Systeemintegratie

Oplossen netcongestie problematiek

Systeemintegratie is een van de oplossingen die toegepast kan worden om lokale netcongestie problematiek op te lossen. Deze toekomstgerichte en innovatieve oplossing zorgt voor een versterking van het energiesysteem. Bij systeemintegratie worden verschillende onderdelen van de energietransitie met elkaar verbonden. Zo kent het toekomstige energiesysteem veel afhankelijkheden die voorheen niet of in mindere mate aanwezig waren. De uitdagingen zijn niet alleen van technologische aard. De nieuwe samenwerkingen zullen ook economische, juridische en organisatorische uitdagingen met zich meebrengen. 

Systeemintegratie in het bestaande energiesysteem biedt een duurzame oplossing om het elektriciteitsnet op korte termijn te ontlasten en het gehele energiesysteem optimaal en toekomstbestendig in te richten. Het samenwerken van verschillende (sub)systemen in één systeem kan ervoor zorgen dat het systeem in overkoepelende functionaliteit verbetert. Het slim integreren van deze (sub)energiesystemen resulteert onder andere in het effectief gebruik maken van het elektriciteitsnet. Zo wordt beter gebruik gemaakt van de beschikbare capaciteit, waardoor netverzwaring minder snel nodig is. Verzwaring en optimalisering van het elektriciteitssysteem en congestiemanagement zijn een essentieel onderdeel van de energietransitie in Nederland.

Waterstof, CO2, biogas en groengas maken deel uit van regelbare productie en opslageenheden. Regelbare waterstofproductie (door elektrolyse) en opslag dragen bij aan het balanceren van het elektriciteitsnet. Deze systeemrol is essentieel om zo veel mogelijk duurzame energie uit wind en zon toe te kunnen passen. Zo kan lokaal opgewekte energie lokaal worden opgeslagen en op momenten dat het belangrijk is gebruikt worden. 

Het zal van steeds groter belang worden dat effectiever gebruik gemaakt wordt van het aanwezige elektriciteitsnet door bijvoorbeeld het toepassen van gesloten waterstofketens, regelbare productie, en het slim regelen van opwek, opslag en gebruik.

Wat kan Ekwadraat hierin betekenen?

Ekwadraat begrijpt de complexiteit van het speelveld van systeemintegratie. Voor een succesvolle toepassing is het van belang om een goed haalbaarheidsonderzoek uit te voeren waarin samen met de juiste partijen de mogelijkheden worden onderzocht. Ekwadraat is de juiste partner voor alle fasen van een systeemintegratie traject. Ekwadraat biedt het volgende om u te helpen met uw systeemintegratie vraagstuk:

  1. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek waarbij gekeken wordt naar lokale congestie problematiek. Identificeren van kansen om deze door systeemintegratie op te lossen. Opstellen infrastructurele, technische, financiële, organisatorische en juridische randvoorwaarden voor succes. Beoordelen mogelijkheden voor een lokale waterstof keten. Tot slot kijken we naar de kansen voor een lokale energiemarkt.
  2. Ontwikkeling van een projectplan voor de lokale systeemintegratie, waarbij de basisinfrastructuur, digitaliseringe, organisatie, faciliteiten en (waterstof)ketens beschreven worden.
  3. Vormen van ontwikkelconsortia voor de ontwikkeling van projecten die onderdeel uitmaken van het geïntegreerde energiesysteem, zoals regelbare productie en opslag van waterstof.
  4. Vormen van een energiecoöperatie voor lokaal eigenaarschap en exploitatie van het energiesysteem

Capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet ©Netbeheer Nederland

Wij helpen graag de mogelijkheden te onderzoeken van jouw systeemintegratie traject!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help je graag verder met oplossingen voor de netcongestieproblematiek!"

Joost Akkermans

Sales- en accountmanager