Bedrijventerreinen als collectief verduurzamen


 

Bij de verduurzaming van bedrijventerreinen gaat het niet alleen om de bedrijven en ondernemers zelf, vaak is het nodig om stakeholders te betrekken bij deze plannen. Denk aan de gemeente, netbeheerders en omwonenden. Als bedrijf op een bedrijventerrein of als bedrijfsvereniging loop je bij verduurzamings- of uitbreidingsplannen al snel tegen problemen aan. Zoals het capaciteitsprobleem op het net. Netcongestie kan de transitie naar een duurzaam bedrijventerrein moeilijker maken en de verduurzamingsplannen, maar ook uitbreidingsplannen voor ondernemers in de weg zitten. 

Om deze problemen op te lossen, of te omzeilen, is een goede samenwerking tussen bedrijven, lokale overheden en gemeenschappen belangrijk. Ook het creëren van bewustzijn en betrokkenheid van medewerkers, buurbedrijven en omwonenden mogen we niet vergeten. Dit draagt bij aan het succes van het verduurzamen. Ekwadraat heeft een speciale aanpak voor bedrijventerreinen ontwikkelt. Wij nemen een centrale positie in tussen de stakeholders. We behartigen de belangen, zorgen voor een goede samenwerking en communicatie tussen de partijen. Zo realiseren we samen een duurzaam bedrijventerrein.  

Onze werkzaamheden passend bij jouw vraag 

 

Opstellen haalbaarheidsstudies dit kan technische, financiële of juridische haalbaarheid betreffen voor het duurzaamheidsproject. 

Haalbaarheidsonderzoek

Energiescan met een energiescan brengen maken we inzichtelijk wat je kunt verbeteren om de energiekosten te verlagen.

Ontwikkelen routekaarten hiermee stippelen we een route uit om op de beste manier jouw duurzame ambities te bereiken. 

Energiebesparing bedrijven

Communicatie- en participatietrajecten wij faciliteren in de communicatie met en tussen stakeholder, maar ook de communicatie- en participatietrajecten voor ondernemers of omwonenden nemen wij uit handen.
 
Communicatie en participatie

 

 

Onze projecten

Kunnen wij je helpen bij het verduurzamen van een bedrijventerrein?
 

Vul onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!
 

"Alleen samen kunnen we bedrijventerreinen verduurzamen!"

Joost Akkermans

Sales- en accountmanager