088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

Circulaire Economie

Circulari-TIJD: Tijd voor de Trias Materia

Zolang de koperen ploert, de zon, blijft schijnen hebben we hier op aarde energie in overvloed. Maar koper en ook andere grondstoffen zijn eindig en zullen we het moeten doen met dat wat we hebben. En dit is vele malen complexer, dit vraagt niet enkel om nieuwe technologie (dat bedenken we wel) maar ook om nieuwe structuren, waardemodellen en keten overstijgende samenwerkingen. Kortom, het is tijd voor een circulaire economie.

Hoe helpt de Trias Energetica hierbij?

We kunnen leren van het verleden, de Trias Energetica. Deze werd 40 jaar geleden bedacht. Deze strategie wordt toegepast bij het (duurzaam) ontwerpen van gebouwen. Voor wie nog niet bekend is met deze strategie, volgen hier de drie stappen:

  1. Beperk het energiegebruik door verspilling tegen te gaan;
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen;
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

circulaire economie trias energetica

Tijd voor de Trias Materia

Inmiddels is deze strategie nagenoeg gemeengoed geworden en wordt deze ook buiten de bouw toegepast zoals in de mobiliteit en industrie. De Trias Energetica ontstond in de tijd van de oliecrises en in de jaren na het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome. Inmiddels bevinden we ons in een tijdperk dat door sommigen wordt gezien als een klimaatcrisis. Daarom is het tijd voor een nieuwe, meer circulaire strategie: Trias Materia. De stappen zijn analoog aan de stappen van de energiestrategie, maar zijn gericht op materiaalgebruik:

  1. Beperk het materiaalgebruik door verspilling tegen te gaan;
  2. Maak maximaal gebruik van biobased materialen;
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van materialen van eindige grondstoffen.

Hierbij zou nog een extra stap genoemd kunnen worden die ofwel als nulde stap kan worden gezien ofwel bij elke stap in het achterhoofd gehouden moet worden:

        0.    Hergebruik materialen zoveel mogelijk.
 

trias materia circulaire economie

Hoe brengen we dit in de praktijk?

De Trias Materia is niet de vervanger van de Trias Energetica, maar wordt naast elkaar toegepast. Het zal blijken dat de vuistregels van beide strategieën elkaar soms kunnen bijten: Energiebesparing in gebouwen door een dikkere isolatielaag toe te passen, gaat gepaard met meer materiaalgebruik en het terugwinnen van materialen en grondstoffen kost vaak meer energie dan materialen en grondstoffen produceren van virgin materiaal.

Niemand heeft gezegd dat de weg naar een circulaire wereld eenvoudig zal zijn. Daarom is hier het volgende citaat van Einstein toepasselijk:
 

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.

- Albert Einstein

Week van de Circulaire Economie

Tijdens de week van de Circulaire Economie delen we de moeilijkheden die we op de weg naar een circulaire wereld tegengekomen en welke mogelijkheden we daarin zien. We laten zien hoe we de stappen uit de Trias Materia in onze projecten en in het dagelijks leven toepassen. Lees hier de diverse blogs:

Hoe kunt u beginnen? 

Net als bij energiebesparing en duurzame opwek is het noodzakelijk om eerst in kaart te brengen welke grondstoffen binnen uw onderneming, bedrijventerrein of gemeente er zijn. Start dus met een analyse van de grondstofstromen. 

Grondstofstromenanalyse

Start uw circulaire ambitie met het inzichtelijk brengen van de grondstofstromen. Vervolgens kunt u met dit inzicht een analyse uitvoeren om te kijken hoe de diverse stromen meer circulair ingevuld kunnen worden.

 

Workshop

Wilt u meer informatie over circulaire economie? Of wilt u tijdens een interactieve sessie aan de slag met het opstellen van een actieplan voor uw organisatie? Ekwadraat kan voor u een workshop op maat verzorgen.

Begeleiding realisatie

Heeft u een idee voor een circulaire dienst of product, maar lukt het (nog) niet om tot realisatie te komen? Wij kunnen u verder helpen door de juiste verbindingen te leggen, pilots te realiseren, te helpen bij subsidies en financiering, de juiste partners te vinden, etc.

 

Aan de slag met circulaire economie
 

Benieuwd hoe ik u kan helpen om circulair te worden? Neem dan contact met mij op. 

"Ik help jou graag op weg om de wereld circulair te maken"

Janine Bos

Adviseur