EED energie audit

De EED energie-audit is een onderdeel uit de Energy Efficiency Directive, afgekort: EED. Dit is een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. De EED richtlijn is in 2012 opgesteld maar geeft pas vanaf 2015 verplichtingen aan het energiegebruik van bedrijven. De EED audit is ook in 2021 van toepassing voor verschillende bedrijven.

Eén van deze verplichtingen die geldt, is dat bedrijven eens per vier jaar een energie audit uit moeten voeren. In dit artikel leggen we uit wanneer uw bedrijf onder de EED verplichting valt en wat er van uw bedrijf verwacht wordt.

 

EED Audit deadline

De oorspronkelijke deadline voor de EED audit was 31 december 2020. Deze deadline is dus verstreken. Echter is de regering vanwege COVID-19 coulant en is er over een nieuwe, uiterste deadline beslist: 31 december 2021. Hieronder leest u of uw bedrijf ook de EED-plicht heeft. Is dit het geval, dan is het verstandig de EED audit direct uit te laten voeren en de EED-rapportage zo snel mogelijk aan te leveren bij het bevoegd gezag. De audit kan namelijk flink wat tijd in beslag nemen.


Verplicht een EED Energie audit uitvoeren?

De EED is een Europese richtlijn voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. De EED verplichting geldt voor de volgende ondernemingen:

  • Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Er zijn een aantal uitzonderingen voor bedrijven die op basis van bovenstaande eisen EED-plichtig zijn. Wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld is toegetreden tot de MJA3 óf meedoet aan de CO2 prestatieladder systematiek, dan hoeft u mogelijk geen audit uit te voeren. Meer informatie over deze uitzonderingen en welke verplichtingen er nog meer zijn op het gebied van energiebesparing kunt u lezen in ons artikel over energiebesparing bij bedrijven


Wat is een EED energie-audit?


Een EED energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Deze analyse bestaat uit een aantal onderdelen, welke uiteindelijk resulteren in de EED-rapportage:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen


De EED-rapportages dient u aan te leveren aan het bevoegd gezag. Dit kan de gemeente of de omgevingsdienst zijn, afhankelijk van de locatie(s) van uw bedrijf. De audit wordt vervolgens beoordeeld door het bevoegd gezag, aan de hand van een voorgeschreven checklist. Bedrijven waarvoor de EED geldt, moeten iedere vier jaar een energie-audit opstellen en indienen. 


Voor welke locaties moet ik een EED audit uitvoeren?


Wanneer uw bedrijf meerdere locaties heeft, dan zijn er mogelijkheden voor een representatieve steekproef. Hierbij wordt een selectie gemaakt van locaties waarvoor een audit opgesteld dient te worden. Welke locaties in de steekproef moeten hangt af van het energieverbruik en het type locatie. Zo moeten bijvoorbeeld alle grootverbruikers verplicht meegenomen worden in de steekproef.

Daarnaast mag je alleen een steekproef toepassen wanneer verschillende locaties gelijkwaardig aan elkaar zijn qua gebouw en functie. Ekwadraat kan u helpen om te bepalen welke steekproefmogelijkheden er voor uw bedrijf zijn.

Wat levert een energieaudit bedrijven op?


Wij onderzochten 40 EED-audits en de resultaten zijn verrassend. Download de infographic.

captcha

 

 

Uitvoeren energiebesparende maatregelen

Naast Europese regelgeving zijn er ook nationale wetten en regels voor energiebesparing opgesteld. Deze wetten zijn opgenomen in het activiteitenbesluit. Hierin is vastgelegd dat sommige bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar moeten uitvoeren.

Er zijn drie soorten energieverbruikers beschreven in het besluit: kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers. Middelgroot– en grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die rendabel zijn. Rendabele maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug.

Op deze pagina kunt u controleren onder welk type gebruiker uw locatie(s) vallen. 


Fiscaal voordeel EED

De kosten van een EED energieaudit hangt af van meerdere factoren; hier is dus geen prijs op te plakken. Wel kunt u over deze kosten een EIA (energie-investeringsaftrek) aan te vragen. Een EIA is een regeling die investeringen in duurzame energie omzet in een fiscaal voordeel. 54,5% van de investeringskosten van een besparende maatregel zijn af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving (het aftrekpercentage ligt in 2020 op 45%).

Een EIA aanvragen kan over een groot aantal investeringen. Deze zijn terug te vinden in de energielijst. Om in aanmerking te komen voor een EIA moet u minimaal één van de, aan de hand van de energie-audit beschreven, adviezen uitvoeren.


Uitvoeren EED Energie-audit

Een EED energie-audit laten uitvoeren? Weten welke energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf mogelijk zijn? Of benieuwd of u verplicht bent om een energie audit voor bedrijven te doen? Dan bent u bij Ekwadraat aan het juiste adres. 

Ekwadraat kan u helpen om aan zowel de Europese als Nederlandse wetgeving te voldoen, maar kijkt ook naar uw kansen op het gebied van kostenbesparing, bespreekt aanvullende subsidiemogelijkheden en vraagt desgewenst subsidies voor u aan.

Ekwadraat & EED-rapportages

 

100+ EED audits

                                                                                         

100% goedkeuring door bevoegd gezag

                                                                                                                               

25% gemiddelde besparing

                                                                                         

 “We zijn als Waterbedrijf Groningen erg tevreden met het resultaat van de EED Energie audit. De samenwerking verliep goed en de prijs-kwaliteitverhouding was goed in balans.”

Diederik Visscher
Waterbedrijf Groningen

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de EED energie audit voor bedrijven?
 

Wilt u meer informatie over het uitvoeren van de EED Energie-audit? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoeveel de EED audit uw bedrijf oplevert?"

Albert Jan van der Wal

Senior adviseur/ business developer