Team

Jan van der Steeg

Klimaatverandering is een serieuze en grote bedreiging voor de leefbaarheid van de planeet. Met grote betrokkenheid zet ik mijn brede ervaring in werktuigbouwkunde en scheikundige technologie in om de omslag naar duurzame energie en CO2-reductie te realiseren. Vooral  in vergisting, biomassa processen en (scheeps)motoren ben ik bekwaam.

Betrokken en bekwaam

Jan van der Steeg

Contactgegevens