Energiebesparing bedrijven

Energiebesparing bedrijven

Energiebesparing is voor veel bedrijven een grote kans om bedrijfskosten aanzienlijk terug te brengen. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om flink te besparen. Bovendien zijn er aantrekkelijke subsidies en regelingen waarmee de investering in energiebesparing voor bedrijven nog interessanter wordt. 

Heeft u plannen om uw energievraag duurzaam op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen? Ook dan is energiebesparing interessant, want elk kilowattuur dat u bespaart, hoeft niet opgewekt te worden en daar hoeft u dus ook niet in te investeren.

In dit artikel gaan we verder in op de kansen voor energiebesparing en de wettelijke verplichtingen om als bedrijf energie te besparen. 

Ga direct naar:

Energiebesparing voor bedrijven: de kansen

Om erachter te komen hoe energiebesparing bedrijven verder helpt, en welke kansen er voor uw bedrijf liggen kunt u een onderzoek uit laten voeren. Hierin wordt voor uw locatie het volgde onderzocht:

  • Welke besparingsmogelijkheden er zijn
  • Wat de investering is
  • Wat de jaarlijkse besparing is
  • Wat de terugverdientijd is

Zo weet u exact waar energie besparen mogelijk is en welke investeringen interessant zijn voor uw bedrijf. Het is daarbij slim om te kijken of u ook wettelijk verplicht bent om energie te besparen. Afhankelijk van uw verplichting, moet u namelijk ook een onderzoek uitvoeren.

Het onderzoek kijkt ook naar het gebruiken van restwarmte uit processen en faciliteiten als persluchtcompressoren en koelmachines. Mogelijk heeft u in een ander gedeelte van de vestiging warmte nodig en kan de restwarmte hiervoor gebruikt worden of kunt u het leveren aan een nabijgelegen bedrijf. Door vraag en aanbod aan te laten sluiten, kunnen interessante en financieel aantrekkelijke oplossingen ontstaan om energie te besparen voor bedrijven.

Daarnaast wordt bij een energiebesparingsonderzoek inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam opwekken van uw energiebehoefte met bijvoorbeeld een zonPV-installatie.

Is mijn bedrijf verplicht om energie te besparen?

Energie besparen is voor bedrijven een grote kans. Echter zijn sommige bedrijven wettelijk verplicht om energie te besparen. Momenteel geldt dit voor ongeveer 100.000 bedrijven. 

Om te bepalen of uw bedrijf wettelijk verplicht is om energie te besparen, heeft u de volgende gegevens over uw bedrijf nodig:

  • Is mijn bedrijf een inrichting?
  • Hoeveel medewerkers heeft mijn organisatie?
  • Wat is onze jaarlijkse omzet en balanstotaal?
  • Wat is ons jaarlijks gasverbruik en jaarlijks elektraverbruik?

In de onderstaande afbeelding kunt u schematisch bekijken welke verplichtingen om energie te besparen er gelden per situatie.  Als bedrijf energie besparen begint dus met het inzichtelijk maken van de juiste informatie.
 

Energie besparen bedrijven

Is mijn bedrijf een inrichting?

Een inrichting kun je omschrijven als 'een locatie waarin bedrijfsmatige werkzaamheden uitgevoerd worden met betrokkenheid van mensen'.  Voor een uitgebreide beschrijving kunt u de wet milieubeheer raadplegen. 95% van alle bedrijven en vestigingen wordt aangemerkt als een inrichting. De kans is dus groot dat uw bedrijf ook onder dit begrip valt. 

Als uw bedrijf echter bijzondere locaties of vestigingen heeft, zoals grote schepen of boorplatforms, dan is het de moeite waard om goed te onderzoeken wat wel en wat niet onder het begrip inrichting valt.  Alle locaties die niet onder het begrip inrichting vallen, zijn niet verplicht om energie te besparen.

 

Hoeveel medewerkers heeft uw organisatie?

De volgende stap is om te kijken naar het aantal medewerkers. De centrale vraag is of uw onderneming meer of minder dan 250 fte in dienst heeft. Hierbij moet u kijken naar het aantal medewerkers van alle vestigingen, inclusief ingehuurde mensen. Als dit meer is dan 250, dan is er een grote kans dat u een EED energie-audit moet uitvoeren. Wanneer uw onderneming minder dan 250 fte heeft, dan kunt u verder kijken naar de jaarlijkse omzet en het balanstotaal.
 

Wat is de rol van omzet en balanstotaal?

In Europa is vastgesteld dat bedrijven die aan de volgende gecombineerde eisen voldoen, verplicht kunnen worden gesteld om een EED Energie-audit uit te voeren:

  • Meer dan € 50 miljoen omzet én
  • Meer dan € 43 miljoen balanstotaal

Om erachter te komen of dit voor u geldt, dient u naar de cijfers van het afgelopen jaar te kijken. Alleen wanneer u voor beide eisen het totaal overschrijdt, kunt u verplicht worden gesteld tot het uitvoeren van een EED energie-audit 

Wanneer uw bedrijf minder dan 250 fte heeft en de gecombineerde omzet en balanstotaal niet haalt, dan hoeft u geen EED energie-audit uit te voeren. Dit betekent niet dat uw bedrijf, of een aantal vestingen hiervan, geen besparingsverplichting hebben. Hiervoor kunt u kijken naar de verbruiksgegevens. 

 

Klein-, middelgroot- of grootverbruiker?

Als eerste stap is het handig om te achterhalen hoeveel elektriciteit en gas uw bedrijf per locatie heeft verbruikt in het afgelopen jaar. Waar de vorige eisen met name gingen over de hele organisatie (behalve de inrichtingseis), geldt de verbruikscategorisering per vestiging.  

Als u een goed beeld van de verbruiksgegevens heeft, kunt u aan de hand van onderstaande afbeelding bepalen of u een klein-, middelgroot- of grootverbruiker van energie bent: 
 

Energiebesparing voor bedrijven

Kleinverbruikers

Kleinverbruikers zijn vrijgesteld van een wettelijke verplichting op het gebied van energiebesparing. 

Wel zijn er ook voor kleinverbruikers uiteraard mogelijkheden om op de energiekosten te besparen. Op de website van infomil staan hiervoor allerlei mogelijkheden.
 

Middelgrootverbruikers

Alle vestigingen die gezien worden als middelgrootverbruikers moeten verplicht alle energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Om dit gemakkelijker te maken heeft de overheid de zogeheten erkende maatregelen-systematiek ontwikkeld. In deze systematiek zijn voor 19 verschillende sectoren maatregelen bepaald, die toepasbaar kunnen zijn op uw vestiging.

Zo zijn er dus verschillende maatregelenlijsten voor verschillende sectoren, bijvoorbeeld kantoren, agrarische locaties, drukkerijen en onderwijsinstellingen.

Is uw bedrijf verplicht om alle maatregelen van deze lijst te nemen? Nee, deze lijsten zijn leidend. Als u andere maatregelen heeft gevonden die resulteren in minimaal dezelfde energiebesparing, dan mag u ook deze uitvoeren.

Op onze pagina over de erkende maatregelen leest u hier meer over. 
 

Grootverbruikers

Alle grootverbruikers moeten voldoen aan de erkende maatregelen-systematiek. Er is echter één belangrijk verschil met middelverbruikers. Bij grootverbruikers kan namelijk een energiebesparingsonderzoek geëist worden vanuit het bevoegd gezag.

Wanneer een toezichthouder bij een controle vermoedt dat niet alle maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden genomen zijn, dan kan er een energiebesparingsonderzoek worden geëist. In dit onderzoek wordt de huidige energiesituatie van uw vestiging in beeld gebracht en onderzocht welke energiebesparende maatregelen zich binnen 5 jaar terugverdienen. Daarnaast wordt gekeken naar vervoersmaatregelen en gedragsmaatregelen. 

En hoe zit het dan met de informatieplicht energiebesparing?

Wellicht heeft u de afgelopen periode al eens over de informatieplicht gehoord. Zo niet, dan brengen wij u graag op de hoogte. De wetgeving omtrent energiebesparing is per 1 juli 2019 veranderd. Vóór deze datum waren alle middelgroot- en grootverbruikers verplicht om de overheid te informeren over de rendabele energiebesparende maatregelen die in de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd.

Sinds 2019 kunt u via eLoket rapport uit brengen aan de overheid. Informeert u de overheid niet of heeft u niet alle rendabele maatregelen uitgevoerd, dan bent u wettelijk gezien in overtreding. Ook nu blijft deze verplichting gelden.

Het rapport kunt u eenvoudig opstellen via de website MijnEML.nl dat u vervolgens kunt gebruiken voor de rapportage in e-loket. MijnEML biedt vier pakketten aan. Wanneer u een van de pakketten aanschaft, kunt u via Ekwadraat € 50, - korting krijgen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

 

 

Aanvullende kansen

Naast een onderzoek naar de apparaten en installaties in uw gebouw zijn er ook kansen voor de schil van het gebouw. Weet u bijvoorbeeld hoeveel warmte er uit uw bedrijfspand of kantoor ontsnapt? Met een blowerdoortest of thermografisch onderzoek kunt u dit precies zien. 

Zie bijvoorbeeld de onderstaande sporthal. De rode plekken op het plafond geven aan waar de warmte naar toe stroomt en de paars/blauwe plekken geven aan waar kou naar binnenstroomt. U kunt zich voorstellen hoeveel hier op verwarmingskosten bespaard kan worden als de hal luchtdicht en goed geïsoleerd is. 

Zo ziet u dat er meerdere mogelijkheden zijn voor bedrijven om energie te besparen. Vaak komt de investering in een energiebesparende maatregel in aanmerking voor subsidie. U bespaart dus dubbel: op de investering en op energiekosten. 

Op onze pagina over subsidies voor energiebesparing kunt u alles lezen over het verkrijgen van subsidie op energiebesparende maatregelen. 

Concluderend

Zoals u heeft kunnen lezen, liggen er hele interessante kansen voor MKB en grootbedrijven om aanzienlijk op energie, CO2-uitstoot en energiekosten te besparen. Daarnaast zijn er een aantal zaken die u moet onderzoeken om erachter te komen welke verplichtingen er voor uw bedrijf en vestigingen gelden.

Ekwadraat helpt u graag bij het benutten van deze kansen en het voldoen aan de verplichtingen. Dit doen we door inzichtelijk te maken welke rendabele energiebesparende maatregelen u kunt nemen. We voeren specifieke onderzoeken uit, zoals bijvoorbeeld de EED energie-audit, maar kunnen u ook begeleiden bij het implementeren van energiemonitoring in uw bedrijf.

Wij helpen u om deze besparingsmogelijkheden stap voor stap uit te voeren, waarbij we toewerken naar een energiezuinige en volledig duurzame bedrijfsvoering. We zorgen tegelijkertijd dat u voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving.

Energie besparen als bedrijf

 

100+ audits

                                                                                         

100% goedkeuring door bevoegd gezag

                                                                                                                               

25% gemiddelde energiebesparing

                                                                                         

Bedrijven die nu energie besparen:

Start vandaag met energie besparen!

Benieuwd naar welke besparingsregelingen voor u  interessant zijn? Wij zoeken het uit!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd of en hoeveel energie u kunt besparen? Ik zoek het voor u uit!"

Janine Bos

Senior adviseur energiebesparing & CO2-footprint