SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie in 2020

De SDE subsidie is een afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Dit is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren. 

De SDE+ subsidie wordt jaarlijkse opengesteld en ieder jaar kent zijn eigen regeling, subsidiebedragen en budget. De SDE+ subsidie heeft als doel de productie van elektriciteit, warmte en groen gas te stimuleren. Dit gebeurt met een exploitatiesubsidie.  

In 2020 zal de SDE subsidie overgaan in de SDE++ subsidie. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de SDE+ subsidie in 2020. 

 

 

Hoe werkt de SDE+ subsidie?

De SDE regeling wordt opgesplitst in vier categorieën:

 • Elektriciteit
 • Warmte
 • Elektriciteit en warmte
 • Groen gas

Een aanvraag voor een productie-installatie wordt specifiek voor een van deze categorieën gedaan. Een aanvraag voor SDE subsidie zonnepanelen valt bijvoorbeeld onder elektriciteit.

Het achteraf wisselen, tussen bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling en een groengasproductie, is zonder nieuwe aanvraag dus niet mogelijk.

Per techniek wordt door Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, de kostprijs berekend. De berekening wordt gebaseerd op een referentie-installatie waarbij het merendeel van de projecten rendabel zijn.

Deze kostprijs vormt het beginpunt voor de SDE+ subsidie en wordt het basisbedrag genoemd. Dat is het fundament voor het moment van aanvragen en de volgorde van het behandelen van de SDE+ aanvraag.

Het basisbedrag is het subsidiebedrag waarvoor u een aanvraag indient. Dit bedrag is op dit moment maximaal 13 cent per kWh. Dat maximumbedrag wordt jaarlijks door de minister opnieuw vastgesteld. U kunt niet voor een hoger bedrag subsidie aanvragen dan dit bedrag.

Daarnaast zijn er aantal begrippen die u moet kennen om de werking van de subsidie volledig te begrijpen: 

 • Correctiebedrag
 • Vollasturen
 • Looptijd
 • Basisenergieprijs

Correctiebedrag

Het correctiebedrag is de prijs waarvan verwacht wordt dat u die uit de markt kunt ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw basisbedrag. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld en is voor iedereen gelijk.


Vollasturen

Een vollastuur wordt beschreven als de tijdsduur waarin de energiebron effectief op vol vermogen energie produceert. Per techniek wordt een maximaal aantal vollasturen bepaald. Voor sommige technieken geldt dat bij 4.000 vollasturen per jaar de maximale subsidie al bereikt wordt. Hierdoor hoeft u niet jaarrond te produceren als dat niet nodig is en kunt u zo bijvoorbeeld onderhoudsperiodes overbruggen.


Looptijd

Per categorie wordt de looptijd van de subsidie bepaald. Vaak is dit 12 of 15 jaar, afhankelijk van de verwachte levensduur van de installatie. In sommige gevallen is de looptijd van de subsidie korter. Voor stoomproductie in industriële pelletkachels geldt bijvoorbeeld een maximale looptijd van 8 jaar.


Basisenergieprijs

De basisenergieprijs is een bodemprijs die door de Rijskdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt bepaald. Als het correctiebedrag daalt onder deze bodemprijs, dan wordt deze bodemprijs in mindering gebracht op uw subsidiebedrag. Zo hoeft RVO niet onnodig geld te budgetteren.

SDE+ voorjaarsronde 2020

In onderstaande tabel vind je de SDE subsidie lijst met alle fases en bijbehorende maximumbedragen voor de SDE voorjaarronde 2020. Door de tabellen hiernaast te downloaden houden we je automatisch op de hoogte van de wijzigingen voor het najaar.

Op dinsdag 17 maart om 09.00 uur opent de voorjaarsronde van de SDE+ subsidie. In deze (extra) openstellingsronde is een budget van € 4 miljard beschikbaar. De openstellingsronde wordt weer opgedeeld in drie fases. De eerste twee fases duren elk één week, de derde en laatste fase duurt drie dagen. De openstelling sluit op donderdag 2 april om 17.00 uur.

De voorjaarsronde van de SDE+ 2020 is de laatste openstelling in de huidige vorm en is qua opzet, techniek en categorieën gelijk aan de najaarsronde van 2019. Echter, het verplichtingenbudget is met € 4 miljard iets lager dan de € 5 miljard die beschikbaar was in de najaarsronde van 2019.

Voor een totaaloverzicht van de basisbedragen, vollasturen en correctiebedragen per categorie kunt u de tabellen hiernaast downloaden.

De juiste bedragen voor een berekening van de SDE subsidie vindt u op de volgende manier:

 • U zoekt eerst de juiste tabel op (vergisting, geothermie, biomassa, zon, wind en water)
 • Voor vergisting van biomassa zijn op de eerste pagina 3 aparte tabellen weergegeven
 • Zoek in de tabel de juiste categorie op en volg de rij naar rechts
 • Allereerst ziet u het maximum aantal vollasturen dat bij uw categorie hoort
 • Vervolgens treft u in de kolom waarin uw fase is ingedeeld het maximum subsidiebedrag (basisbedrag) waarvoor u subsidie aan kunt vragen
 • U kunt ook in een eerdere fase voor een lager bedrag subsidie aanvragen. Dit bedrag mag u tot op 0,1 cent/kWh nauwkeurig bepalen
 • In de kolom ‘Correctiebedrag’ treft u de huidige marktprijs aan die de overheid in mindering brengt op het basisbedrag
 • De kolom ‘Basisprijs’ geeft de laagste marktprijs aan waarvoor de overheid het verschil tussen kostprijs en marktprijs nog dekt
 • In de laatste kolom is het subsidiebedrag uit de voorjaarsronde weergegeven indien deze is gewijzigd. Hiermee kunt u vergelijken of het bedrag hoger of lager is geworden.

 

 

Download SDE+ tabellen

Download nu de tabellen met de SDE+ tarieven per categorie van de voorjaarsronde 2020.

SDE+ beschikking

Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Voor iedere beschikking geldt dat er binnen 1,5 jaar opdracht gegeven moet worden voor de realisatie van de productie-installatie.  Daarnaast zijn er een aantal vereisten waaraan u moet voldoen.

Alle verplichtingen na een SDE+ beschikking

SDE+ subsidie aanvragen in 2020

Bent u voornemens om een SDE+ subsidieaanvraag in te dienen? Dan helpt Ekwadraat u graag. Ekwadraat heeft uitgebreide ervaring met het aanvragen en begeleiden van duurzame productie-installaties. Wij adviseren u over de beste strategie om de beschikking te verkrijgen en dienen voor u de aanvraag in. 

SDE subsidie 2019 in cijfers

 

€ 293 miljoen subsidie aangevraagd

                                                                                         

121 MW opgesteld vermogen

                                                                                                                               

5 duurzame technieken

                                                                                         

Wat zeggen klanten

"Wij werken inmiddels ca. 7 jaar samen op SDE gebied en de ervaringen met E-Kwadraat zijn goed. Wij kunnen hen dan ook gerust aanbevelen bij onze klanten."

 

Jan Vos
Fudura

"Zeer fijne samenwerking. We hadden heel veel vragen inzake zonne-energie, subsidie, aanvragen enz. 
Alle vragen goed en duidelijk beantwoord. Uiteindelijk is de SDE plus aanvraag ook ingediend en gehonoreerd."

B. Pietersma
Garage

Ekwadraat heeft ons geholpen bij het realiseren van zonnepanelen op ons dak. Er zat 30.000 euro verschil tussen de diverse aanbiedingen van leveranciers. Met de onafhankelijke begeleiding van Ekwadraat hebben wij de juiste keuze weten te maken voor een leverancier die aansluit op onze wensen. Hierdoor hebben we flink bespaard op de kosten van de installatie.

Rick van Houten
Directeur Timboco Kozijntechniek

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de SDE subsidie
 

Meer weten over de SDE subsidie? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoeveel SDE subsidie beschikbaar is voor uw project?"

Gerwin Oort

Adviseur duurzame energie en SDE+ subsidie