Wijkuitvoeringsplan: Aardgasvrij als gemeente

Een wijkuitvoeringsplan, ook wel WUP genoemd, geeft aan hoe een gemeente van plan is haar wijken aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld als opvolging op de Transitievisie Warmte (TVW).  In dit artikel lees je alles over het WUP.

 

Wat is een wijkuitvoeringsplan? 

 

Een wijkuitvoeringsplan is een verdiepingsslag op de Transitievisie Warmte die met alle belanghebbenden gemaakt wordt om een wijk, buurt of dorp aardgasvrij te maken. Voor de eenduidigheid hieronder, zullen we deze drie schaalniveaus benoemen als ‘wijk’ 

Een wijkuitvoeringsplan gaat in op: 

 

  1. Wijze van participatie en communicatie  

  1. Inzicht in de (maatschappelijke) kosten  

  1. Inzicht in meekoppelkansen in de buurt  

  2. Een concrete uitvoeringsstrategie 

 

Gemeenten zijn verplicht om een wijkuitvoeringsplan op te stellen. Zowel in het Interbestuurlijk Programma (IBP) als in het (ontwerp-) Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een Transitievisie Warmte en uitvoeringsplannen maken voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af zullen gaan. Deze wijkuitvoeringsplannen dienen uiterlijk eind 2021 af te zijn. 

Sommige gemeenten starten eerder met wijkuitvoeringsplannen dan dat de TVW opgesteld is. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: er zijn actieve buurtbewoners, er zijn herstructureringsplannen (o.a. woningcorporaties), er is een kansrijke bron aanwezig of er zijn bijvoorbeeld koppelkansen. 

We raden aan om te beginnen zodra de kans zich voordoet. Zo kunt u als gemeente ervaring op doen hoe een dergelijk proces gaat en kunt u de geleerde lessen meenemen in het opstellen van de TVW en het wijkuitvoeringsplan. 

Webinar: de éérste lessen uit de praktijk!

We hebben inmiddels een aantal Wijkuitvoeringsplannen (WUP's) mogen doen, op 25 mei 2021 heeft warmte- en energietransitie adviseur Dirk-Jan  een webinar gegeven waarin hij alles vertelt over onze lessons learned uit de praktijk.

Bekijk hier de webinar


 

Webinar wijkuitvoeringsplan

Webinar WUP

Op 4 februari 2020 gaf adviseur Rob Goes een speciale webinar over de aardgasvrije wijken, met o.a.: de aanpak voor een goede WUP: wijkuitvoeringsplan, de aanvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) en de subsidie voorbereiding.

Bekijk hier de webinar!

Hoe stel je een wijkuitvoeringsplan op? 

Er zijn meerdere routes mogelijk om te komen tot een uitvoeringsplan op wijkniveau. De route is onder andere afhankelijk van de reeds betrokken partijen, hun wensen en belangen, de mate van draagvlak bij inwoners en de technische en economische mogelijkheden voor de wijk. Hieronder een overzicht van de mogelijke routes. 

Bekijk hieronder onze webinar, daarin vertelt adviseur Dirk-jan over onze eerste lessen uit de praktijk!

Subsidie wijkuitvoeringsplannen 

Om de realisatie van wijkuitvoeringsplannen te stimuleren, heeft Het Rijk voor gemeenten een nationale subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie heet ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ (PAW) en is momenteel voor de tweede keer geopend. Tot 1 april 2020 konden gemeenten voor 1 wijk of dorp de subsidie aanvragen. Lees meer op onze pagina Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. 

In sommige regio’s hebben lokale of regionale overheden ook andere gelden beschikbaar. Zo is er in Provincie Gelderland het programma Wijken van de Toekomst. Hieruit kan een initiatief extra ondersteuning verkrijgen en ook subsidies aanvragen. Benieuwd of er in uw regio ook lokale of regionale ondersteuning of gelden beschikbaar zijn? Neem dan contact op met onze adviseurs, met uw gemeente of provincie. 

Onze aanpak in het kort

 

Stappenplan van begin tot eind

                                                                                         

Inclusief betrokkenheid bewoners

                                                                                                                               

Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met het wijkuitvoeringsplan

Benieuwd hoe wij kunnen helpen bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe een optimaal wijkuitvoeringsplan er voor jouw gemeente uitziet?"

Rob Goes

Manager energietransitie

Lees meer over de warmtetransitie voor gemeentes: