Circulaire Economie

Nederland heeft de ambitie gesteld om in 2050 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen zoals fossiele grondstoffen en metalen. Daarnaast is de ambitie van Europa om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In een klimaatneutraal Europa wordt er geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen en wordt er een beroep gedaan op hernieuwbare energie. Om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen nemen we de stap richting een circulaire economie. Daarmee worden producten, processen en diensten op een circulaire wijze ingericht en daarmee wordt de vraag naar grondstoffen en materialen verminderd. 

Wat is circulaire economie?

De definitie van de circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Zolang de zon blijft schijnen hebben we hier op aarde energie in overvloed. Daarentegen zijn de meeste grondstoffen wel eindig. En dus moeten we zuinig omgaan met de grondstoffen die we hebben. Dit is erg complex, want het vraagt niet enkel om nieuwe technologie (dat bedenken we wel) maar ook om nieuwe structuren, waardemodellen en keten overstijgende samenwerkingen. Kortom, het is tijd voor een circulaire economie.

Hier leest u alles hoe u als organisatie kunt bijdragen aan de circulaire economie.

Circulaire projecten

Circulaire projecten worden op verschillende product- en bedrijfsniveaus uitgevoerd. Zo investeren organisaties in het circulair ontwerpen en produceren van producten en processen en worden circulaire bedrijfsmodellen ingezet om de gebruiks- en afdankfase van producten circulair in te richten. Daarnaast worden circulaire projecten individueel of in samenwerkingsverband ingericht. Zo kan de interne bedrijfsvoering circulair worden ingericht door grondstoffengebruik te reduceren en grondstofstromen nuttig in te zetten om daarmee bovendien de CO2 uitstoot van een organisatie te reduceren. In samenwerkingsverband worden projecten opgestart waarbij kennis wordt gedeeld door de projectpartners. Met het opstarten van een circulair ketenproject worden diverse schakels uit te logistieke keten vertegenwoordigd om een proces circulair in te richten.

“Ekwadraat ondersteunt bedrijven en overheden op het gebied van het vormgeven, ontwikkelen en realiseren van projecten die bijdragen aan een circulaire economie.”

Projectondersteuning

Hoe wordt een organisatie circulair? Net als bij energiebesparing en duurzame opwek is het noodzakelijk om eerst in kaart te brengen welke grondstoffen binnen uw onderneming, bedrijventerrein of gemeente er zijn. Start dus met een analyse van de grondstofstromen. Om organisaties te ondersteunen in het bereiken van duurzame ambities biedt Ekwadraat de volgende werkzaamheden:

  • Begeleiden van de vormgeving tot en met het uitvoeren van duurzame ambities;
  • Ondersteuning bieden in het circulair ontwikkelen van producten, processen en diensten;
  • Het aandragen en verder ontwikkelen van grondstoffen en CO2-besparingsprojecten;
  • Onderzoeken van de technische en financiële haalbaarheid van een circulair project;
  • Het rondkrijgen van projectfinanciering middels het bieden van advisering, het opstellen en indienen van subsidieaanvragen.

Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor circulaire economie

Het ontwikkelen van circulaire projecten vraagt om investeringen in tijd en middelen van ondernemers en organisaties. Om deze projecten te ondersteunen zijn er verschillende subsidies beschikbaar. Bekijk de mogelijkheden voor uw organisatie op onze subsidie- en financieringspagina

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de circulaire economie

Benieuwd hoe ik kan helpen om circulair te worden? Neem dan contact met mij op. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe uw organisatie 
circulair kan worden?"

Janine Bos

Senior adviseur energiebesparing & CO2-footprint