Haalbaarheidsstudie

De stappen van een haalbaarheidsonderzoek

Wanneer je een duurzame energie-installatie wilt realiseren, dan wil je waarschijnlijk vooraf weten of dit technisch en financieel haalbaar is. Het verschilt per situatie welke stappen doorlopen moeten worden, maar globaal gezien ziet een haalbaarheidsonderzoek er als volgt uit:

 • QuickScan
 • Technische haalbaarheid
 • Financiële haalbaarheid
 • Pre engineering

Op deze pagina staat meer informatie over de verschillende stappen die van toepassing kunnen zijn op een project.

QuickScan

Met een QuickScan wordt beoordeeld of een project potentie heeft. Indien er meerdere projectopties zijn, kan er in een vroeg stadium een selectie gemaakt worden van de projecten met de meeste potentie.

Technische haalbaarheid

Met een studie naar de technische haalbaarheid wordt met berekeningen en modellen gekeken of het project technisch mogelijk is. Hieruit kunnen voorwaarden of extra componenten volgen die nodig zijn om het project te realiseren. Op basis hiervan kan in een latere fase, de aanbesteding, een Programma van Eisen (PvE) opgesteld worden. Hierbij wordt afhankelijk van het project gekeken naar:

 • Productie
 • Verbruik
 • Vermogens
 • Temperaturen
 • Profielen/gelijktijdigheid
 • Buffers
 • Back-up
 • Energiebesparing
 • CO2-besparing
 • Financiële haalbaarheid

Technische haalbaarheid

 

Financiële haalbaarheid

Met een studie naar de financiële haalbaarheid wordt er met een uitgebreide businesscase berekend wat de hoogte is van de investering, operationele kosten en opbrengsten zijn over de looptijd van het project. Hieruit volgt een terugverdientijd, project rendement en rendement op eigen vermogen. 

In dit stadium is het goed om onderliggende offertes te hebben voor de grootste kostenposten zodat de businesscase gebruikt kan worden bij een SDE++ aanvraag of in een latere fase voor het verkrijgen van financiering. Desgewenst kan er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd worden op de business case om inzichtelijk te maken waar de risico’s zich bevinden en wat de impact is op het project rendement.

Financiële haalbaarheid

 

Pre-Engineering

Een studie naar de werking, capaciteit, functionaliteit, procescondities, specificatie, lay-out en concepten geeft extra houvast over de te verwachten besparingen/opbrengsten en risico’s. In dit stadium kan een toekomstige installatie worden gevisualiseerd en getest op eisen door berekeningen en simulaties.

Een greep uit onze projecten

 

Duurzame energie-installatie project realiseren?

Bezig met het realiseren van een installatie? Of benieuwd of het interessant is om een project te realiseren? Dan helpen wij graag om dit uit te zoeken. Met ervaring op het gebied in het begeleiden van initiatiefnemers naar een geslaagd project, kennen wij alle knelpunten en kansen waar je rekening mee moet houden.
 

Kunnen wij helpen om de haalbaarheid van jouw duurzame project te berekenen?

Of wil je meer informatie over engineering en modellering, neem dan contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik bereken graag de haalbaarheid van jouw project!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte