Energiesubsidie

Het stimuleren van energiebesparing en duurzame energie zijn twee belangrijke middelen voor het huidige kabinet om de duurzaamheidsdoelstellingen uit het klimaatakkoord te bereiken. Om die reden zijn er een aantal stimuleringsregelingen opgesteld.

Er zijn subsidies, maar ook belastingvoordelen en andere fiscale maatregelen. In dit artikel nemen we u mee in het subsidielandschap voor energiegerelateerde projecten.

Welke subsidies en regelingen zijn er?

Over het algemeen kunnen we de subsidies en regelingen op het gebied van energie en duurzaamheid verdelen in de volgende categorieën:

 • Innovatie
 • Duurzame energie
 • Energiebesparing

Binnen deze categorieën zijn er verschillende specifieke subsidies en regelingen beschikbaar. Aan de hand van uw project of projectidee kunt u bepalen voor welke subsidies u mogelijk in aanmerking komt.
 

Innovatiesubsidies

De meeste subsidies zijn gericht op het stimuleren van innovatie. Om die reden is de Topsector Energie opgericht. De topsector richt zich op het haalbaar maken van de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.

Om dit te voor elkaar te krijgen biedt de Topsector Energie onder andere de volgende subsidieregelingen:

 • Demonstratie energie-innovatie (DEI)
 • Hernieuwbare Energie
 • Urban Energy
 • Topsector Energiestudies
 • Biobased Economy

Naast de regelingen binnen de Topsector Energie is er nog een andere belangrijke subsidie die innovatie stimuleert, namelijk de MIT-subsidie (MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren).
 

Topsector Energie

De DEI subsidie is er voor demonstratieprojecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Dat zijn projecten die ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven hun innovaties makkelijker kunnen demonstreren en exporteren.

De Hernieuwbare Energie subsidie is erop gericht om de uitgaven aan subsidies te besparen. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie Hernieuwbare Energie is dan ook dat uw project in de toekomst meer besparing aan subsidie oplevert, dan u aanvraagt. 

De Urban Energy subsidie stimuleert onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving.

De topsector energiestudies subsidie is gericht op de voorbereiding van grootschalige demonstratie of pilots gericht op grootschalige demonstratie. Er worden haalbaarheidsstudies en verkennende studies ondersteund op allerlei gebieden.  

De biobased economy subsidie stimuleert de overgang van fossiele grondstoffen naar biomassa door geld beschikbaar te stellen aan projecten die aan die doelstelling voldoen.  

Het doel van de MIT-subsidie is om innoveren in het MKB te stimuleren. Verschillende innovatieprocessen komen in aanmerking, waaronder: haalbaarheidsonderzoeken, kenniswerving, advies en samenwerkingen.


Duurzame energiesubsidies

Op het gebied van duurzame energie zijn er twee belangrijke landelijke subsidies:

 • SDE+ subsidie
 • ISDE subsidie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren. De SDE+ subsidie stimuleert de productie van elektriciteit, warmte en groen gas. In 2018 is een budget van 12 miljard euro beschikbaar gesteld, verdeeld over twee aanvraagrondes: een in het voorjaar en een in het najaar. 

De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie is interessant wanneer u van plan bent om te investeren in een van deze duurzame warmte-opwekkers. In 2018 is 100 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

Subsidies energiebesparing


Om energiebesparing bij bedrijven en organisaties te stimuleren heeft de overheid een tweetal regelingen geopend:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • MIA/VAMIL

De fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling die investeringen in duurzame energie en energiebesparing stimuleert. De maatregelen die in aanmerking komen voor de regeling zijn vastgesteld in de energielijst. In 2018 is 147 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu investeringen (MIA en Vamil) zijn fiscale maatregelen die investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de regeling zijn vastgesteld in de milieulijst. Bij het gebruik van één van de of beide regelingen hoeft er minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald te worden. Voor 2018 is voor de MIA vanuit de overheid 99 miljoen euro beschikbaar en voor Vamil 40 miljoen euro.
 

Welke subsidie past bij mijn project?


Iedere subsidie heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Daardoor kan het lastig zijn om erachter te komen voor welke subsidie(s) uw project in aanmerking komt. 

Daarnaast kunt u sommige subsidies en regelingen combineren en andere juist weer niet. Voor de meeste projecten en ideeën op het gebied van duurzame energie en energiebesparing is subsidie nodig om een aantrekkelijke businesscase te creëren. 

Het is daarom van groot belang om goed uit te zoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor uw project en welke combinaties er mogelijk zijn. 

Om die reden heeft Ekwadraat een subsidiescan ontwikkeld, waarin we onderzoeken welke subsidie het best bij uw specifieke projectidee past. Hierbij onderzoeken we alle landelijke regelingen, zoals hierboven beschreven, maar kijken we ook naar regionale subsidies.

Wanneer duidelijk is welke subsidiemogelijkheden er zijn voor uw project, kunnen we deze voor u aanvragen. Het doel is om uw businesscase sluitend te krijgen, zodat u uw project kunt realiseren.


Subsidiescan aanvragen


Wilt u meer weten over de subsidiescan of bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw project? Neem dan contact op en wij helpen u dan graag verder.
 


 

Gratis subsidiescan

Welke subsidies passen bij uw project?
Analyse uit 100+ subsidies en regelingen.

Aan de slag met energie subsidies
 

Benieuwd naar welke subsidies van toepassing zijn op uw project? Wij voeren een subsidiescan voor u uit en bepalen de beste subsidiering. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd of en hoeveel subsidie je kunt krijgen voor jouw project?"

Gerwin Oort

Adviseur duurzame energie en SDE+ subsidie

Toonaangevende projecten

500+ duurzame projecten

Al 15 jaar helpen we bedrijven, gemeentes en ontwikkelaars met het realiseren van hun duurzame projecten. Benieuwd naar onze unieke succesformule?


Lees meer