088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

SDE+-subsidie

SDE+ is een afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Dit is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren. 


De SDE+ subsidie wordt jaarlijkse opengesteld en ieder jaar kent zijn eigen regeling, subsidiebedragen en budget. De SDE+ subsidie heeft als doel de productie van elektriciteit, warmte en groen gas te stimuleren. Dit gebeurt met een exploitatiesubsidie. 


In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de SDE+ subsidie. 
 

Hoe werkt de SDE+ subsidie?


De SDE+ subsidie wordt opgesplitst in vier categorieën:

 


Een aanvraag voor een productie-installatie wordt specifiek voor een van deze categorieën gedaan. Het achteraf wisselen, tussen bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling en een groengasproductie, is zonder nieuwe aanvraag dus niet mogelijk.


Per techniek wordt door Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, de kostprijs berekend. De berekening wordt gebaseerd op een referentie-installatie waarbij het merendeel van de projecten rendabel zijn.


Deze kostprijs vormt het beginpunt voor de SDE+ subsidie en wordt het basisbedrag genoemd. Dat is het fundament voor het moment van aanvragen en de volgorde van het behandelen van de SDE+ aanvraag.


Het basisbedrag is het subsidiebedrag waarvoor u een aanvraag indient. Dit bedrag is op dit moment maximaal 13 cent per kWh. Dat maximumbedrag wordt jaarlijks door de minister opnieuw vastgesteld. U kunt niet voor een hoger bedrag subsidie aanvragen dan dit bedrag.


Daarnaast zijn er aantal begrippen die u moet kennen om de werking van de subsidie volledig te begrijpen: 

 

 

Correctiebedrag

Het correctiebedrag is de prijs waarvan verwacht wordt dat u die uit de markt kunt ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw basisbedrag. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld en is voor iedereen gelijk.


Vollasturen

Een vollastuur wordt beschreven als de tijdsduur waarin de energiebron effectief op vol vermogen energie produceert. Per techniek wordt een maximaal aantal vollasturen bepaald. Voor sommige technieken geldt dat bij 4.000 vollasturen per jaar de maximale subsidie al bereikt wordt. Hierdoor hoeft u niet jaarrond te produceren als dat niet nodig is en kunt u zo bijvoorbeeld onderhoudsperiodes overbruggen.


Looptijd

Per categorie wordt de looptijd van de subsidie bepaald. Vaak is dit 12 of 15 jaar, afhankelijk van de verwachte levensduur van de installatie. In sommige gevallen is de looptijd van de subsidie korter. Voor stoomproductie in industriële pelletkachels geldt bijvoorbeeld een maximale looptijd van 8 jaar.


Basisenergieprijs

De basisenergieprijs is een bodemprijs die door de Rijskdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt bepaald. Als het correctiebedrag daalt onder deze bodemprijs, dan wordt deze bodemprijs in mindering gebracht op uw subsidiebedrag. Zo hoeft RVO niet onnodig geld te budgetteren.

 

SDE+ subsidie 2018


In onderstaande tabel zijn de fases en bijbehorende maximumbedragen weergegeven van de SDE+ subsidie voor het najaar van 2018. De najaarsronde van de SDE+ subsidie 2018 is opengesteld op 2 oktober. Er is 6 miljard euro budget beschikbaar.

Voor een totaaloverzicht van de basisbedragen, vollasturen en correctiebedragen per categorie kunt u bijgevoegde tabellen gebruiken.


De juiste bedragen vindt u op de volgende manier:

 

 

SDE+ beschikking


Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Voor iedere beschikking geldt dat er binnen 1,5 jaar opdracht gegeven moet worden voor de realisatie van de productie-installatie. Lees hier over alle verplichtingen die u heeft bij een beschikking. 

 

SDE+ subsidie aanvragen

Bent u voornemens om een SDE+ subsidieaanvraag in te dienen? Dan helpt Ekwadraat u graag. Ekwadraat heeft uitgebreide ervaring met het aanvragen en begeleiden van duurzame productie-installaties. Wij adviseren u over de beste strategie om de beschikking te verkrijgen en dienen voor u de aanvraag in. 
 

Aan de slag met de SDE subsidie
 

Meer weten over de SDE subsidie? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact met ons op.
 

"Ik help u graag met alle vragen over de SDE subsidie"

Rik Heijman

Senior adviseur

Toonaangevende projecten