Duurzaam nieuws

Analyse beschikkingen SDE+ najaar 2016

Interessant om te zien is de verdeling van de beschikte projecten per aanvraagbedrag. In onderstaande grafiek is de cumulatieve toekenning op aanvraagbedrag in € per MWh weergegeven. Opvallend is de sterke toename rond 10,4 en 10,5 cent per kWh. Deze toename is te verklaren door de aanvragen in de categorie bij- en meestook. 

Verdeling budget exclusief bij- en meestook

In onderstaande grafiek zijn de aanvragen voor bij- en meestook weggelaten en is een hele andere trend te zien. Met name rond 7,7 en 8,2 cent per kWh is een groot deel van het budget toegekend. De aanvragen voor 7,7 cent per kWh bedragen vrijwel allemaal biomassa gestookte installatie voor de opwekking van zowel elektriciteit en warmte. De aanvragen op 8,2 cent per kWh bedragen vrijwel allemaal Wind op land projecten.

Verdeling budget zon-PV

Uiteraard is het interessant de verdeling van het budget voor specifiek zon-PV installaties te onderzoeken. In onderstaande grafiek is de toekenning voor zon-PV projecten per fasebedrag weergegeven. Hierin valt op dat rond de fasegrens van 9,0 en 11,0 cent per kWh opvallende pieken te zien zijn. Ook rond 10,4 en 10,5 cent per kWh is opvallen veel budget toegekend. Dit is te verklaren door de verwachte budgetclaim van bij- en meestook. 

In onderstaande grafiek is de gemiddelde systeemgrootte in MWp weergegeven. De 25 grootste projecten (>4 MWp) hebben voor een gemiddeld aanvraagbedrag van 10,7 cent per KWh een beschikking ontvangen. Het laagste subsidiebedrag voor de 25 grootste zonneparken bedroeg 9,9 cent per kWh.