Voucherregeling MKB Fryslân

Wist je dat er vanuit provincie Friesland geld beschikbaar is voor MKB bedrijven? De voucherregeling is bedoeld om de kosten voor het innoveren van MKB bedrijven te verlichten. Het betreft een financiële regeling voor 50% van de kosten tot € 2.500,-. De subsidie richt zich op verschillende ontwikkelingen, van product- tot HR-ontwikkeling. 

Innovatie-advies

Eén van de ontwikkelingen is innovatie-advies. Wij kunnen je ondersteunen bij het in kaart brengen van de technische en economische haalbaarheid van een voorgenomen ontwikkeling. Dit kan een product, dienst of proces zijn. 

Voor wie is deze regeling bedoeld?

De doelgroep die in aanmerking komt voor deze subsidie zijn alle MKB bedrijven in Friesland.

Wat heb je nodig?

Aanvragen is eenvoudig. Je hebt alleen een offerte nodig van de in te schakelen deskundige, zoals Ekwadraat. Daarnaast is een kopie van een bankafschrift nodig om je bankrekeningnummer te verifiëren en ondertekening van verplichte bijlagen, zoals aanvraagformulier, mkb-toets en privacyverklaring. 

Wat is het resultaat?

Het doel van deze subsidie is om jou te prikkelen om de positie in de markt te versterken. Dit betekent dus winst op korte en/of lange termijn en hierbij is financiële ondersteuning om deze winst te behalen. Voorbeelden van deze winst zijn:
•    Een kwalitatief verbeterd product, advies of dienst 
•    Een duurzamer product
•    Benutten van de marktpotentie van bijvoorbeeld duurzaamheid energiezuinigheid
•    Een verbeterd productieproces
•    Verbeterde logistiek of supply chain management
•    Een plan met advies over kwaliteitsmanagement
•    Een plan met advies over gesloten ketens in het kader van de circulaire economie

Hoe gaat dat in zijn werk?

Hieronder volgt het globale proces om gebruik te kunnen maken van deze regeling:

Stap 1 – onderzoeken welke innovaties mogelijk zijn:
Als je nog niet weet wat voor innovatie gerealiseerd kan worden, dan gaan wij graag met in gesprek om te verkennen wat voor mogelijkheden hier zijn. 

Stap 2 – uitwerken: 
Als je weet welke innovatie je wilt ontwikkelen, dan kunnen we afspraken maken over de kosten voor de verdere ondersteuning. Dit wordt vergezeld van een praktisch plan van aanpak. 

Stap 3 – aanvraag:
Op basis van onze kostenopgave en het plan van aanpak kunnen wij ondersteunen met het aanvragen van de subsidie.

Stap 4 – gunning:
Na een positieve gunning vanuit de provincie Friesland kunnen we onze samenwerking definitief maken. Samen zullen we de innovatie verder uitwerken. Het resultaat hiervan is bijvoorbeeld een nieuw of verbeterd product of adviezen om de producten te verbeteren. 

Deadline

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 31 december 2020.

Interesse?

Neem contact met ons op. We gaan graag samen verkennen op welke wijze je gebruik kan maken van deze interessante subsidie.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de regelingen die geschikt zijn voor uw bedrijf?"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie