Vergunningen

Vergunningen voor duurzame energie-installaties

Wanneer je een duurzame energie-installatie wilt realiseren, dan kan het zijn dat je één of meerdere meldingen en vergunningen op grond van de Omgevingswet moet aanvragen. Welke meldingen en vergunning(en) je moet aanvragen hangt af van een aantal factoren, waaronder: de locatie, type duurzame installatie (zoals mono- of co-mestvergisting, geothermie, aquathermie of zon en wind op land), grootte van de installatie en de impact op de fysieke leefomgeving. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende meldingen en vergunningen die van toepassing kunnen zijn op jouw project.

Welke soorten meldingen en vergunningen zijn er? 

Bij het realiseren van een duurzame energie-installatie kunnen de volgende meldingen en vergunningen van toepassing zijn:

 • Melding milieubelastende activiteit
 • Bouwmelding
 • Omgevingsvergunning voor:
  • Milieubelastende activiteit (mba)
  • Technische bouwvergunning
  • Omgevingsplan activiteit bouwwerken (opa)
  • Buitenplanse omgevingsplan activiteit bouwwerken (bopa)
  • Natura 2000 activiteit

De bovenstaande meldingen en omgevingsvergunningen zijn onderdeel van de 'Omgevingswet'. De Omgevingswet heeft als doel om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels vanuit het Rijk en de gemeenten. Er zijn minder nationale regels dan in de huidige wetten over de fysieke leefomgeving. Diverse onderwerpen zoals geur en geluid worden straks door de gemeente zelf geregeld. Dit geeft meer regionale flexibiliteit, maar de verschillen tussen gemeenten worden ook groter.

Er kunnen één of meerdere meldingen en/of vergunningen nodig zijn voor één initiatief. De verschillende vergunningen kunnen gelijktijdig aangevraagd worden. Per aanvraag kan worden afgewogen welke aanvraagstrategie het meest effectief is. Online kan via het omgevingsloket getoetst worden welke meldingen of vergunningen aangevraagd moeten worden voor de gewenste werkzaamheden en activiteiten. Vervolgens kan daarna een aanvraag worden ingediend. 

 

Vergunning aanvragen?

Ekwadraat helpt je graag om te bepalen welke vergunning(en) nodig zijn en vraagt deze graag aan. Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van vergunningen voor duurzame energie-installaties. Wij helpen je dan ook graag om een project vergund te krijgen. Heb je een specifieke melding of vergunning nodig voor een project of ben je benieuwd of en welke melding/vergunning nodig is in jouw situatie? Neem dan contact met ons op. 

 

 

Milieubelastende activiteit

Een milieubelastende activiteit (mba) is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Per mba wordt beoordeeld of er een meldingsplicht of een vergunningsplicht geldt. Indien er een vergunningplicht geldt, bijvoorbeeld voor een co-mestvergisting installatie, zal er een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd via het omgevingsloket. Ook bij een meldingsplicht kan via dit loket een melding worden ingediend.

Technische bouwvergunning

Onder de Omgevingswet is het nog steeds mogelijk zonder vergunning of melding te bouwen. Voor de meeste gebouwen en bouwwerken geldt wel dat er vooraf getoetst moet worden. Bij een vergunning plichtig gebouw/bouwwerk is het afhankelijk van de functie en grootte of een bouwmelding voldoende is of dat er een technische bouwvergunning moet worden afgegeven. Een aanvraag omgevingsplan activiteit bouwwerken moet altijd worden aangevraagd. Hierbij wordt beoordeeld of de bouwactiviteiten vallen onder het omgevingsplan en wordt het getoetst aan de welstandseisen van de gemeente.  

Omgevingsplan activiteit

Bij bouwactiviteiten of functiewijziging wordt getoetst of deze vergunningplichtig zijn en of de activiteit past binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Als de activiteiten past in het omgevingsplan, maar wel vergunningplichtig is er sprake van een omgevingsplanactiviteit (opa). Indien er van het omgevingsplan moet worden afgeweken om een (vergunningsplichtige) activiteit toe te staan, wordt gesproken van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). In beide gevallen dient een omgevingsvergunning voor de activiteit te worden aangevraagd. 

Revisievergunning

De revisievergunning voor het milieugedeelte is eveneens onderdeel van de Omgevingswet. Deze vergunning wordt noodzakelijk wanneer er een onoverzichtelijke situatie aanwezig is ten aanzien van het milieuonderdeel. Dit is het geval wanneer er in verschillende jaren meerdere vergunningen voor diverse milieuactiviteiten zijn aangevraagd, vergunningen ouder zijn dan 10 jaar of wanneer er veranderingen plaatsvinden op de inrichting.

 

 

Neem contact op

Onze adviseurs zijn thuis in alle melding/vergunningsaanvragen op het gebied van duurzame energie. Zij helpen je graag verder bij de aanvraag voor een installatie.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd welke vergunning(en) nodig is voor jouw duurzame project?"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht