal, gevoed door duurzame bronnen.”

22 januari 2024

Duurzame energie initiatieven Groen gas & vergisting Subsidie

Doelgerichte steun voor boeren vanuit het NSP

Het Openstellingsbesluit GLB-NSP biedt boeren een kans op gerichte steun voor toekomstbestendige en innovatieve landbouw en stellen hiervoor € 5.695.000,- beschikbaar. Deze nieuwe subsidiekansen, richten zich op investeringen die bijdragen aan duurzame energie, mestverwerking en de jonge boerenregeling. Het subsidiebedrag varieert van minimaal €40.000,- tot maximaal €125.000,-. 

21 december 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Duurzame subsidies in 2024

Als bedrijf of organisatie heb je te maken met verschillende verplichtingen als het gaat om energiebesparing. Welke subsidies er zijn, blijven of erbij komen in 2024 vertellen we in dit artikel! Welke subsidies zijn er beschikbaar als je organisatie of bedrijf wil investering in energie- en verduurzamingsmaatregelen en waar moet je op letten? 

20 december 2023

Subsidie Duurzame bedrijventerreinen Verduurzaming bedrijven Netcongestie

Subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie in Provincie Drenthe

Heb je hulp nodig bij het aanpakken van netcongestie problematiek? Ekwadraat biedt een lokale integrale aanpak voor het aanpakken van netcongestie. Het resultaat van deze aanpak vormt de basis voor meerjarige investeringsbesluiten en uiteindelijke realisatie. De Provincie Drenthe opent daarnaast een nieuwe subsidieregeling voor bedrijven en instellingen in Drenthe die worden belemmerd door netcongestie en daar een oplossing voor zoeken. De subsidieregeling bevat in totaal 1 miljoen euro en wordt op 15 januari 2024 opengesteld.  

20 december 2023

Vergunning Duurzame energie initiatieven Energietransitie

Wat verandert er met de komst van de omgevingswet?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet in werking. De omgevingswet is een wet voor de fysieke leefomgeving. Er zijn minder nationale regels dan in de huidige wetten over de fysieke leefomgeving. Deze onderwerpen worden straks door de gemeente zelf geregeld. De gemeente maakt meer regels zelf. Dit geeft meer regionale flexibiliteit, maar daarmee worden de verschillen tussen gemeenten worden ook groter. 

1 december 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Energietransitie

Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher ondersteunt Noordelijke innovatie

Het Stimuleringsfonds Noord-Nederland (SNN) stelt per 1 december 2023 de Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher beschikbaar. De subsidie is gericht op midden- en kleinbedrijven (mkb) in Drenthe, Friesland en Groningen. De regeling biedt jou als ondernemer de mogelijkheid om de haalbaarheid van innovatieve ideeën te onderzoeken met behulp van de beschikbare proeftuinen in Noord-Nederland. Eén van deze proeftuinen is de Energiecampus Leeuwarden.

29 november 2023

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Blog 'De toekomst van onze verwarmingssystemen: afwachten is geen oplossing.'

De overgang naar hernieuwbare energiebronnen is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. In Nederland hebben we ambitieuze doelen gesteld, waarbij de verwarming van woningen en gebouwen een cruciale rol speelt. De technologische mogelijkheden voor deze overgang zijn er, maar de implementatie is complex.  

28 november 2023

Zonne-energie Duurzame energie initiatieven

Realisatie van zon-PV in netcongestiegebieden

Bij grootschalige zon-PV projecten kan in combinatie met batterijopslag, duurzaam opgewekte zonne-energie worden opgeslagen en efficiënt worden ingezet. Het realiseren van grootschalige zon-PV projecten is nu vaak een uitdaging vanwege netcongestie. Het Nederlandse kabinet heeft daarom aangekondigd dat er 416,6 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de installatie van batterijen bij grootschalige zonneparken en zonnedak projecten. Deze subsidie draagt bij aan de financiële haalbaarheid van een batterij bij het zon-PV project.  

14 november 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Kabinet stelt € 59,4 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare warmteprojecten

Het Nederlandse kabinet lanceert de HEHW-subsidieregeling met € 59,4 miljoen voor duurzame warmteprojecten. Gericht op eigenaren van geothermie, zon-thermie en ketels vaste biomassa die in 2021-2022 minstens 400 MWh hernieuwbare warmte produceerden. Vereisten omvatten een nominaal thermisch vermogen van minstens 1 MW. Subsidiebedragen variëren per categorie, bijvoorbeeld € 71.000 per 1 MW voor geothermie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ekwadraat biedt ondersteuning bij het aanvraagproces.

10 november 2023

Duurzame energie initiatieven Aardgasvrije wijken

Ekwadraat helpt Gemeente Tynaarlo met verduurzamen van eigen vastgoed

De gemeente Tynaarlo zet de komende jaren in op de verduurzaming van eigen vastgoed. Het doel is het aanzienlijk verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van de energie-efficiëntie. De gemeente Tynaarlo heeft Ekwadraat gevraagd te helpen bij het realiseren van deze doelstellingen.