Energiebesparing en emissiereductie voor bedrijven

Energiebesparing bedrijven

Energiebesparing is voor veel bedrijven een grote kans om bedrijfskosten aanzienlijk terug te brengen. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om flink te besparen. Bovendien zijn er aantrekkelijke subsidies en regelingen waarmee de investering in energiebesparing voor bedrijven nog interessanter wordt. 

Heb je plannen om de energievraag duurzaam op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen? Ook dan is energiebesparing interessant, want elk kilowattuur die je bespaart, hoeft niet opgewekt te worden en daar hoeft je dus ook niet in te investeren. In dit artikel gaan we verder in op de kansen voor energiebesparing en de wettelijke verplichtingen om als bedrijf energie te besparen. 

Energiebesparing voor bedrijven: de kansen

Om erachter te komen hoe energiebesparing bedrijven verder helpt, en welke kansen er voor jouw bedrijf liggen kun je een onderzoek uit laten voeren. Hierin wordt voor jouw locatie het volgde onderzocht:

  • welke besparingsmogelijkheden er zijn;
  • wat de investering is;
  • wat de jaarlijkse besparing is;
  • wat de terugverdientijd is.

Zo weet je exact waar energie besparen mogelijk is en welke investeringen interessant zijn voor jouw bedrijf. Het is daarbij slim om samen met ons te kijken of je ook wettelijk verplicht bent om energie te besparen. Als we dat weten, kunnen we dat meenemen in ons onderzoek. 

Het onderzoek kijkt ook naar het gebruiken van restwarmte uit processen en faciliteiten als persluchtcompressoren en koelmachines. Mogelijk heb je in een ander gedeelte van de locatie warmte nodig en kan de restwarmte hiervoor gebruikt worden of kan het geleverd worden aan een nabijgelegen bedrijf. Door vraag en aanbod aan te laten sluiten, kunnen interessante en financieel aantrekkelijke oplossingen ontstaan om energie te besparen voor bedrijven.

Daarnaast wordt bij een energiebesparingsonderzoek inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam opwekken van je energiebehoefte met bijvoorbeeld een zonPV-installatie.

Onze werkzaamheden passend bij jouw vraag

Energiebesparingsplicht

​Er kunnen bepaalde wettelijke verplichting gelden voor jouw bedrijf. Wij zoeken uit welke!

Energieaudits

Vanuit juridische verplichtingen voeren wij diverse audits uit. Wij helpen je graag bij het uitzoeken wat op jouw bedrijf van toepassing is.

CO2-footprint

Een CO2 footprint berekening is een mooie manier om inzicht te krijgen in de CO2 uitstoot van jouw bedrijf.

Haalbaarheidsstudie

Opstellen haalbaarheidsstudies dit kan technische, financiële of juridische haalbaarheid betreffen.

Energiemonitoring

Energiemonitoring het monitoren van het verbruik geeft inzicht in de energieprestaties van jouw bedrijf. Hieruit worden de mogelijkheiden voor energiebesparing bepaald.

Duurzame subsidies

Begeleiden subsidietrajecten, indien er een subsidieregeling mogelijk is dan zullen wij je hierover informeren en het aanvraagtraject begeleiden. 

We helpen je graag verder

Zoals je hebt kunnen lezen, liggen er hele interessante kansen voor MKB en grootbedrijven om op energie, CO2-uitstoot en energiekosten te besparen. Ekwadraat helpt graag bij het benutten van deze kansen en het voldoen aan de verplichtingen. Dit doen we door inzichtelijk te maken welke rendabele energiebesparende maatregelen je kan nemen. We voeren specifieke onderzoeken uit, zoals bijvoorbeeld de EED energie-audit of onderzoek voor de Energiebesparingsplicht.

Wij helpen je om de besparingsmogelijkheden stap voor stap uit te voeren, waarbij we toewerken naar een energiezuinige en volledig duurzame bedrijfsvoering en zorgen daarbij dat je voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving.

Voor deze bedrijven gingen we aan de slag met energiebesparing

Start vandaag met energie besparen!

Benieuwd naar welke besparingsregelingen voor jou interessant zijn? Wij zoeken het uit!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd of en hoeveel energie je kunt besparen? Ik zoek het graag voor je uit!"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven