Aanbesteding en bouwbegeleiding

Aanbesteding en bouwbegeleiding van een installatie

Nadat een project bouw-ready is kan Ekwadraat jullie begeleiden bij de aanbesteding van de installatie. Hierbij wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin de specifieke technische specificaties van de installatie worden beschreven. Daarnaast wordt er een offerte leidraad opgesteld waarin de tender procedure, gunning en aanvullende tendereisen worden beschreven. Op basis van deze documenten worden verschillende EPC (energieprestatiecoëfficiënt) contractors uitgenodigd. De aanbieders worden uitgenodigd voor een schouw op locatie om vervolgens een aanbieding op te stellen voor de bouw van de installatie. De EPC aanbieding gaat vaak gepaard met het opstellen van een aanbieding voor het onderhoud van de installatie.

Onderhoudscontract en EPC laten opstellen

Nadat er verschillende aanbieding zijn ontvangen vindt er een beoordeling plaats van de aangeboden aanbiedingen op de criteria die zijn gesteld in de offerte leidraad. Vervolgens worden de twee beste partijen uitgenodigd voor een nadere toelichting van hun aanbieding. Nadat de winnende partij is geselecteerd voor de bouw van de installatie vinden de contractonderhandelingen plaats waarbij Ekwadraat leidend is bij het opstellen van het EPC en onderhoudscontract.

Projectmanagement bouw

Wanneer de opdracht is verleend en de bouw van de installatie start begeleidt Ekwadraat bij reviews op het engineering dossier. Denk hierbij aan fundatie, constructie en elektrotechnisch. Wanneer de EPC bouwer start met de werkzaamheden kan Ekwadraat het projectmanagement van de bouw op zich nemen. Hierbij worden de benodigde financiële rapportages opgesteld voor de financiering van het project. Daarnaast vindt er controle plaats op meer/minderwerken en een controle op de status van de bouw ten opzichte van de planning. Op locatie kan Ekwadraat het site management inrichten, waarbij gemonitord wordt of er veilig wordt gewerkt op de locatie en de bouwplaats netjes verzorgd is. 

Asset management

Nadat de installatie is gerealiseerd kan Ekwadraat het asset management van de installatie voor de gehele looptijd van de installatie uitvoeren. Hierbij vindt contractmanagement plaats op het onderhoudscontract. Opbrengstgaranties worden hierbij actief gemonitord zodat de installatie produceert wat is afgesproken. Daarnaast worden binnen het assetmanagement alle actieve contracten onderhouden. Het financiële asset management kunnen wij ook verzorgen. De bevindingen op alle aspecten van het assetmanagement worden gerapporteerd aan de financier, klant en aandeelhouders van het project waarbij Ekwadraat het eerste aanspreekpunt is. 
 

Een greep uit onze projecten

Kunnen wij helpen bij de bouw van jouw duurzame project?

Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik begeleid graag het bouwtraject van jouw duurzame project!"

Henk Hartman

Expert zon PV