Vergisting

Deze koe geeft energie
aan kinderen die van
zwemmen houden.

Biomassa, afkomstig van de land- en tuinbouw en industrie, kan in een grote vergistingstank worden vergist. Door de biologische afbraakreacties in deze tanks komt biogas vrij. Dit biogas kan worden ingezet voor het opwekken van elektriciteit en/of warmte of kan, na opwaarderen, worden ingevoed in het gasnet.

Er is onderscheid te maken in de volgende categorieën vergistingsinstallaties:

• Co-mest vergisting: vergisting van ten minste 50% mest, aangevuld met plantaardige biomassa;
• Allesvergisting of GFT-vergisting: vergisting van 100% biomassa, of afvalstoffen uit de industrie;
• Mono-mestvergisting: vergisting van ten minste 95% dierlijke mest;
• Slibgisting: vergisting van slib afkomstig van een afvalwaterzuivering.

SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van hernieuwbare energie afkomstig van vergistingsinstallaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de inzet van het vrijkomende biogas in een WKK, ketel of voor de productie van groen gas.
Bij de subsidies ondersteunen wij u bij het aanvraagtraject, de tussen­rapportages, de project­administratie en de financiële afhandeling. Ook begeleiden wij u bij het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening, zoals meet­protocollen bij een SDE+ subsidie. 

Alles over SDE+ subsidie bij vergisting

Vergunningen

Bij vergisting zijn er meerdere vergunningen die aangevraagd moeten worden, zoals:

  • WABO
  • Activiteitenbesluit
  • Revisievergunning

Ekwadraat kan u begeleiden bij het aanvragen van de juiste vergunningen. 

Alles over vergunningen

Financiering

Kan deze investering voor mij wel uit? Hoe snel schrijf ik deze af? Wat zou de beste wijze van financieren zijn? Welke financiële risico’s zijn eraan verbonden? 

Bekijk hier voorbeeldprojecten:

Wetsus en Fier ontvangen biogas RWZI

Het Centrum tegen Kinderhandel

Lees meer

Biogas Leeuwarden

Dairy Campus in Leeuwarden

Lees meer

Boer zoekt Zwembad

Een boer die warmte over heeft

Lees meer

Groot Zevert breidt uit

Loonbedrijf Groot Zevert zet

Lees meer

Biomassa

Hendrik van Houten
Adviseur Vergisting

Duurzame energie wordt steeds belangrijker en ik lever graag een bijdrage aan de realisatie van duurzame projecten. Dit doe ik door vernieuwende verbindingen te leggen en een frisse blik op uitdagende vraagstukken. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 512
hvanhouten@ekwadraat.com