Hoa Pham

“Subsidies zijn voor mij nooit leidend of het doel, maar een middel om projecten op het gebied van duurzame energie te financieren.”

Veel van onze klanten hebben vaak goede projectideeën om hun duurzame ambities te realiseren. Ik deel graag mijn subsidiekennis, -ervaring en -netwerk met klanten om hun projectideeën uit te werken tot een volwaardig project. 

Aanjager en verbinder

Hoa Pham

Contactgegevens

Blogs

23 juni 2020 15:49 Rijksbijdrage voor Impulsregeling klimaatadaptie
28 mei 2020 14:17 Voucherregeling voor MKB Fryslân
27 maart 2020 10:44 Versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen met Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
25 maart 2020 11:25 Geld beschikbaar vanuit de provincie Friesland voor MKB bedrijven

De duurzame succesformule

In 16 jaar hebben we meer dan 500 bedrijven, gemeentes en ontwikkelaars geholpen met het realiseren van hun duurzame projecten. Hieruit is de unieke Ekwadraat formule ontstaan.


Bekijk onze formule