Duurzaam nieuws

Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Gascamera Services voert inspecties uit voor het opsporen en in kaart brengen van gaslekkages en adviseert en ondersteunt bij de reparatie van lekkages. Dit in de gehele gassector waaronder: biogas, stortgas en aardgas.

De camera maakt gassen, waaronder methaan, zichtbaar. Dit gas is het hoofdcomponent van zowel aardgas, biogas als stortgas. Methaan is een gemakkelijk ontvlambaar gas waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarnaast is methaan een broeikasgas dat 25 maal sterker is dan CO2. De broeikasgasemissie door methaan in Nederland wordt geschat op ca. 20 MegaTon CO2 equivalent. Het opsporen en verhelpen van gaslekkages zorgt naast het verhogen van de veiligheid en het verlagen van schadelijke milieu emissies voor een hoger installatierendement.

Veel inspecties worden preventief uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een productie of gebruikslocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden vaak toch één of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk als gevolg van seizoensinvloeden en wisselende temperaturen uitzetten en krimpen. Bij aansluitingen van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen.

De gascamera wordt ingezet voor het inspecteren van biogas- en aardgasinstallaties bij de industrie, rioolwaterzuiveringsinstallaties, agrarische vergisters, stortgaslocaties en in de fossiele aardgasindustrie. De inspecties worden door gediplomeerde specialisten uitgevoerd overeenkomstig met de normen en richtlijnen.

Biogas Holland en Ekwadraat hebben voor deze joint venture gekozen op basis van overeenkomstige doelstellingen en elkaars aanvullende expertises. Adviesbureau Ekwadraat begeleidt bedrijven en overheden in de energietransitie door onafhankelijk advies te leveren over energiebesparing, duurzame energieproductie en transitiemanagement. Biogas Holland is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en het beheren van biogasinstallaties.

Samen willen de bedrijven met de oprichting van Gascamera Services stevig bijdragen aan het terugdringen van schadelijke emissies en het verhogen van de veiligheid.

“Werken aan een veilige duurzame omgeving door het effectief opsporen en terugdringen van schadelijke emissies.”