Netcongestie

Wat is netcongestie?

Het elektriciteitsnet wordt geconfronteerd met groeiende problemen, aangezien de vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Een groot probleem is netcongestie, die optreedt wanneer er een mismatch is tussen vraag en aanbod van elektriciteit in een bepaald gebied. Dit kan gebeuren wanneer er te veel elektriciteit wordt opgewekt in een gebied en er niet genoeg capaciteit is om het naar andere gebieden te verplaatsen waar het nodig is. Of in een situatie waarbij meer capaciteit gevraagd wordt voor gebruik dan geleverd kan worden.

In zowel de situatie van het leveren van opgewekte energie aan het net en gebruik van elektriciteit van het net lopen organisaties tegen de limieten aan van het net. Dit weerhoudt organisaties ervan om hun duurzame ambities waar te kunnen maken, groeiplannen te kunnen realiseren en/of te gaan elektrificeren.

Ondanks de dagelijkse investeringen van de netbeheerders in het elektriciteitsnet, is het ondoenlijk om de snelle elektrificatie van onze energiebehoefte bij te kunnen houden en laat staan in te lopen op ontstane achterstanden. Het is nu noodzaak om het netwerk te moderniseren en nieuwe technologieën te implementeren om de veerkracht en efficiëntie te verbeteren. In onze download whitepaper worden de oorzaken en gevolgen van netcongestie verder toegelicht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt weergegeven dat met alleen verzwaring van het net de situatie niet opgelost kan worden.

Oorzaken netcongestie

Er zijn verschillende oorzaken van congestie op het net, waaronder:

 • Beperkte transportcapaciteit 
 • Toegenomen vraag
 • Verouderde infrastructuur
 • Ongelijke opwekking

 

Download hier de whitepaper netcongestie

Standaard netcongestie oplossingen

Om netcongestie in algemene zin aan te pakken zijn een aantal standaard oplossingen toepasbaar:

 • Aanleg van nieuwe stations en bekabeling
 • Verhogen van de efficiëntie van het net
 • Vraagresponsprogramma's implementeren
 • Direct gebruik van hernieuwbare energiebronnen

In onze whitepaper wordt weergeven met de praktijkvoorbeelden van netcongestie in Hallum, Leeuwarden en Zwolle, dat met alleen verzwaring van het net de situatie niet opgelost kan worden. Technische oplossingen zoals netuitbreidingen, hernieuwbare energie en opslag zijn voldoende aanwezig maar ontbreekt het aan een lokale integrale aanpak. Dit betekent dat niet alleen de grootzakelijk gebruiker betrokken wordt bij de totstandkoming van oplossingen voor netcongestie, maar ook de betrokken netbeheerder, overheden en aanliggende organisaties.

Feiten netcongestie

Wij hebben een aantal feiten over netcongestie op een rijtje gezet, benieuwd naar alle feiten? Bekijk ze via de button. Hieronder delen wij een opsomming van onze inzichten.

 •  Continue verzwaring van het net en decentrale energieopwekking op lokaal niveau gaan hand in hand voor een toekomstbestendig energiesysteem.
 • Energie uitwisselen binnen een (smart) energiehub leidt tot een efficiënter gebruik van energie en het net.
 • Congestie kan al aangepakt worden door middel van achter-de-meter oplossingen, duurzame energieopwekking en congestiemanagement vanuit de netbeheerder.
 • Wet- en regelgeving is niet zover dat congestie toekomstbestendig aangepakt kan worden bij bedrijven en bedrijfsterreinen.
 • Meer onderzoek zal plaats moeten vinden op verschillende locaties om inzichtelijk te maken hoe koppeling tussen potentiële oplossingen als software, energieopslag en duurzame energieopwekking bij kunnen dragen in het tegen gaan/voorkomen van netcongestie.
 • Bewustwording van de huidige en toekomstige situatie is belangrijk om tijdig te reageren en congestie te voorkomen.
 • Een collectief heeft meer invloed op het voorkomen van congestie dan een individu.
 • Congestie is aan te pakken wanneer ondernemer, gemeente, provincie en netbeheerder samenwerken. Onder regie van een adviseur.

 

De feiten van netcongestie op een rij

Benieuwd? Bekijk ze hier!

Feiten netcongestie

Wat levert onze aanpak op?

Wij hebben een lokale integrale aanpak ontwikkeld om in te zetten bij netcongestie. Bij de start van een project brengen wij de verschillende lokale stakeholders bijeen en stemmen de doelen en verwachtingen af. Vervolgens zal overgegaan worden tot een uitgebreide energiescan die inzicht geeft in verbruik, duurzame opwek, flexibele inzet. Daarnaast geeft de energiescan inzicht in verduurzamings-, uitbreidingsplannen en elektrificatie. Op basis van de informatie en data uit de energiescan zullen verschillende potentiële scenario’s voorgesteld en onderzocht worden die van toepassing zullen zijn op uw locatie. Voor de lange termijn wordt een energieroutekaart opgesteld tot 2030 en 2050 waarmee inzichtelijk gemaakt wordt hoe toekomstbestendig uw organisatie, en eventueel uw naburige organisaties, kan worden voor het continueren van uw bedrijfsvoering. Het eindresultaat geeft u de basis voor het nemen van besluiten voor meerjarige investeringen om vervolgens over te gaan tot realisatie.

In het figuur hiernaast staat een overzicht van de stakeholders, betrokken bij het opstellen van de verschillende scenario's. Ekwadraat neemt hierin een centrale positie in als regisseur en uitvoerder.
 

Hulp nodig bij het aanpakken van netcongestie problematiek? 

Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op en wij helpen je graag verder. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Vragen over het thema netcongestie kunnen aan mij gesteld worden!

Bob van Bijnen

Themamanager netcongestie