Systeemintegratie

Vraag- en aanbod afstemming

Systeemintegratie is een van de oplossingen die toegepast kan worden om lokale netcongestie problematiek op te lossen. Deze toekomstgerichte en innovatieve oplossing zorgt voor een versterking van het energiesysteem. Bij systeemintegratie worden verschillende onderdelen van de energietransitie met elkaar verbonden. Zo kent het toekomstige energiesysteem veel afhankelijkheden die voorheen niet of in mindere mate aanwezig waren. De uitdagingen zijn niet alleen van technologische aard. De nieuwe samenwerkingen zullen ook economische en juridische uitdagingen met zich mee brengen. 

Systeemintegratie in het bestaande energiesysteem biedt een duurzame oplossing om het elektriciteitsnet op korte termijn te ontlasten en het gehele energiesysteem optimaal en toekomstbestendig in te richten. Het samenwerken van verschillende (sub)systemen in één systeem kan ervoor zorgen dat het systeem in overkoepelende functionaliteit verbeterd. Het slim integreren van deze (sub)energiesystemen resulteert onder andere in een betere balans en stabiliteit van het elektriciteitsnet. Zo wordt capaciteit gecreëerd op bestaande onderstations, waardoor netverzwaring minder snel nodig is. Verzwaring en optimalisering van systemen van het elektriciteitssysteem en congestie management zijn een essentieel onderdeel van de energietransitie in Nederland. In veel congestie gebieden kan de uitbreiding of bouw van onderstations op lange termijn oplossingen bieden voor ruimte op het elektriciteitsnet.

Waterstof, CO2 en biogas maken deel uit van regelbare productie en opslag eenheden. Regelbare waterstof productie (door elektrolyse) en opslag vormen de basis voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Deze systeemrol is essentieel om zo veel mogelijk duurzame energie uit wind en zon toe te kunnen passen. Zo kan lokaal opgewekte energie lokaal opgeslagen en op momenten dat het belangrijk is gebruikt worden. 

Het zal van steeds groter belang worden dat vermogensruimte gecreëerd wordt op lokale onderstations door bijvoorbeeld het toepassen van gesloten waterstof ketens, regelbare productie, opslag en afname installaties.
 

Wat kan Ekwadraat hierin betekenen?

Ekwadraat begrijpt de complexiteit van het speelveld van systeemintegratie. Voor een succesvolle toepassing is het van belang om een goed haalbaarheidsonderzoek uit te voeren waarin samen met de juiste partijen de mogelijkheden worden onderzocht. Ekwadraat is de juiste partner voor alle fasen van een systeemintegratie traject. Ekwadraat biedt het volgende om u te helpen met uw systeemintegratie vraagstuk:

  1. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek waarbij gekeken wordt naar lokale congestie problematiek. Identificeren van kansen om deze door systeemintegratie op te lossen. Opstellen regulatoire, infrastructurele, technische organisatorische en juridische randvoorwaarden voor succes. Beoordelen mogelijkheden voor een lokale waterstof keten. Tot slot kijken we naar de kansen voor een lokale energiemarkt.
  2. Ontwikkeling van een projectplan voor de lokale systeemintegratie, waarbij de basis infrastructuur, digitale infrastructuur, organisatie, faciliteiten en (waterstof)ketens beschreven worden.
  3. Vormen van ontwikkelconsortia voor de ontwikkeling van projecten die onderdeel uitmaken van het geïntegreerde energiesysteem, zoals regelbare productie en opslag van waterstof.

Capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet ©Netbeheer Nederland

Wij helpen u graag de mogelijkheden te onderzoeken van uw systeemintegratie traject!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag verder!"

Dirk-Jan Smelt

Adviseur energietransitie