088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

CO2 footprint

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% moet reduceren. In 2050 moet Nederland helemaal CO2 neutraal zijn. Om te bepalen hoeveel CO2 uw bedrijf uitstoot kan een CO2-footprint berekening worden uitgevoerd. Dit is een handig hulpmiddel om inzichtelijk te maken wat de impact van uw bedrijf is op het milieu. 

U kunt de CO2-footprint als startpunt gebruiken voor de verduurzamingsstrategie van uw bedrijf. In deze footprint ziet u namelijk heel overzichtelijk waardoor de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt. Op basis hiervan kunt u gericht werken aan een strategie ter verlaging van de uitstoot, waarmee u tevens bijdraagt aan de landelijke doelstellingen.

Hoe wordt de CO2-footprint berekend?

Op basis van de processen binnen uw bedrijf en daarbuiten wordt nauwkeurig berekend wat de impact is op het milieu. Dit wordt uitgedrukt in CO2-uitstoot. De volgende aspecten worden bijvoorbeeld meegenomen in de berekening:


Op basis van het gebruik en verbruik van deze aspecten wordt een berekening gemaakt van de totale CO2-uitstoot. 

Wat kan ik met de CO2-footprint?


Met de CO2-footprint krijgt u inzicht in het effect van uw bedrijf op het milieu. Daarnaast kunt u het gebruiken als nulmeting voor uw MVO beleid. 

Uit de footprint blijkt waar u zich het beste op kunt richten om reducties te realiseren en uiteindelijk een CO2 neutrale bedrijfsvoering te krijgen. 


CO2-footprint berekenen


Ekwadraat is gespecialiseerd in het verduurzamen en energiezuinig maken van bedrijven en organisaties. Wij kunnen voor u een CO2-footprint opstellen. Op basis van de uitkomsten ontwikkelen wij verbeteringsmogelijkheden voor uw bedrijf. Hiermee kunt u voor een langere termijn werken aan het verkleinen van de milieu-impact van uw bedrijf.

Aan de slag met de CO2 footprint
 

Bent u benieuwd hoe u uw milieu impact kunt verkleinen? Begin dan met de CO2 footrpint. Neem contact op voor meer informatie.
 

"Ik help u graag met alle vragen over de CO2 footprint"

Mans Scholtens

Business developer / Adviseur

Toonaangevende projecten