Energiesubsidie

Het stimuleren van energiebesparing en duurzame energie zijn twee belangrijke middelen voor het huidige kabinet om de duurzaamheidsdoelstellingen uit het klimaatakkoord te bereiken. Om die reden zijn er een aantal stimuleringsregelingen opgesteld.

Er zijn subsidies, maar ook belastingvoordelen en andere fiscale maatregelen. In dit artikel nemen we u mee in het subsidielandschap voor energiegerelateerde projecten.

Welke energiesubsidies en regelingen zijn er?

Over het algemeen kunnen we de subsidies en regelingen op het gebied van energie en duurzaamheid verdelen in de volgende categorieën:

  • Innovatiesubsidies
  • Duurzame energie subsidies
  • Energiebesparing subsidies

Binnen deze categorieën zijn er verschillende specifieke subsidies en regelingen beschikbaar. Aan de hand van uw project of projectidee kunt u bepalen voor welke subsidies u mogelijk in aanmerking komt.
 

Welke subsidie past bij mijn project?

Iedere subsidie heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Daardoor kan het lastig zijn om erachter te komen voor welke subsidie(s) uw project in aanmerking komt. 

Daarnaast kunt u sommige subsidies en regelingen combineren en andere juist weer niet. Voor de meeste projecten en ideeën op het gebied van duurzame energie en energiebesparing is subsidie nodig om een aantrekkelijke businesscase te creëren. 

Het is daarom van groot belang om goed uit te zoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor uw project en welke combinaties er mogelijk zijn. 

Om die reden heeft Ekwadraat een subsidiescan ontwikkeld, waarin we onderzoeken welke subsidie het best bij uw specifieke projectidee past. Hierbij onderzoeken we alle landelijke regelingen, zoals hierboven beschreven, maar kijken we ook naar regionale subsidies.

Wanneer duidelijk is welke subsidiemogelijkheden er zijn voor uw project, kunnen we deze voor u aanvragen. Het doel is om uw businesscase sluitend te krijgen, zodat u uw project kunt realiseren.


Energiesubsidie aanvragen

Wilt u meer weten over de subsidiescan of bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw project? Neem dan contact op en wij helpen u dan graag verder.
 


 

Aanvraagbegeleiding

Om te komen tot een succesvolle indiening van een subsidieaanvraag werken wij volgens de onderstaande methode:

  1. Onderzoek ambities en plannen van de ondernemer
  2. Onderzoeken aansluiting van projecten bij subsidieregelingen
  3. Verlenen advies rondom subsidieregelingen
  4. Verzamelen benodigde bijlagen en opstellen projectplan
  5. Indienen subsidieaanvraag
  6. Contact en beantwoording vragen vanuit subsidieverstrekker

Verantwoording en projectadministratie

Voor sommige subsidieregelingen wordt bij beschikking van de subsidie gevraagd om gedurende of na de subsidieperiode documentatie aan te leveren. Er kan worden gevraagd om projectadministratie te verstrekken waaruit blijkt hoe het subsidiegeld is ingezet en wat de projectresultaten zijn geweest. Het consistent en consequent bijhouden van administratie bij een subsidieproject kan als lastig worden ervaren en Ekwadraat kan hierin ondersteunen. 
 

Toonaangevende projecten

Aan de slag met energie subsidies

Benieuwd naar welke subsidies van toepassing zijn op uw project? Wij voeren een subsidiescan voor u uit en bepalen de beste subsidiering. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd of, en hoeveel subsidie u kunt krijgen voor uw project?"

Gerard Sijpkens

Subsidie adviseur