Team

Hoa Pham

Veel van onze klanten hebben vaak goede projectideeën om hun duurzame ambities te realiseren. Ik deel graag mijn subsidiekennis, -ervaring en -netwerk met klanten om hun projectideeën uit te werken tot een volwaardig project. 

Aanjager en verbinder

Hoa Pham

Contactgegevens

Blogs

7 maart 2024 09:28 Openstelling SDE++ 2024
22 juni 2023 14:40 Partnership Ekwadraat en EnTranCe
4 oktober 2022 16:28 Wat verandert er volgend jaar binnen de verduurzamingssubsidies
13 juli 2022 12:47 Noord-Holland subsidieert oplossingen voor netcongestie
4 juli 2022 15:00 Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking (HMV)
15 juni 2022 10:01 Subsidie voor onderzoek energiebesparende maatregelen in provincie Drenthe
6 april 2022 13:32 Energiehotspots Noord-Holland, Fryslân, Groningen bundelen krachten
7 maart 2022 15:35 leeg bericht
31 januari 2022 14:12 Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau Noord-Holland
13 oktober 2021 09:46 Subsidieaanvraag EUCF opent binnenkort
1 juli 2021 12:03 Ekwadraat in transitie
23 juni 2020 15:49 Rijksbijdrage voor Impulsregeling klimaatadaptie
28 mei 2020 14:17 Voucherregeling voor MKB Fryslân
27 maart 2020 10:44 Versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen met Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
25 maart 2020 11:25 Geld beschikbaar vanuit de provincie Friesland voor MKB bedrijven