Duurzaam nieuws

Wat is de brandstof van de toekomst?

Gaan we over op elektrisch rijden of wordt het een mix van brandstoffen?’, dat was de vraag die centraal stond tijdens het seminar ‘De brandstof van de toekomst’ op 9 oktober 2018. De overheid en het bedrijfsleven zijn het erover eens dat we de doelen op het gebied van mobiliteit nog lang niet behaald hebben, maar de ingrediënten die we nodig hebben wel aanwezig zijn.

Jörg Gigler van TKI gas vertelt over zijn aanpak ‘schoner, slimmer, anders’ op weg naar 7,3 Mton CO2-emissiereductie in 2030. Zero-emissie (schoner), optimaal inrichten van het vervoer (slimmer) en het aanpassen van gedrag (anders). We moeten toe naar een mix van elektrisch, waterstof en biobrandstoffen geeft Jörg Gigler aan. Schaarste speelt hierin een belangrijke rol van elektriciteit, waterstof en biomassa. Iedereen vraagt om deze energiedragers voor uiteenlopende doelen.

Gedrag is ook een belangrijke factor in de transitie. ‘Verander de wereld begin bij jezelf’ luidt de spreuk van Erik Büthker manager van Pitpoint. Het is belangrijk met wie je praat en of je de juiste zaken krijgt te horen. Waar kun je terecht voor welke zaken? Er moet nog veel gebeuren om de brandstof in de mobiliteit te veranderen voor 2050, maar als we allemaal veranderen dan is het wellicht haalbaar.

Volgens Erik Büthker is zon een belangrijke energieleverancier. We moeten volgens hem uiteindelijk naar: Biodiesel, gas hybrid, Bio LNG, Bio CNG, H2 en EV.

Jan Klein Hesselink wijst erop dat Bio methanol, wat je krijgt als je CO2 als grondstof gebruikt en toevoegt aan waterstof, een goede vervanger is voor benzine. Op langere termijn zal waterstof een rol gaan spelen in de energietransitie. Zon en wind zouden potentieel in 2050 de vraag naar elektra en waterstof vanuit vervoer kunnen dekken volgens Jan Klein Hesselink.

Verduurzaming wordt ook wel de Groene Gekte genoemd; mensen moeten er momenteel nog niet veel van hebben, te kostbaar, geeft Jan Klein Hesselink van Ekwadraat aan. Lucht- en zeevaart moeten in deze discussie zeker niet vergeten worden, want deze sector is ook erg belangrijk in dit verhaal. Net zoals de transport, zal de lucht- en zeevaart nog sterk groeien de komende jaren.

Dus is de doelstelling van 90% CO2 reductie in 2050 haalbaar? Het zal moeilijk worden voor de transportsector, omdat het allemaal nog zo langzaam gaat, maar als vanuit de overheid een eenduidig beleid komt en de maatschappij erbij betrokken wordt, dan komen we er wel.

De sprekers Jörg Gigler, Erik Büthker en Jan Klein Hesselink hebben de aanwezigen geïnspireerd deze middag. Wellicht dat sommige vragen beantwoord zijn, maar het levert ook weer heel veel nieuwe vragen op. Dus voor wat betreft het onderwerp “De brandstof van de toekomst” valt er nog veel te halen en we zijn er zéker nog lang niet over uitgesproken.

Wij bedanken Jan Klein Hesselink voor het delen van zijn kennis op dit gebied en na dit seminar mag hij gaan genieten van zijn pensionering. Het is nu tijd voor de volgende generatie om het verder op te pakken.

Verander de wereld, begin bij jezelf!

Biobrandstoffen