CO2-footprint

Heb jij inzicht in de CO2-footprint van je bedrijf?

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we onze CO2-uitstoot verminderen. In Europa is er afgesproken dat we in 2030 de CO2-uitstoot met 55% hebben verlaagd en dat we in 2050 helemaal geen (fossiele) CO2 meer uitstoten. Heb jij enig idee hoe groot je CO2-footprint is en hoe je deze kan reduceren? Of heb je steeds vaker klanten die dezelfde vraag aan je stellen, maar heb je geen idee hoe groot je footprint is of waar je moet beginnen om deze te verkleinen? Dan kunnen wij je helpen. 

Ekwadraat geeft inzicht in je CO2-footprint

Ekwadraat is gespecialiseerd in het verduurzamen en energiezuinig  maken van bedrijven en organisaties. We kunnen de CO2-voetafdruk voor jouw bedrijf berekenen. Dit doen we door de CO2-uitstoot in de diverse processen van de organisatie te inventariseren. Hiermee bepalen we de nulpuntsituatie. Op basis van deze uitkomsten kunnen we een CO2-reductieplan opstellen waarin omschreven wordt hoe je de uitstoot kan reduceren en welke mogelijkheden er verder zijn om je uitstoot te compenseren om te komen tot een CO2-neutrale organisatie. Daarnaast kunnen we je ondersteunen bij het laten certificeren van je footprint voor bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder of het invullen van de Milieubarometer of de Milieuthermometer Zorg.

Wil je weten wat de CO2-uitstoot van jouw organisatie is, of wil je de footprint weten van een specifiek product? Neem dan contact met ons op.

Wat is een CO2-footprint?

Een CO2-footprint geeft de uitstoot weer van de processen die plaatsvinden binnen jouw organisatie. In Nederland wordt vaak gesproken over de CO2-voetafdruk. Deze is gebaseerd op de uitstoot binnen drie scopes, zie onderstaande afbeelding:

 

 

CO2 footprint binnen scope 1, 2 en 3

Als we het hebben over de CO2-uitstoot, bedoelen we eigenlijk de uitstoot van alle broeikasgassen omgerekend naar CO2-equivalenten. Methaan en lachgas zijn voorbeelden van gassen die ook bijdragen aan de opwarming van de aarde, waarvan de uitstoot wordt omgerekend naar CO2-equivalenten. Het verbruik van koudemiddelen zoals R22, R134A in je koelsysteem maakt ook deel uit van je CO2-voetafdruk en is onderdeel van de scope 1 uitstoot.

  • Scope 1 is de directe uitstoot door het verbranden van brandstoffen binnen de organisatie. Dit is bijvoorbeeld het verbranden van aardgas voor ruimte- en procesverwarming of het verbranden van diesel in de voertuigen die eigendom zijn van de organisatie;
  • Scope 2 is de indirecte uitstoot door inkoop van elektriciteit, maar ook inkoop van stoom, koude, warmte en perslucht;
  • Scope 3 is alle overige indirecte uitstoot, zoals CO2-uitstoot door transportmiddelen die geen eigendom van de organisatie zijn. Bijvoorbeeld uitstoot van woon-werk verkeer, vliegverkeer en goederentransport dat is uitbesteed. Maar ook de indirecte uitstoot door de inkoop van water en het verwerken van afval valt hieronder.

 

Wat kan ik met de CO2-footprint?

Met de CO2-footprint krijg je inzicht in het effect van je organisatie op het milieu. Met dat inzicht kun je vervolgens gericht de uitstoot gaan verminderen. Steeds meer organisaties zien hun CO2-uitstoot als KPI om zo zowel binnen de organisatie als daarbuiten inzicht te geven in de weg die bewandeld wordt naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

 

Korting op de CO2-footprint berekening

De Energie-investeringsaftrek, kortweg EIA, is een fiscale regeling van de overheid. Wanneer ondernemers in bepaalde CO2-besparende bedrijfsmiddelen investeren, kunnen ze 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit betekent een voordeel op de investeringskosten van ruim 11%!

Niet alleen de bedrijfsmiddelen, maar ook het CO2-emissiereductieplan dat Ekwadraat voor jouw organisatie kan opstellen komt in aanmerking voor de EIA. Er moet dan wel binnen 24 maanden na afronding van het plan geïnvesteerd worden in één of meerdere bedrijfsmiddelen die in het plan worden genoemd en die in het jaar van investeren op de zogenaamde Energielijst staat. Daarnaast moet uit het plan blijken dat een reductie van de CO2-uitstoot in scope 1 en/of scope 2 met 20% in 2030, t.o.v. het jaar waarin het reductieplan is opgesteld, mogelijk is. Naast de Energie-investeringsaftrek heeft de overheid meer subsidieregelingen om de investering in CO2-reducerende maatregelen te stimuleren. Bijvoorbeeld de SDE++ subsidie

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de CO2 footprint

Wil je meer informatie over het berekenen van de CO2 footprint van je bedrijf? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de CO2 footprint
van jouw bedrijf?"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven