EED energie audit

Verplicht een EED Energie audit uitvoeren?

De EED is een Europese richtlijn voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. De EED verplichting geldt voor de volgende ondernemingen:

Er zijn een aantal uitzonderingen voor bedrijven die op basis van bovenstaande eisen EED-plichtig zijn. Wanneer jouw bedrijf bijvoorbeeld is toegetreden tot de MJA3 óf meedoet aan de CO2 prestatieladder systematiek, dan hoef je mogelijk geen audit uit te voeren. Meer informatie over deze uitzonderingen en welke verplichtingen er nog meer zijn op het gebied van energiebesparing kun je lezen in ons artikel over energiebesparing bij bedrijven. 

Wanneer valt een bedrijf onder de EED verplichting en wat wordt er verwacht?

De EED energie-audit is een onderdeel uit de Energy Efficiency Directive, afgekort: EED. Dit is een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. De EED richtlijn is in 2012 opgesteld maar geeft vanaf 2015 verplichtingen aan het energiegebruik van bedrijven. Eén van deze verplichtingen die geldt, is dat bedrijven eens per vier jaar een energie audit uit moeten voeren. In dit artikel leggen we uit wanneer een bedrijf onder de EED verplichting valt en wat er van een bedrijf verwacht wordt. Hieronder lees je of jouw bedrijf ook de EED-plicht heeft. Is dit het geval, dan is het verstandig de EED audit direct uit te laten voeren en de EED-rapportage zo snel mogelijk aan te leveren bij het bevoegd gezag. De audit kan namelijk flink wat tijd in beslag nemen.

Wat is een EED energie-audit?

Een EED energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van een bedrijf. Deze analyse bestaat uit een aantal onderdelen, welke uiteindelijk resulteren in de EED-rapportage:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
  • een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.


De EED-rapportages dien je aan te leveren aan het bevoegd gezag. Dit kan de gemeente of de omgevingsdienst zijn, afhankelijk van de locatie(s) van het bedrijf. De audit wordt vervolgens beoordeeld door het bevoegd gezag, aan de hand van een voorgeschreven checklist. Bedrijven waarvoor de EED geldt, moeten iedere vier jaar een energie-audit opstellen en indienen. 


Voor welke locaties moet ik een EED audit uitvoeren?

Wanneer je bedrijf meerdere locaties heeft, dan zijn er mogelijkheden voor een representatieve steekproef. Hierbij wordt een selectie gemaakt van locaties waarvoor een audit opgesteld dient te worden. Welke locaties in de steekproef moeten, hangt af van het energieverbruik en het type locatie. Zo moeten bijvoorbeeld alle grootverbruikers verplicht meegenomen worden in de steekproef. Daarnaast mag je alleen een steekproef toepassen wanneer verschillende locaties gelijkwaardig aan elkaar zijn qua gebouw en functie. Ekwadraat helpt om te bepalen welke steekproefmogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn.

 

 

Benieuwd of uw bedrijf een EED-plicht heeft?

Download hier de checklist!

Uitvoeren energiebesparende maatregelen

Naast Europese regelgeving zijn er ook nationale wetten en regels voor energiebesparing opgesteld. Deze wetten zijn opgenomen in het activiteitenbesluit. Hierin is vastgelegd dat sommige bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar moeten uitvoeren. Er zijn drie soorten energieverbruikers beschreven in het besluit: kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers. Middelgroot– en grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die rendabel zijn. Rendabele maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug.

 

Fiscaal voordeel EED

De kosten van een EED energieaudit hangen af van meerdere factoren; hier is dus geen prijs op te plakken. Wel kun je over deze kosten een EIA (energie-investeringsaftrek) aanvragen. Een EIA is een regeling die investeringen in duurzame energie omzet in een fiscaal voordeel. 45,5% van de investeringskosten van een besparende maatregel zijn af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving (het aftrekpercentage ligt in 2023 op 45,5%). Een EIA aanvragen kan over een groot aantal investeringen. Deze zijn terug te vinden in de energielijst. Om in aanmerking te komen voor een EIA moet je minimaal één van de, aan de hand van de energie-audit beschreven, adviezen uitvoeren.


Uitvoeren EED Energie-audit

Een EED energie-audit laten uitvoeren? Weten welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn voor jouw bedrijf? Of benieuwd of je verplicht bent om een energie audit voor bedrijven te doen? Ekwadraat helpt om aan zowel de Europese als Nederlandse wetgeving te voldoen, maar kijkt ook naar de kansen op het gebied van kostenbesparing, aanvullende subsidiemogelijkheden en we vragen desgewenst de subsidies aan.

Ekwadraat & EED-rapportages

 

100+ EED audits

                                                                                         

100% goedkeuring door bevoegd gezag

                                                                                                                               

25% gemiddelde besparing

                                                                                         

Een greep uit onze projecten

Aan de slag met de EED energie audit voor bedrijven?

Wil je meer informatie over het uitvoeren van de EED Energie-audit? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoeveel de EED audit je bedrijf oplevert?"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven