Diensten die wij aanbieden

Ekwadraat ondersteunt overheden, gemeenten, bedrijven en organisaties bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Onze expertise strekt zich uit van energiebesparing en hernieuwbare energie tot participatie en regievoering. Wil je weten of wij je kunnen helpen met het behalen van jouw duurzame ambities? Bekijk al onze diensten in het onderstaande dienstenoverzicht.

Opstellen haalbaarheidsstudies

Bezig met het realiseren van een installatie en benieuwd naar de technische en financiële haalbaarheid van een project? Dan helpen wij graag om dit uit te zoeken. Met ervaring op het gebied in het begeleiden van initiatiefnemers naar een geslaagd project, kennen wij alle knelpunten en kansen waar je rekening mee moet houden. 

Begeleiden vergunningstrajecten

Wanneer je een duurzame energie-installatie wilt realiseren, dan kan het zijn dat je één of meerdere meldingen en vergunningen op grond van de Omgevingswet moet aanvragen. Heb je een specifieke melding of vergunning nodig voor een project of ben je benieuwd of en welke melding/vergunning nodig is in jouw situatie? Wij helpen je graag. 

Begeleiden subsidietrajecten

Wil je investeren in energiebesparende maatregelen en ben je benieuwd voor welke subsidie je in aanmerking komt? Wij helpen graag om de maximale subsidie te verkrijgen. Met onze subsidiescan onderzoeken we welke subsidie(s) toepasbaar zijn in jouw situatie. Vervolgens vragen we deze subsidie(s) graag voor je aan.

Begeleiden SDE++ subsidietraject

Ben je van plan een project te realiseren waarbij CO2 bespaard wordt door bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie, het gebruik van restwarmte of afvang en opslag van CO2? Mogelijk komt het project in aanmerking voor de SDE++ subsidie! Wij begeleiden je van A tot Z in dit subsidietraject. 

Begeleiden van aanbesteding en bouw

Nadat een project bouw-ready is begeleidt Ekwadraat bij de aanbesteding van de installatie. E wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin de specifieke technische specificaties van de installatie worden beschreven. Er wordt ook een offerte leidraad opgesteld met daarin de tender procedure, gunning en aanvullende tendereisen.

Opstellen & beheren van contracten

Nadat de installatie is gerealiseerd kan Ekwadraat het asset management van de installatie voor de gehele looptijd van de installatie uitvoeren. Hierbij vindt contractmanagement plaats op het onderhoudscontract. Opbrengstgaranties worden actief gemonitord zodat de installatie produceert wat is afgesproken. Daarnaast onderhouden we binnen het assetmanagement alle actieve contracten.

Financieel management

Naast technische, maatschappelijke, milieukundige aspecten van een project zijn er verschillende financiële mogelijkheden, regelingen en eisen die van toepassing kunnen zijn om de uitvoering, realisatie en business case van jouw duurzame project rendabeler te maken. Wij helpen je het beste uit deze financiële mogelijkheden te halen. 

Voeren proces- en projectmanagement

Wij zijn gespecialiseerd in duurzame energie, energiebesparing, transitiemanagement, vergunningen, beleid en handhaving. Door onze jarenlange ervaring weten we exact wat er nodig is om een project te laten slagen. Met onze integrale aanpak bieden we de juiste begeleiding bij het realiseren van duurzame ambities.

Adviseur op locatie & detachering

Onze adviseurs kunnen voor langere tijd een aantal uren per week worden gedetacheerd bij een opdrachtgever. Dit komt vooral voor in de functie van aanjager, kwartiermaker of verbinder praktijk, maar ook wel eens voor een tijdelijke vervanging bij zwangerschap of ziekte. We kunnen dit natuurlijk op maat en naar wens invullen.

Beleidsadvisering

We weten exact wat er nodig is om een project te laten slagen. Met onze integrale aanpak bieden we begeleiding bij het realiseren van duurzame ambities. Wij maken samen inzichtelijk waar je staat zodat je de juiste kennis en expertise inschakelt, passend bij de situatie. Wij helpen je met techniek & financiën, wet- & regelgeving en communicatie & participatie.

Opstellen en uitvoeren (wijk)uitvoeringsplannen

Er zijn meerdere routes mogelijk om te komen tot een uitvoeringsplan op wijkniveau. Wij helpen je van plan tot uitvoering en geven invulling aan de diverse bouwstenen: techniek, financiën, regie & organisatie, wijkactivatie, planning & uitvoering en koppelkansen.

Begeleiden communicatie en participatieprocessen

De energietransitie vindt achter de voordeur en in de achtertuinen van mensen plaats. Je hebt hun toestemming en medewerking nodig. Daarom is participatie in de omgevingswet opgenomen als verplichting. Aandacht besteden aan participatie in de energietransitie is een investering in de toekomst en elkaar.

Uitvoering energie audit (EED)

Een EED energie-audit laten uitvoeren? Weten welke energiebesparende maatregelen voor jouw bedrijf mogelijk zijn? Of benieuwd of je verplicht bent een EED audit te doen? Wij helpen je om aan zowel de Europese als Nederlandse wetgeving te voldoen, maar kijken ook naar kansen op het gebied van kostenbesparing en subsidiemogelijkheden.

Ontwerpen duurzaam energiesysteem

Welke energie installatie past bij jouw situatie? En wat is ervoor nodig om dit duurzame energie-initiatief succesvol te implementeren? Wij helpen je inzicht te krijgen in de technische, juridische én financiële haalbaarheid, zodat jij de beste keuze kunt maken.

Berekenen van de CO2-footprint

Heb jij enig idee hoe groot de CO2-footprint van je bedrijf is en hoe je deze kan reduceren? Of heb je steeds vaker klanten die dezelfde vraag aan je stellen, maar heb je geen idee hoe groot je footprint is of waar je moet beginnen om deze te verkleinen? Dan kunnen wij je helpen.

Ontwikkelen van routekaarten

Om erachter te komen hoe energiebesparing bedrijven verder helpt, en welke kansen er voor jouw bedrijf liggen kun je een onderzoek uit laten voeren. Met behulp van een routekaart stippelen we een route uit om op de beste manier jouw duurzame ambities te bereiken. 

Uitvoering due diligence onderzoek

Een due diligence kan worden gezien als een soort ‘second opinion’ of als toetsing en onderbouwing van een business plan van een investering of projectontwikkeling. Due diligence wordt vaak gevraagd door of voor financiers van projecten. Denk aan pv-panelen projecten, biomassa installaties etc. Ekwadraat voert doorlopend due diligence onderzoeken uit voor bijvoorbeeld ontwikkelaars en financiers. 

Organiseren kennissessies

Een kennis- of brainstormsessie heeft de meeste toegevoegde waarde in het beginstadium van een project, wanneer de kaders nog niet vast staan. Een kennissessie helpt om op een andere manier met een project, situatie of probleem aan de slag te gaan. Tijdens een sessie kunnen er experts uit ons netwerk aansluiten met hun eigen ervaring, kennis en kijk op het onderwerp.