Team

Hoa Pham

“Subsidies zijn voor mij nooit leidend of het doel, maar een middel om projecten op het gebied van duurzame energie te financieren.”

Veel van onze klanten hebben vaak goede projectideeën om hun duurzame ambities te realiseren. Ik deel graag mijn subsidiekennis, -ervaring en -netwerk met klanten om hun projectideeën uit te werken tot een volwaardig project. 

Aanjager en verbinder

Hoa Pham

Contactgegevens

Projecten

Blogs

22 juni 2023 14:40 Partnership Ekwadraat en EnTranCe
4 oktober 2022 16:28 Wat verandert er volgend jaar binnen de verduurzamingssubsidies
13 juli 2022 12:47 Noord-Holland subsidieert oplossingen voor netcongestie
4 juli 2022 15:00 Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking (HMV)
15 juni 2022 10:01 Subsidie voor onderzoek energiebesparende maatregelen in provincie Drenthe
6 april 2022 13:32 Energiehotspots Noord-Holland, Fryslân, Groningen bundelen krachten
7 maart 2022 15:35 leeg bericht
31 januari 2022 14:12 Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau Noord-Holland
13 oktober 2021 09:46 Subsidieaanvraag EUCF opent binnenkort
1 juli 2021 12:03 Ekwadraat in transitie
23 juni 2020 15:49 Rijksbijdrage voor Impulsregeling klimaatadaptie
28 mei 2020 14:17 Voucherregeling voor MKB Fryslân
27 maart 2020 10:44 Versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen met Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
25 maart 2020 11:25 Geld beschikbaar vanuit de provincie Friesland voor MKB bedrijven