Duurzaam nieuws

28 mei 2024

Subsidie Verduurzaming bedrijven

Openstelling DUMAVA subsidie 3 juni 2024

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt dit jaar opnieuw opengesteld op 3 juni 2024 om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten, te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De regeling biedt financiële steun om de kosten van verduurzaming te dekken.

13 maart 2024

Groen gas & vergisting SDE subsidie

Vergisting van biomassa in de SDE++ 2024

De SDE++ staat in 2024 weer open voor de meeste categorieën die in 2023 in aanmerking kwamen, waaronder zonne-energie, windenergie, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CO2-afvang en -opslag. In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden rondom vergisting in de SDE++ 2024. 

7 maart 2024

SDE subsidie

Openstelling SDE++ 2024

Op 1 maart 2024 heeft de Minister voor Klimaat en Energie, de openstelling van de SDE ++ ronde 2024 aangekondigd. In verschillende fasen, die lopen vanaf 10 september 2024 t/m 10 oktober 2024, kunnen aanvragen worden ingediend. De minister heeft gelijk daarbij bekend gemaakt dat er € 3,5 miljard meer budget beschikbaar is dan vorig jaar; in totaal is er in deze openstellingsronde € 11,5 miljard beschikbaar. Lees alles over de SDE++ 2024 in dit artikel. 

7 februari 2024

Groen gas & vergisting

23 vergisters in Noord Nederland mogen weer van het slot

Op 6 februari 2024 heeft Platform Groen Gas een bericht gepubliceerd waarin wordt beschreven dat na vier maanden de 23 vergisters in Friesland, Groningen en Drenthe van het slot mogen. In oktober 2023 werd bij deze vergisters amfetamine gevonden in het digestaat.

29 januari 2024

Duurzame energie initiatieven Energiebesparing Energietransitie

It sil wêze: duurzaam Friso Theater

It sil wêze: De Tocht. In het – waarschijnlijk – duurzaamste theater van Nederland, in Leeuwarden. Daar moest hét adviesbureau in duurzaamheid, Ekwadraat, natuurlijk aan meewerken. Jan Zuidema, technisch manager van Ekwadraat, ervoer het project als een heuse Elfstedentocht: onvoorspelbaar, avontuurlijk en euforisch na het behalen van de finish. Jan Zuidema: “Ik ben het meest trots op de cirkel van energie die we daar hebben gecreëerd: we gebruiken zowel de warme als de kou optimaal, gevoed door duurzame bronnen.”

22 januari 2024

Duurzame energie initiatieven Groen gas & vergisting Subsidie

Doelgerichte steun voor boeren vanuit het NSP

Het Openstellingsbesluit GLB-NSP biedt boeren een kans op gerichte steun voor toekomstbestendige en innovatieve landbouw en stellen hiervoor € 5.695.000,- beschikbaar. Deze nieuwe subsidiekansen, richten zich op investeringen die bijdragen aan duurzame energie, mestverwerking en de jonge boerenregeling. Het subsidiebedrag varieert van minimaal €40.000,- tot maximaal €125.000,-. 

21 december 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Duurzame subsidies in 2024

Als bedrijf of organisatie heb je te maken met verschillende verplichtingen als het gaat om energiebesparing. Welke subsidies er zijn, blijven of erbij komen in 2024 vertellen we in dit artikel! Welke subsidies zijn er beschikbaar als je organisatie of bedrijf wil investering in energie- en verduurzamingsmaatregelen en waar moet je op letten? 

20 december 2023

Subsidie Duurzame bedrijventerreinen Verduurzaming bedrijven Netcongestie

Subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie in Provincie Drenthe

Heb je hulp nodig bij het aanpakken van netcongestie problematiek? Ekwadraat biedt een lokale integrale aanpak voor het aanpakken van netcongestie. Het resultaat van deze aanpak vormt de basis voor meerjarige investeringsbesluiten en uiteindelijke realisatie. De Provincie Drenthe opent daarnaast een nieuwe subsidieregeling voor bedrijven en instellingen in Drenthe die worden belemmerd door netcongestie en daar een oplossing voor zoeken. De subsidieregeling bevat in totaal 1 miljoen euro en wordt op 15 januari 2024 opengesteld.  

20 december 2023

Vergunning Duurzame energie initiatieven Energietransitie

Wat verandert er met de komst van de omgevingswet?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet in werking. De omgevingswet is een wet voor de fysieke leefomgeving. Er zijn minder nationale regels dan in de huidige wetten over de fysieke leefomgeving. Deze onderwerpen worden straks door de gemeente zelf geregeld. De gemeente maakt meer regels zelf. Dit geeft meer regionale flexibiliteit, maar daarmee worden de verschillen tussen gemeenten worden ook groter. 

1 december 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Energietransitie

Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher ondersteunt Noordelijke innovatie

Het Stimuleringsfonds Noord-Nederland (SNN) stelt per 1 december 2023 de Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher beschikbaar. De subsidie is gericht op midden- en kleinbedrijven (mkb) in Drenthe, Friesland en Groningen. De regeling biedt jou als ondernemer de mogelijkheid om de haalbaarheid van innovatieve ideeën te onderzoeken met behulp van de beschikbare proeftuinen in Noord-Nederland. Eén van deze proeftuinen is de Energiecampus Leeuwarden.

29 november 2023

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Blog 'De toekomst van onze verwarmingssystemen: afwachten is geen oplossing.'

De overgang naar hernieuwbare energiebronnen is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. In Nederland hebben we ambitieuze doelen gesteld, waarbij de verwarming van woningen en gebouwen een cruciale rol speelt. De technologische mogelijkheden voor deze overgang zijn er, maar de implementatie is complex.