Vergunning

Wanneer u een duurzame energie-installatie wilt realiseren, dan kan het zijn dat u een of meerdere vergunningen moet aanvragen.
 
Welke vergunning(en) u moet aanvragen hangt af van een aantal factoren, waaronder:

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende vergunningen die van toepassing kunnen zijn op uw project. 

Welke soorten vergunningen zijn er?

Bij het realiseren van een duurzame energie-installatie kunnen de volgende vergunningen van toepassing zijn:

De bovenste drie vergunningen zijn onderdeel van de 'Wet algemene bepaling omgevingsrecht', afgekort tot Wabo. Met de invoering van de Wabo in 2010 is het gehele vergunningsstelsel in Nederland veranderd. Sindsdien kunt u één vergunningsaanvraag doen als u bijvoorbeeld zowel een omgevingsvergunning milieu als bouw nodig heeft.

Naast bovengenoemde vergunningen kunnen er in uitzonderlijke gevallen nog andere vergunningen van toepassing zijn, zoals een wbr-vergunning.


Omgevingsvergunning milieu

Bedrijven zijn verplicht de omgevingsvergunning milieu aan te vragen wanneer zij activiteiten uitvoeren die belastend kunnen zijn voor het milieu. 

Voor veel duurzame energie-installaties is het ook noodzakelijk om tijdens het ontwikkeltraject deze vergunning aan te vragen. Dat is afhankelijk van de belasting op het milieu. Voor een zonnepark heeft u bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning milieu nodig, maar voor een vergistingsinstallatie vaak wel.

Lees hier meer over de omgevingsvergunning milieu en wanneer deze van toepassing is.


Omgevingsvergunning bouw

Wanneer u een bouwwerk of een gebouw wilt bouwen is het, afhankelijke van de grootte en de hoogte van het bouwwerk, noodzakelijk om de omgevingsvergunning bouw aan te vragen. U moet hiervoor namelijk toestemming krijgen van het bevoegd gezag.  Meer over de omgevingsvergunning bouw vindt u hier.


Revisievergunning

De revisievergunning is eveneens onderdeel van de Wabo. Deze vergunning wordt noodzakelijk wanneer er een onoverzichtelijke situatie aanwezig is ten aanzien van het milieuonderdeel. Dit is het geval wanneer:

Vaak wordt de omgevingsvergunning revisie aangevraagd als er veranderingen plaatsvinden op de inrichting. 
Alles over de revisievergunning en wanneer u deze dient aan te vragen vindt u hier.


Mijnbouwwet

De mijnbouwwet stelt dat u een vergunning nodig heeft wanneer u van plan bent om dieper dan 500 meter in de aarde te boren. Op het gebied van duurzame energie is de mijnbouwwet alleen van toepassing bij aardwarmteprojecten. Het opsporen en winnen van aardwarmte (en overige delfstoffen) vindt vrijwel altijd plaats op meer dan 500 meter diepte. 
Om te voldoen aan de mijnbouwwetgeving kan het zijn dat u een opsporings- en/of winningsvergunning nodig heeft. 

Lees verder over de mijnbouwwet.

Vergunning aanvragen

Heeft u een specifieke vergunning nodig voor uw project of bent u benieuwd of en welke vergunning u nodig heeft in uw situatie? Neem dan contact met ons op.

Onze adviseurs zijn thuis in alle vergunningsaanvragen op het gebied van duurzame energie. Zij helpen u graag verder bij het vergunningstraject voor uw installatie.
 

Vergunningen en Ekwadraat in cijfers

 

>18 jaar ervaring

                                                                                         

98% succesvolle aanvragen

                                                                                                                               

> 170 vergunningsaanvragen in verschillende duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met vergunningen
 

Bent u benieuwd welke vergunning er benodigd is voor uw project? En zoekt u een partner die deze vergunningen voor u aanvraagt? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd welke vergunning(en) nodig is voor uw duurzame project?"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht