CO2 footprint

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% moet reduceren en in 2050 helemaal CO2 neutraal moet zijn. Weet jij hoeveel CO2 jouw organisatie uitstoot en wat je kan doen om bij te dragen aan deze reductie doelstellingen? Een CO2-footprint geeft hier inzicht in. Met een CO2 footprint bereken je de uitstoot van jouw bedrijf en krijg inzicht in de impact van jouw organisatie op het milieu. 


Een CO2-footprint kan ingezet worden als startpunt voor de verduurzamingsstrategie van je bedrijf of organisatie. Met deze voetafdruk zie je namelijk heel overzichtelijk waardoor de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt en wat de grootste veroorzakers zijn van de uitstoot. Op basis hiervan kan je gericht werken aan een strategie ter verlaging van de uitstoot, waarmee je tegelijkertijd bijdraagt aan een beter milieu. 

Wat is een CO2 footprint?

Een CO2-footprint geeft de uitstoot weer van de processen die plaatsvinden binnen jouw organisatie. In Nederland wordt vaak gesproken over de CO2 voetafdruk. Deze is gebaseerd op de uitstoot binnen drie scopes, zie onderstaande afbeelding:

co2 footprint 3 scopes

Scope 1 is de directe uitstoot door het verbranden van brandstoffen binnen de organisatie. Dit is bijvoorbeeld het verbranden van aardgas voor ruimte- en procesverwarming of het verbranden van diesel in de voertuigen die eigendom zijn van de organisatie;

Scope 2 is de indirecte uitstoot door inkoop van elektriciteit, maar ook inkoop van stoom, koude, warmte en perslucht;

Scope 3 is alle overige indirecte uitstoot, zoals CO2-uitstoot door transportmiddelen die geen eigendom van de organisatie zijn. Bijvoorbeeld uitstoot van woon-werk verkeer, vliegverkeer en goederentransport dat is uitbesteed. Maar ook de indirecte uitstoot door de inkoop van water en het verwerken van afval valt hieronder.

Als we het hebben over de CO2-uitstoot, bedoelen we eigenlijk de uitstoot van alle broeikasgassen omgerekend naar CO2-equivalenten. Methaan en lachgas zijn voorbeelden van gassen die ook bijdragen aan de opwarming van de aarde, waarvan de uitstoot wordt omgerekend naar CO2-equivalenten. Het verbruik van koudemiddelen zoals R22, R134A in je koelsysteem maakt ook deel uit van je CO2-voetafdruk en is onderdeel van de scope 1 uitstoot.

Wat kan ik met de CO2-footprint?

Met de CO2-footprint krijg je inzicht in het effect van je organisatie op het milieu. Met dat inzicht kun je vervolgens gericht de uitstoot gaan verminderen.

Steeds meer organisaties zien hun CO2-uitstoot als KPI om zo zowel binnen de organisatie als daarbuiten inzicht te geven in de weg die bewandeld wordt naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.


CO2-footprint berekenen


Ekwadraat is gespecialiseerd in het verduurzamen en energiezuinig maken van bedrijven en organisaties. We kunnen de CO2-voetafdruk voor jouw bedrijf berekenen. Op basis van de uitkomsten kunnen we een CO2-reductieplan opstellen waarin omschreven wordt hoe je de uitstoot kan reduceren en welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een CO2-neutrale organisatie. Wil je meten wat de CO2-uitstoot van jouw bedrijf is? Neem dan contact met ons op.

 

Korting op de CO2-footprint berekening


De Energie-investeringsaftrek, kortweg EIA, is een fiscale regeling van de overheid. Wanneer ondernemers in bepaalde CO2-besparende bedrijfsmiddelen investeren, kunnen deze 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit betekent een voordeel op de investeringskosten van ruim 11%!

Niet alleen de bedrijfsmiddelen, maar ook het CO2-emissiereductieplan dat Ekwadraat voor jouw organisatie kan opstellen komt in aanmerking voor de EIA. Er moet dan wel binnen 24 maanden na afronding van het plan geïnvesteerd worden in één of meerdere bedrijfsmiddelen die in het plan worden genoemd en die in het jaar van investeren op de zogenaamde Energielijst staat. Daarnaast moet uit het plan blijken dat een reductie van de CO2-uitstoot in scope 1 met 20% in 2030, t.o.v. het jaar waarin het reductieplan is opgesteld, mogelijk is.

Naast de Energie-investeringsaftrek heeft de overheid meer subsidieregelingen om de investering in CO2-reducerende maatregelen te stimuleren. Bijvoorbeeld de SDE++ subsidie

Aan de slag met de CO2 footprint

Wilt u meer informatie over het berekenen van de CO2 footprint van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de CO2 footprint
van uw bedrijf?"

Janine Bos

Adviseur CO2-footprint en circulariteit

Toonaangevende projecten

De duurzame succesformule

Sinds 2003 helpen we bedrijven, gemeentes en ontwikkelaars met het realiseren van hun duurzame projecten. Hieruit is de unieke Ekwadraat formule ontstaan.


Bekijk hoe onze formule jou kan helpen