SDE++ subsidie

Bent u van plan een project te realiseren waarbij CO2 wordt bespaard door bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie, het gebruik van restwarmte of afvang en opslag van CO2? Mogelijk komt het in aanmerking voor de SDE++ subsidie

SDE++ subsidie

Tot het voorjaar van 2020 bestond de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’, meestal afgekort tot SDE+. Deze stimuleerde grootschalige productie van duurzame energie via een exploitatiesubsidie. In de SDE++ regeling, die sinds het najaar van 2020 bestaat, staat de afkorting voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Waar de SDE+ zich richtte op de productie van duurzame energie, focust de SDE++ zich op het reduceren van CO2.

Dit betekent dat de SDE++ regeling, naast de productie van duurzame energie, ook andere technieken stimuleert die zorgen voor CO2-reductie. Daarmee wordt de nieuwe SDE++ regeling aanzienlijk breder dan de huidige SDE+ regeling. Deze SDE regeling kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

In welke fase moet mijn
project aangevraagd 
worden?

Download hier de tabellen van 2023!

Wat kan Ekwadraat voor mijn SDE++ project betekenen?

Een project kan opgedeeld worden in vier fasen. Hieronder valt ook het aanvragen van SDE++ subsidie. Elke fase kent zijn eigen werkzaamheden. Ekwadraat kan ontzorgen door (een deel van) de werkzaamheden uit te voeren. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Voorbereiding

 • Technische haalbaarheid
 • Financiële haalbaarheid
 • Vergunning aanvraag

 

SDE++ aanvragen

 •  Verzamelen en beoordelen van alle benodigde documenten, zoals: bedrijfsgegevens, projectbeschrijving, vergunningen, energieverbruik, investerings- en financieringsplan;
 • Opstellen van een haalbaarheidsstudie (projectplan) en exploitatiebegroting;
 •  Adviseren over aanvraagstrategie;
 •  Digitaal indienen van een volledige aanvraag bij RVO;
 •  Eventuele beantwoording van vragen door RVO.

Realisatie

 • Begeleiding aanbesteding productie-installatie

         > Opstellen PvE, aanvragen offertes, beoordelen offertes

 • Offerteaanvraag bij netbeheerder
 • Power purchase agreement (PPA) uitvraag
 • Technische due dilligence t.b.v. financiering
 • Begeleiding bouw en opleveringskeuring
 • Opstellen meetprotocol

 

Exploitatie

 •  Voorschot SDE++ subsidie aanvragen bij RVO
 • Periodieke meetrapporten opstellen

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

De SDE++ bouwt voort op het succes van de SDE+, waarbij een aantal nieuwe elementen worden toegevoegd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Rangschikking van aanvragen op basis van subsidiebehoefte per vermeden ton CO2-emissies [€/vermeden ton CO2-emissie] in plaats van rangschikking op basisbedrag [€/kWh].
 • Het toevoegen van technieken die wél leiden tot CO2-emissiereductie, maar waarbij geen hernieuwbare energie wordt opgewekt

De SDE++ subsidie kent vijf hoofdcategorieën: 

 • Hernieuwbare elektriciteit:
 • Hernieuwbare warmte (WKK):
 • Hernieuwbaar gas:
 • CO2-reducerende warmte:
 • CO2-reducerende productie:

Een aanvraag voor een productie-installatie wordt specifiek voor een van deze categorieën gedaan. Een aanvraag voor SDE++ subsidie zonnepanelen valt bijvoorbeeld onder elektriciteit.

Het achteraf wisselen, tussen bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling en een groengasproductie, is zonder nieuwe aanvraag dus niet mogelijk. Per techniek wordt door Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, de kostprijs berekend. De berekening wordt gebaseerd op een referentie-installatie waarbij het merendeel van de projecten rendabel zijn. Deze kostprijs bepaalt voor een groot deel hoeveel subsidie u krijgt en wordt het basisbedrag genoemd. Het basisbedrag is het subsidiebedrag waarvoor u een aanvraag indient. 

Daarnaast zijn er aantal begrippen die u moet kennen om de werking van de subsidie volledig te begrijpen: 

 • Correctiebedrag
 • Vollasturen
 • Looptijd
 • Basisenergieprijs
   

Correctiebedrag

Het correctiebedrag is de prijs waarvan verwacht wordt dat u die uit de markt kunt ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw basisbedrag. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld en is voor iedereen gelijk.


Vollasturen

Een vollastuur wordt beschreven als de tijdsduur waarin de energiebron effectief op vol vermogen energie produceert. Per techniek wordt een maximaal aantal vollasturen bepaald. Voor sommige technieken geldt dat bij 4.000 vollasturen per jaar de maximale subsidie al bereikt wordt. Hierdoor hoeft u niet jaarrond te produceren, als dat niet nodig is, en kunt u zo bijvoorbeeld onderhoudsperiodes overbruggen.

Looptijd

Per categorie wordt de looptijd van de subsidie bepaald. Vaak is dit 12 of 15 jaar, afhankelijk van de verwachte levensduur van de installatie. In sommige gevallen is de looptijd van de subsidie korter. Voor stoomproductie in industriële pelletkachels geldt bijvoorbeeld een maximale looptijd van 8 jaar.


Basisenergieprijs

De basisenergieprijs is een bodemprijs die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt bepaald. Als het correctiebedrag daalt onder deze bodemprijs, dan wordt deze bodemprijs in mindering gebracht op uw subsidiebedrag. Zo hoeft RVO niet onnodig geld te budgetteren

Openstellingsronde SDE++ 

De subcategorieën die vorig jaar in aanmerking kwamen worden hieronder genoemd. Zodra de aanvullingen van 2023 bekend zijn zullen wij deze lijst updaten. 

In welke fase moet mijn
project aangevraagd 
worden?

Download hier de tabellen van 2023!

SDE subsidie aanvragen? Kies voor Ekwadraat

 

€ 626 miljoen subsidie aangevraagd

                                                                                         

404 MW opgesteld vermogen

                                                                                                                               

145 aanvragen

                                                                                         

5 duurzame technieken

                                                                                         

"Wij werken inmiddels ca. 7 jaar samen op SDE gebied en de ervaringen met Ekwadraat zijn goed. Wij kunnen hen dan ook gerust aanbevelen bij onze klanten."

 

jan vos fudura
Jan Vos
Fudura

"Ekwadraat heeft ons geholpen bij het realiseren van zonnepanelen op ons dak. Er zat 30.000 euro verschil tussen de diverse aanbiedingen van leveranciers. Met de onafhankelijke begeleiding van Ekwadraat hebben wij de juiste keuze weten te maken voor een leverancier die aansluit op onze wensen. Hierdoor hebben we flink bespaard op de kosten van de installatie."

Rick van Houten
Rick van Houten
Directeur Timboco Kozijntechniek

"Zeer fijne samenwerking. We hadden heel veel vragen inzake zonne-energie, subsidie, aanvragen enz. Alle vragen goed en duidelijk beantwoord. Uiteindelijk is de SDE plus aanvraag ook ingediend en gehonoreerd."

garage bote pietersma
B. Pietersma
Garage

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de SDE++ subsidie

Meer weten over de SDE++? De potentiële subsidie berekenen? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact met ons op.

"Ik beantwoord al uw vragen over de SDE++ subsidie!"

Gerard Sijpkens

Subsidie adviseur