Zo kom je verder in de warmtetransitie


 

Van de circa 8 miljoen Nederlandse woningen wordt nu nog zo’n 90% verwarmd met aardgas. De doelstelling is om 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen tegen 2050 aardgasvrij te maken. Als gemeente heb je een belangrijke rol in deze transitie naar aardgasvrij. Want naast het opstellen van de transitievisie warmte, wordt van gemeentes verwacht dat ze de regierol in het gehele proces richting aardgasvrij innemen. Maar hoe kom je als gemeente verder in de warmtetransitie? En wat is er voor nodig om de stap te maken van transitievisie warmte naar wijkuitvoeringsplan? Wij maken samen inzichtelijk waar je staat zodat je de juiste kennis en expertise inschakelt, passend bij de situatie. Het doel? Betaalbare warmte voor iedereen.

Stel vast welke stappen al zijn gezet op weg naar aardgasvrij

Om de transitievisie warmte te kunnen vertalen naar een realistisch wijkuitvoeringsplan is het belangrijk om eerst vast te stellen waar je nu staat als gemeente. Heb je alle informatie en kennis om een volledig wijkuitvoeringsplan op te kunnen stellen? We hebben alle belangrijke stappen op een rij gezet.

 

1

 

Bepaal de ambitie

Neem hierin ook landelijke, regionale of wijkambities mee.

 

2

 

Breng de energiehuishouding in kaart

Wat is het huidige energieprofiel van de gemeente? Welke verschillende doelgroepen zijn er en wat is hun energieprofiel?

 

3

 

Onderzoek aardgasvrije alternatieven

Werk hiervoor scenario’s uit die logisch zijn vanuit technisch, energetisch, financieel en maatschappelijk oogpunt.

 

4

 

Stel voorkeursscenario's vast

Het selecteren van de voorkeursscenario's gaat in overleg met bewoners en stakeholders.

 

5

 

Toets de voorkeursscenario's

Toets de voorkeursscenario’s op organisatorische en financiële haalbaarheid.

 

6

 

Maak een uitvoeringsagenda

Werk stapsgewijs toe naar de invulling van de opgave met een uitvoeringsagenda.

Voor deze kennis kun je bij Ekwadraat terecht

 

Techniek & Financiën

We kunnen helpen bij de keuze tussen diverse warmteoplossingen (bijvoorbeeld een warmtenet). Daarnaast bieden we begeleiding bij complexe financiële vraagstukken en het betrekken van de relevante stakeholders in de warmtetransitie.

Wet- en regelgeving

Gemeenten spelen een centrale rol in de transitie naar aardgasvrije gebouwen. Wij bieden ondersteuning bij het navigeren door de complexe wet- en regelgeving die deze transitie beïnvloedt.

Communicatie & participatie

We stimuleren bewonersinitiatieven en effectieve communicatie en participatie. We werken hiervoor samen met verschillende stakeholders, zorgen voor begrip van diverse belangen en creëren succesvolle stappen richting aardgasvrije oplossingen.

 

 

Van visie naar een uitvoerbaar plan

Ekwadraat is een onafhankelijk energie adviesbureau met meer dan 20 jaar ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in duurzame energie, energiebesparing, transitiemanagement, vergunningen, beleid en handhaving. Door onze jarenlange ervaring weten we exact wat er nodig is om een project te laten slagen. Met onze integrale aanpak bieden we de juiste begeleiding bij het realiseren van duurzame ambities. Benieuwd naar onze andere projecten? Bekijk het projectenoverzicht.

 

Bekijk projecten

Gerelateerde artikelen

 

19 september 2023

Aardgasvrije wijken

De weg naar aardgasvrij wonen

De impact van klimaatverandering en de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen dwingen Nederland om actie te ondernemen en over te gaan naar aardgasvrij wonen. We worden namelijk steeds afhankelijker van buitenlandse voorzieningen, wat risico’s met zich meebrengt. De effecten van deze afhankelijkheid zijn al duidelijk merkbaar en zullen in de toekomst nog intenser worden. In dit artikel bespreken we de uitdagingen van aardgasvrij wonen en de kansen in het proces om deze overgang te realiseren.

7 juni 2023

SDE subsidie Warmtetransitie Aquathermie Duurzame energie initiatieven Aardgasvrije wijken

De kansen voor aquathermie

De SDE++ subsidie wordt naar verwachting in september 2023 opgesteld. Rowan Benning, verbinder praktijk van het Netwerk Aquathermie, spreekt met Ekwadraat subsidieadviseur Gerard Sijpkens over wat het inhoudt om een SDE++ subsidie aan te vragen en wat de kansen zijn voor aquathermie. In 2022 heeft Ekwadraat 584 miljoen euro aan SDE++ subsidie aanvragen beschikt gekregen voor haar klanten. 

29 augustus 2022

Subsidie Verduurzaming bedrijven Aardgasvrije wijken

Het Rijk subsidieert verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijke instellingen die willen investeren in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen vanaf 3 oktober 2022 t/m 31 december 2022 subsidie aanvragen. Het Rijk stelt middelen beschikbaar via de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De doelstelling van deze regeling is om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Lees meer over deze subsidie.

4 mei 2022

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Wijkuitvoeringsplannen. Hoe ga je als gemeente om met beperkte personele capaciteit?

De energietransitie komt op gang. De afgelopen jaren is het takenpakket van gemeenten en provincies rondom energie en duurzaamheid flink uitgebreid. De nood is hoog. Er is sprake van personeelsschaarste en krapte op de arbeidsmarkt. Ook heb je als gemeente niet altijd de juiste kennis en expertise in huis. Hoe zorg je dan voor voldoende capaciteit en efficiënte inzet van middelen?  Lees het in onze blog!
 

13 april 2022

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Participatie binnen de wijkuitvoeringsplannen

"De grootste uitdaging is niet het vinden van de beste techniek, maar om eigenaarschap te creëren onder burgers. Eigenaarschap creëer je niet door te ontzorgen en daarbij beslissingen te maken voor bewoners. De kern van participatie is NIVEA - Niet Invullen Voor Een Ander”. Participatie binnen de warmtetransitie is verplicht en dat is maar goed ook. Burgers zijn namelijk het start- en het eindpunt van de warmtetransitie.

wijkuitvoeringsplan
6 april 2022

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Vorming nieuwe coalities: unieke kans om een beweging in de wijk tot stand te brengen

Een spannende tijd breekt aan voor de nieuwe gemeenteraden. Nieuwe coalities moeten worden gevormd in een versplinterd landschap met meer lokale politieke partijen dan ooit. "Bereid je als gemeenteraadslid voor op een intensieve samenwerking met je bewoners en geef bewoners de ruimte om zelf eigenaarschap voor verduurzamen en aardgasvrij te laten groeien. Geef je ambtelijke organisatie de vrijheid en ruimte om maatwerk toe te passen in de wijk".

7 maart 2022

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Jouw wijkuitvoeringsplan: plan of proces?

Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen is een nieuwe taak voor de gemeente. Hoewel elke wijk, elke buurt, elk gemeente uniek is zien we twee aandachtspunten die wij als Ekwadraat steeds weer tegenkomen. Enerzijds het scherp hebben van de voor jou juiste vraag: Wil je een plan of wil je een proces? Anderzijds: Waarover heb je regie en wat stel je vast als raad? In deze blog nemen je mee waarom dit belangrijk is en hoe jij als duurzaamheidsambtenaar jouw raad hierin kan meenemen. 

10 februari 2022

Energietransitie Aardgasvrije wijken

Aanmelden Startbijeenkomst Plaszoom & Molenbuurt

Met dit formulier meldt u zich aan voor de digitale bijeenkomst die als start dient om te komen tot een wijkuitvoeringsplan (3 maart 2022 om 19.30). Samen denken we na over de verduurzaming van de wijk. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u meer over het proces en horen wij graag van u op welke onderdelen u input kunt leveren en aan welke vervolgsessie(s) u wilt deelnemen.

31 januari 2022

Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau Noord-Holland

Het is vanaf half februari 2022 weer mogelijk om een bijdrage van de Provincie Noord Holland te ontvangen voor het op wijkniveau realiseren van de warmtetransitie. Het doel is om gemeenten te stimuleren bij de verduurzaming van de lokale warmtevoorziening. De subsidie bedraagt twee derde van de totale kosten tot maximaal € 200.000,- per gemeente.

27 mei 2021

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Zonder inwoners geen Wijkuitvoeringsplan

In deze tweede blog van Milou: 'Jouw opdracht in het kader van de transitievisie warmte (TVW) of wijkuitvoeringsplannen (WUP) is het informeren van bewoners. Maar de echte opgave is om publieke waarde te creëren en daarmee bewoners in beweging te krijgen, maar hoe doe je dat?"

17 mei 2021

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Wijkuitvoeringsplannen - de eerste lessen uit de praktijk!

We hebben inmiddels een aantal Wijkuitvoeringsplannen mogen doen en delen graag onze eerste lessen uit de praktijk. Op 25 mei gaat om 15.00 uur warmte- en energietransitie adviseur Dirk-jan Smelt alles vertellen over onze lessons learned.

12 mei 2021

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Een Wijkuitvoeringsplan is nooit af

In deze blog schrijft Milou over hoe een Wijkuitvoeringsplan nooit af is. "Je kent het vast wel. Er is veel gepraat, gerekend en geschreven. Met bewoners is onderzocht hoe zij betrokken willen worden om hun buurt aardgasvrij te maken. Er ligt een 80% versie voor een wijkuitvoeringsplan (WUP). Maar dan komen de vragen.."
 

23 februari 2021

Energietransitie Warmtetransitie Aardgasvrije wijken

Aardgasvrij wonen vraagt om actie van de Rijksoverheid

Een aantal jaar na de start van de proeftuinen heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoek gedaan om te achterhalen welke knelpunten de proeftuinen tegenkomen in hun traject naar realisatie van een aardgasvrije wijk. Hieruit komt ook een oproep aan de Rijksoverheid. Lees meer in ons artikel.

We zetten al stappen met o.a.

 

Hoe mogen we jou helpen?

Al een aantal stappen gezet in de voorbereiding en toe aan een gedegen onderzoek over de mogelijkheden? Of kijken naar de rol die je als gemeente hebt? Plan een vrijblijvend gesprek in om samen te kijken naar de juiste vervolgstap. 

"Benieuwd hoe je als gemeente optimaal kunt inspelen op de warmtetransitie?"

Patrick ten Brink

Sales- en accountmanager