Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

De toekomst

Van de Nederlandse bevolking heeft ongeveer 40% een mbo-diploma. Deze praktische vakmensen hebben we keihard nodig in de energietransitie, want de opgave is enorm. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van warmtepompen, het vervangen van CV-ketels, het plaatsen van zonnepanelen en werkzaamheden in de benodigde infrastructuur.

Samenwerking met ROC Friesland College 

Wij zijn daarom blij en trots dat wij voor het Friesland College werkzaam zijn en dat we samen met hen zoeken naar manieren om de gebouwen van het Friesland College te verduurzamen met inzet van studenten. We willen de studenten van dichtbij laten zien en ervaren wat de energietransitie inhoudt en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Daarom is er een multidisciplinair team samengesteld, van de afdeling bedrijfsvoering tot een docent techniek, aangevuld met een aantal externe partijen. Gezamenlijk zijn wij ervan overtuigd dat de beste leerschool de praktijk is en dat we elkaar nodig hebben in deze complexe opgave.

Zo hebben we recent studenten van het Excellentieprogramma mogen rondleiden en hebben hen verteld over onze rol in de energietransitie en over het te ontwikkelen Energie Kenniscentrum en het campus terrein, waar nieuwe energieconcepten kunnen worden getest. Daarnaast zijn we bij diverse netwerken en initiatieven betrokken die gericht zijn op het versterken van onderwijs, overheden en ondernemers.

Wij zijn enthousiast en werken graag met elkaar samen aan de toekomst!

Vragen over de energietransitie ?

Neem dan contact op met ons via onderstaand formulier. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

 "Ik denk graag mee over de invulling van uw ambitie"

Rob Goes

Manager sales & marketing