Energietoezicht

Energiebesparingsplicht 

Gemeentes, provincies, regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) en omgevingsdiensten (OD’s) hebben als een van hun taken om te controleren of bedrijven zich wel aan de wet houden. Hieronder valt ook de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer. Voorgenoemde organisaties hebben niet altijd de kennis en capaciteit in huis om toezicht te houden op deze wetgeving. Ekwadraat heeft wel de kennis en capaciteit in huis om deze taken uit te voeren.

Regionale uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten

Al een aantal jaar voert Ekwadraat voor diverse RUD’s en OD’s energiecontroles uit. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Omgevingsdienst Groningen (ODG) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) zijn een aantal van onze opdrachtgevers. We controleren dan bedrijven met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas of ze alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben genomen. Dit is bijvoorbeeld het toepassen van ledverlichting, energiezuinige motoren of het aanbrengen van isolatie om de cv-leidingen en -appendages.

Sinds 2020 zijn hier de werkzaamheden binnen de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht bijgekomen. Dit is door het ministerie van Economische Zaken in het leven geroepen om de klimaatdoelstelling voor energiebesparing dichterbij te brengen. Voor gemeentes in Friesland en Groningen voeren we energiecontroles uit, maar ook administratieve werkzaamheden zoals het versturen van Voorlopige Last Onder Dwangsommen aan bedrijven die zich niet aan de wet houden.

Kunnen wij helpen bij energietoezicht en -controles?

Neem dan contact op met Janine Bos via onderstaand formulier.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wilt u meer weten over energietoezicht of ons inzetten voor energiecontroles? Neem dan contact met mij op!"