Erkende maatregelen

Vanuit het activiteitenbesluit kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden om de zogenoemde erkende maatregelen toe te passen. Dit zijn wettelijke besparingsmaatregelen die zich doorgaans binnen vijf jaar terugverdienen. De verplichting wordt opgedragen door een bevoegd gezag (gemeente of provincie). Ekwadraat kan het onderzoek voor u uitvoeren, zodat u weet welke erkende maatregelen u door moet voeren om aan de wet te voldoen.

Erkende maatregelen: bent u verplicht?

Het uitvoeren van de erkende maatregelen is verplicht voor bedrijven met een groot stroom en/of gasverbruik. In het activiteitenbesluit zijn daarvoor criteria opgesteld. Bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 mgas zijn doorgaans verplicht. De Nederlandse overheid is sinds 2016 gaan controleren op naleving van het activiteitenbesluit. Hierbij geldt dat bedrijven die boven de gestelde verbruikslimieten zitten, verplicht alle maatregelen dienen uit te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Erkende maatregelen onderzoek

Middels het onderzoek wordt gekeken naar welke erkende maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) u als bedrijf uit moet voeren. Ekwadraat onderzoekt iedere maatregel van de lijst en maakt daarbij de terugverdientijd in de specifieke situatie van uw bedrijf inzichtelijk. Aan het einde van het onderzoek ontvangt u een overzichtelijk en to-the-point geschreven rapportage met daarin de verplichte besparingsopties. Bij de beschrijving van deze opties worden de bijbehorende investeringskosten en de opbrengkosten/terugverdientijden uiteengezet.

Voor een aantal branches zijn branche specifieke maatregelenlijsten opgesteld. Per 1 juli 2017 zijn dit de volgende branches: hotels en restaurants, sport en recreatie, mobiliteitsbranche, agrarische sector, levensmiddelenindustrie, kantoren, gezondheids- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, autoschadeherstelbedrijven, rubber- en kunststofindustrie, metaalelektro en MKB-metaal en commerciële datacenters. Per 1 januari 2018 zijn daar de volgende branches aan toegevoegd: drukkerijen, papier- en kartonverwerking, bedrijfshallen, bouwmaterialen, hout- en meubelindustrie, tankstations en wasstraten, verf- en inktindustrie en de detailhandel. 

Aan de slag met de Erkende Maatregelen

Wilt u weten welke maatregelen aantrekkelijk en/of verplicht zijn voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Ekwadraat zorgt ervoor dat u aan de wet voldoet en daarnaast ook op uw energiekosten bespaart.  

Energiebesparing bedrijven

Mans Scholtens
Adviseur

Als adviseur wil ik u graag helpen om duurzame doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Ik houd de laatste trends in de markt nauwlettend in de gaten om zo tot het beste advies te komen.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden: 
06 - 14 34 18 63

088 4000 538
mscholtens@ekwadraat.com