Biomassa energie

Biomassa energie is een verzamelnaam voor energie uit alle organische materialen die in de natuur voorkomen. Biomassa kan gebruikt worden om duurzame energie mee op te wekken. Vaak wordt hiervoor houtige biomassa gebruikt. Bijvoorbeeld door het gebruik van:

  • A-hout
  • Snoeihout
  • Houtpellets

Daarnaast zijn ook andere vormen van biomassa, zoals stro en compost geschikt voor de productie van energie.

In Nederland wordt de productie van energie uit biomassa door de landelijke overheid gestimuleerd. De biomassa subsidies vindt plaats op twee manieren. Voor grootschalige installaties vanaf 500 kW wordt subsidie gegeven op de geproduceerde energie per kWh. Dit wordt met de SDE++ subsidie gefaciliteerd. 

Kleine installaties kunnen gebruikmaken van de ISDE subsidie. Dit is een investeringssubsidie, waarbij een deel van de investering gesubsidieerd wordt. 

In dit artikel leest je alles over de mogelijkheden van energie uit biomassa voor u als ondernemer. 

Hoe werkt energie uit biomassa?

Biomassa kan op verschillende manieren worden ingezet om energie mee te produceren. De klassieke vorm betreft het verbranden van de biomassa, waarbij de warmte door middel van een ketel wordt overgedragen op een medium zoals stoom of water. Hierbij kan rechtstreeks stoom of warm water geleverd worden, maar zijn er ook mogelijkheden om (eerst) elektriciteit op te wekken. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om onder hoge druk en temperatuur de biomassa om te zetten naar gasvormige componenten. Dit wordt vergassing genoemd. Deze techniek is in de praktijk bewezen en de eerste commerciële installaties worden op dit moment ontwikkeld. 

Welke gassen vrijkomen is afhankelijk van de temperatuur waarop vergast wordt. Deze gassen kunnen verbrand worden of met een nabehandeling omgezet worden naar methaanrijk gas.

Wanneer is energie uit biomassa interessant?

Het toepassen van energie uit biomassa is met name interessant als je een grote warmtebehoefte heeft of als er plannen zijn waardoor er een grotere warmtebehoefte ontstaat. Om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie moet gedacht worden aan een gasverbruik vanaf ca. 120.000 m³ gas per jaar. 

Daarnaast is het van belang dat er ruimte is voor het plaatsen van de ketel en de biomassaopslag. Hierbij zijn houtpellets gunstiger qua ruimtegebruik, omdat deze ook in silo’s opgeslagen kunnen worden. In een aantal gevallen dien je ook een vergunning aan te vragen voor het realiseren van een biomassa gestookte installatie.

Welke vormen van biomassa energie zijn er?

Vanuit de subsidieregeling zijn er verschillende type biomassa-installaties die op basis van de brandstof, toepassing en/of het vermogen in verschillende categorie vallen. Zo wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen ketels die gestookt worden op pellets en ketels of andere vormen van biomassa. Ook kan het vermogen de basis voor de categorie  bepalen.

 

Houtkachel

Een houtkachel is een biomassa installatie met minder dan 5 MW vermogen. Deze installaties worden vaak toegepast op locaties waar de warmtevraag gemiddeld is. Je kunt hierbij denken aan:

  • Zwembaden
  • Pluimveebedrijven
  • Glastuinbouw 

In veel gevallen kunt je voor een houtkachel de SDE++ subsidie aanvragen. Wanneer het vermogen lager is dan 499 kW, dan komt je in aanmerking voor de ISDE subsidie.

SDE++ subsidie   ISDE subsidie

Biomassacentrale

Met een biomassacentrale worden alle installaties met meer dan 5 MW vermogen bedoeld. Dit zijn grote installaties die veel warmte produceren. Dit wordt vaak toegepast in industriële gebieden, waar de warmtevraag hoog is. 

 

 

Energie uit biomassa opwekken

Heb je voornemens om energie uit biomassa op te wekken, bijvoorbeeld door het installeren van een houtkachel of het realiseren van een biomassacentrale? Dan helpen we je graag verder. Onze adviseurs maken het inzichtelijk wat de potentie voor energie uit biomassa is in jouw situatie. Daarna begeleiden we je bij alle processen die nodig zijn om tot een succesvol project te komen.
 

Toonaangevende projecten

Aan de slag met biomassa energie?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik begeleid graag bij jouw biomassa project"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte