CO2 footprint

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% moet reduceren. In 2050 moet Nederland helemaal CO2 neutraal zijn. Om te bepalen hoeveel CO2 uw bedrijf uitstoot kan een COfootprint berekening worden uitgevoerd. Dit is een handig hulpmiddel om inzichtelijk te maken wat de impact van uw bedrijf is op het milieu. 

U kunt de CO2-footprint als startpunt gebruiken voor de verduurzamingsstrategie van uw bedrijf. In deze footprint ziet u namelijk heel overzichtelijk waardoor de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt. Op basis hiervan kunt u gericht werken aan een strategie ter verlaging van de uitstoot, waarmee u tevens bijdraagt aan de landelijke doelstellingen.

Wat is een CO2 footprint?

Op basis van de processen binnen uw bedrijf en daarbuiten wordt nauwkeurig berekend wat de impact is op het milieu. Dit wordt uitgedrukt in CO2-uitstoot.  Om de CO2-uitstoot te berekenen worden de volgende aspecten worden meegenomen in de berekening:


Op basis van het gebruik en verbruik van deze aspecten wordt een berekening gemaakt van de totale CO2-uitstoot. De totale uitstoot vormt de CO2 voetafdruk van uw bedrijf.

Wat kan ik met de CO2-footprint?


Met de CO2-footprint krijgt u inzicht in het effect van uw bedrijf op het milieu. Daarnaast kunt u het gebruiken als nulmeting voor uw MVO beleid. 

Uit de footprint blijkt waar u zich het beste op kunt richten om reducties te realiseren en uiteindelijk een CO2 neutrale bedrijfsvoering te krijgen. 


CO2-footprint berekenen


Ekwadraat is gespecialiseerd in het verduurzamen en energiezuinig maken van bedrijven en organisaties. Wij kunnen voor u de CO2-voetafdruk berekenen. Op basis van de uitkomsten ontwikkelen wij verbeteringsmogelijkheden voor uw bedrijf. Hiermee kunt u voor een langere termijn werken aan het verkleinen van de milieu-impact van uw bedrijf.

Aan de slag met de CO2 footprint
 

Wilt u meer informatie over het berekenen van de CO2 footprint van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de CO2 footprint van uw bedrijf?"

Arjon Wilpstra

Adviseur duurzame energie

Toonaangevende projecten

De duurzame succesformule

In 16 jaar hebben we meer dan 500 bedrijven, gemeentes en ontwikkelaars geholpen met het realiseren van hun duurzame projecten. Hieruit is de unieke Ekwadraat formule ontstaan.


Bekijk hoe onze formule jou kan helpen