Nieuws

Jonge landbouwers regeling en duurzame energie

Dit jaar is er weer een openstelling van de jonge landbouwers regeling. Dit valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese unie. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Deze subsidie is geopend van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. 

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor de jonge landbouwers regeling. Ten eerste moet de aanvrager bedrijfshoofd zijn wat betekent dat de jonge landbouwer eigenaar van het bedrijf is of in ieder geval al in maatschap of een VOF zit. De aanvrager moet op de dag van de aanvraag 40 jaar of jonger zijn en de investering moet ten goede komen aan het landbouwbedrijf.

Subsidieberekening

Op een investering kan u 30% subsidie ontvangen met een maximum bedrag van €20.000 en een minimum bedrag van €10.000. Daarnaast gaat nog 20% van het subsidiebedrag af als u bijvoorbeeld in maatschap zit met een niet- jonge landbouwer. Hieronder ziet u in een rekenvoorbeeld hoe dit in zijn werk gaat bij een investering van €60.000.

Figuur 1 RVO voorbeeldberekening

Duurzame energie

De subsidie kan aangevraagd worden voor investeringen die gericht zijn op verduurzaming. De subsidie kan onder andere aangevraagd worden voor de volgende duurzame energie technieken:

  • Zonnepanelen
  • Windmolens en kleine windturbines
  • Mestvergisters
  • Warmtekracht werkend op biomassa en regulier
  • Mestscheidingstechnieken

Voor de volledige lijst met investering categorieën, zie deze bijlage.

SDE+ subsidie

De jonge landbouwers regeling zou in een aantal gevallen gecombineerd kunnen worden met SDE+ subsidie, bijvoorbeeld in het geval van zonnepanelen. Bent u een jonge landbouwer onder de 40 en geïnteresseerd in de combinatie SDE+ subsidie met de jonge landbouwers regeling 2016 dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Downloads

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/jonge-landbouwers/2016
https://mijn.rvo.nl/pop3-friesland-jonge-landbouwers-2016

Afscheid Adri Kuyper
Kamerbrief toekomst SDE+ subsidie

Lees meer
Update Erkende Maatregelen

Lees meer
RNES Aardwarmte vanaf 1 januari 2018 open

Lees meer
€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV

Lees meer