20 jaar Ekwadraat

1 mei 2023 - Douwe Faber

Van jongs af aan had ik de drive om te ondernemen, dit komt voor een groot deel vanuit mijn opvoeding. Ik kom uit een ondernemend boerengezin, maar had ook een soort bewijsdrang. De rest van de familie koos voor andere richtingen, zij hadden meer met studeren dan ik. Ik koos voor reuring, altijd vol gas geven en ben meer een doener.

Dat doen, van niets iets maken, dat is altijd gebleven. De afgelopen 20 jaar heb ik hier met veel passie en energie invulling aan kunnen geven met Ekwadraat. Elke dag ben ik bezig met mijn motto van niets iets maken.

Van 2003 tot nu

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren dan ben ik trots op de unieke positie die we als Ekwadraat hebben gecreëerd. Mijn doel is altijd geweest om een verandering op gang te brengen, om de versneller te zijn. Delen, durven en doen, dat is wat we nog steeds uitstralen en waar we naar handelen. Het op scherp stellen en willen veranderen komt ook door het recalcitrante in mij. Ik mocht graag, en soms nog steeds, tegen een heilig huisje schoppen. 

Ik heb altijd een langetermijnvisie gehad voor het bedrijf, daarvoor vond ik het erg belangrijk dat het bedrijf ten alle tijden financieel gezond zou blijven. Je kunt geen geld uitgeven dat je niet hebt, dat is ook de nuchterheid in mij. Met beide voeten in de klei staan én afspraak is afspraak. 

Uitdagingen als ondernemer

Het trage bureaucratische tempo is en blijft een frustratie. Voor iemand, die een versnelling in gang wil zetten en mensen mee wil krijgen, is dit een ergernis. Ook om te zien hoe groot de noodzaak om te verduurzamen is en hoeveel geld er naar mijn mening verspild wordt vind ik zorgelijk. De eerste jaren was ik optimistisch, maar na een jaar op vijf had ik toch wel gedacht dat we verder zouden zijn in deze transitie. Maar ik weet ook dat het mis gaat als we nu het systeem in Nederland gaan veranderen, dit is nu de basis en zorgt voor stabiliteit. 

Een paar jaar geleden besloot ik een andere rol in het bedrijf aan te nemen. Er kwamen aandeelhouders en er werd een algemeen directeur aangesteld. Dit gaf de bedrijfsvoering een boost, maar mij persoonlijk ook. Het bracht meer ruimte voor mijn creatieve ondernemersgeest, meer focus en ruimte voor praktische zaken. Naast vol gas gaan probeer ik binnen het bedrijf op alle fronten scherpte aan te brengen.  
Als ik terugkijk vind ik dat we nog meer stil mogen staan bij de successen die we behalen, even een adempauze. De oplossingsgerichte mentaliteit die ik altijd heb gehad is ook het DNA van Ekwadraat. Je kunt wel geruststellen dat de oplossingsgerichte, doenersmentaliteit de Ekwadraat-mentaliteit is, daar ben ik trots op. 

Mijn vrouw Gerbrich geeft mij de ruimte om dit te doen, zij steunt mijn ideeën, mijn visie en staat altijd als een maatje naast mij. Zonder haar was ik met Ekwadraat niet gekomen waar we nu staan. 

Toekomst Ekwadraat

Ik kijk altijd maximaal vijf jaar vooruit, de energietransitie zit continu in versnelling en verbreding. Hierin moeten we dan ook onze lenigheid behouden. De juiste product-marktcombinaties met de juiste kennis en drive van onze mensen is de basis. Zolang we dit op peil kunnen houden en in deze vorm het verschil kunnen maken, blijven we dat doen. 

Als ik vooruitkijk naar de toekomst dan is duurzaamheid dan nog meer een license to operate. Bedrijven die geen stappen maken krijgen het lastig. Naast de verplichtingen zal de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie verder toenemen. Het zou mooi zijn als de transitie een keer klaar is, maar de energietransitie zal nog decennia doorontwikkeling en onze kennis nodig hebben. Met dat gegeven ligt er voor Ekwadraat en haar medewerkers een mooie toekomst in het verschiet. 

 

Samen meer betekenen voor de wereld van morgen!