Aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving


 

Zo kom je verder in de warmtetransitie

Van de circa 8 miljoen Nederlandse woningen wordt nu nog zo’n 90% verwarmd met aardgas. De doelstelling is om 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen tegen 2050 aardgasvrij te maken. Als gemeente heb je een belangrijke rol in deze transitie naar aardgasvrij. Want naast het opstellen van de transitievisie warmte, wordt van gemeentes verwacht dat ze de regierol in het gehele proces richting aardgasvrij innemen. Maar hoe kom je als gemeente verder in de warmtetransitie? En wat is er voor nodig om de stap te maken van transitievisie warmte naar wijkuitvoeringsplan? Wij maken samen inzichtelijk waar je staat zodat je de juiste kennis en expertise inschakelt, passend bij de situatie. Het doel? Betaalbare warmte voor iedereen.

Meer over het verduurzamen van de gebouwde omgeving

Terug naar home

Stel vast welke stappen al zijn gezet op weg naar aardgasvrij

Om de transitievisie warmte te kunnen vertalen naar een realistisch wijkuitvoeringsplan is het belangrijk om eerst vast te stellen waar je nu staat als gemeente. Heb je alle informatie en kennis om een volledig wijkuitvoeringsplan op te kunnen stellen? We hebben alle belangrijke stappen op een rij gezet.

  1. Bepaal de ambitie. Neem hierin ook landelijke, regionale of wijkambities mee.
  2. Breng de energiehuishouding in kaart. Wat is het huidige energieprofiel van de gemeente? Welke verschillende doelgroepen zijn er en wat is hun energieprofiel?
  3. Onderzoek aardgasvrije alternatieven. Werk hiervoor scenario’s uit die logisch zijn vanuit technisch, energetisch, financieel en maatschappelijk oogpunt.
  4. Stel voorkeursscenario's vast. Het selecteren van de voorkeursscenario's gaat in overleg met bewoners en stakeholders.
  5. Toets de voorkeursscenario's. Toets de voorkeursscenario’s op organisatorische en financiële haalbaarheid.
  6. Maak een uitvoeringsagenda. Werk stapsgewijs toe naar de invulling van de opgave met een uitvoeringsagenda.

 

Van visie naar een uitvoerbaar plan

Ekwadraat is een onafhankelijk energie adviesbureau met meer dan 20 jaar ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in duurzame energie, energiebesparing, transitiemanagement, vergunningen, beleid en handhaving. Door onze jarenlange ervaring weten we exact wat er nodig is om een project te laten slagen. Met onze integrale aanpak bieden we de juiste begeleiding bij het realiseren van duurzame ambities. Benieuwd naar onze andere projecten? Bekijk het projectenoverzicht.

 

Bekijk projecten

Whitepaper

Er zijn veel verschuivingen in technologie, maatschappij, wetgeving en geopolitiek. Het zou vreemd zijn als alles wat in de transitievisie warmte bedacht is, nu precies zo wordt uitgevoerd. Toch is het nodig om wel stappen te blijven maken.

Voor deze kennis kun je bij Ekwadraat terecht

 

Techniek & Financiën

We kunnen helpen bij de keuze tussen diverse warmteoplossingen (bijvoorbeeld een warmtenet). Daarnaast bieden we begeleiding bij complexe financiële vraagstukken en het betrekken van de relevante stakeholders in de warmtetransitie.

Wet- en regelgeving

Gemeenten spelen een centrale rol in de transitie naar aardgasvrije gebouwen. Wij bieden ondersteuning bij het navigeren door de complexe wet- en regelgeving die deze transitie beïnvloedt.

Communicatie & participatie

We stimuleren bewonersinitiatieven en effectieve communicatie en participatie. We werken hiervoor samen met verschillende stakeholders, zorgen voor begrip van diverse belangen en creëren succesvolle stappen richting aardgasvrije oplossingen.

 

 

Een greep uit onze projecten

 

 

We zetten al stappen met

 

Hoe mogen we jou helpen?

Al een aantal stappen gezet in de voorbereiding en toe aan een gedegen onderzoek over de mogelijkheden? Of kijken naar de rol die je als gemeente hebt? Plan een vrijblijvend gesprek in om samen te kijken naar de juiste vervolgstap. 

"Benieuwd hoe je als gemeente optimaal kunt inspelen op de warmtetransitie?"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager