Project GREENIFY

Ontwikkelingsproject Groene meststoffen in Fryslân

Aanleiding

Op de Energiecampus Leeuwarden ontwikkelt BioLNG ECL een installatie om mest en andere organische reststromen te verwerken tot circulaire producten. BioLNG ECL produceert biogas. Door dit biogas te koelen, wordt het vloeibaar en kan het als bioLNG (liquified natural gas) worden gebruikt in het zware wegtransport en in de scheepvaart. Daarnaast wordt vloeibare bio-CO2 uit het biogas geproduceerd. Dit is een duurzame grondstof voor de groei van groente en fruit in de glastuinbouwsector, zodat er geen CO2 meer nodig is dat normaliter wordt verkregen uit het verbranden van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Uit het digestaat dat overblijft na biogasproductie kunnen groene meststoffen gewonnen worden die op hun beurt toegepast kunnen worden in de akkerbouw en veeteelt

Ontwikkelingsproject

In 2021 heeft een consortium bestaande uit BioLNG ECL, DLV Advies, Delphy, Wassenaar en Dairy Campus/WUR het ontwikkelingsproject GREENIFY geïnitieerd om de groene meststoffen uit het digestaat te winnen. Het digestaat wordt eerst gescheiden in dikke (droge) en dunne (natte) fractie.

Uit de natte fractie kunnen de groene meststoffen gewonnen het digestaat te verdampen, mineralen (N-P-K) af te vangen (condenseren) en te scheiden.
De droge fractie wordt ingedroogd en van fosfaat ontdaan om tot een organische bodemverbeteraar met hoge organische stofgehalte te komen.

Doel van het project

Het doel van GREENIFY is (1) het opwaarderen van het restproduct van de BioLNG installatie (digestaat) tot groene meststoffen en organische bodemverbeteraar en (2) het testen van de groene meststoffen en organische bodemverbeteraar in de praktijkomgeving om de landbouwkundige eigenschappen en (positieve) bodem- en milieueffecten te valideren en inzicht in de acceptatie en het gedrag van de potentiële eindgebruikers te verkrijgen.

Rol Ekwadraat

Ekwadraat is gevraagd te ondersteunen bij de projectontwikkeling, consortiumvorming en financiering van GREENIFY. De totale projectkosten zijn begroot op € 2,5 mln. Ekwadraat zag kansen in de subsidieregeling EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling om het project te financieren. Samen met de consortiumpartners heeft Ekwadraat een succesvolle subsidieaanvraag ingediend en een toezegging van ruim € 1,1 mln subsidie ontvangen.

Meer informatie over biogas of ontwikkelingsproject GREENIFY?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik vertel je graag meer over ontwikkelingsproject GREENIFY"

Hoa Pham

Manager subsidies & financiering