Bio-LNG als brandstof voor het zwaar transport

LNG PILOTS

Afgelopen week werden tijdens de slotconferentie op 20 en 21 november in Duisburg de resultaten opgeleverd van het 4-jarige project LNG PILOTS. Het Nederlands-Duitse project richtte zich op de versnelde introductie van (bio)LNG (Liquefied Natural Gas) als alternatieve brandstof in het goederentransport over de weg en over water in de grensregio.

Ekwadraat was samen met haar teampartners verantwoordelijk voor het werkpakket bio LNG, met als doelen: het bevorderen van het gebruik van innovatieve technologieën voor de productie van bio LNG en het gebruik van bio LNG in de grensregio Duitsland/Nederland verder uit te bouwen.

BioLNG als alternatief 

Waar op dit moment veel aandacht gaat naar elektrificatie van auto’s, is elektrificatie voor het vrachtverkeer en de scheepvaart niet mogelijk. Het gebruik van LNG is echter een zeer goed alternatief voor deze sectoren waarmee in vergelijking tot diesel direct een enorme reductie in fijnstof (PM10), Stikstofoxiden (NOx), Zwaveloxiden (SOx), broeikasgasemissies (CO2) en zeker ook geluid wordt gerealiseerd. De inzet van BioLNG zorgt zelfs voor een nog veel grotere reductie van deze emissies.

De conclusie is eenduidig en biedt veel perspectief: marktpartijen zijn overtuigd geraakt dat (Bio) LNG een effectief middel is om zwaar transport te vergroenen en vervoerders zijn bereid om investeringen te doen in hun wagenpark om over te stappen op LNG.

Geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek? Kijk dan het filmpje van LNG Pilots! 

Veel dank aan onze Lead Partner NewEnergyCoalition en onze teamgenoten 3n-kompetenzzentrum, Green Planet Pesse, Green Move Technologies, Stichting Biomassa, BioEnergie Gehlenberg, UES en natuurlijk alle andere partners!

 

Vragen over BioLNG?

Neem dan contact op met Jan Zuidema via onderstaande formulier. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met uw aanvraag over BioLNG"

Jan Zuidema

Senior adviseur