Brononderzoek Houtstook

Brononderzoek houtstook: FEIT en FICTIE gescheiden

Gedurende het proces van de energietransitie wordt er constant gezocht naar grondstoffen die als vervanger van fossiele brandstoffen kan functioneren.  Zo geldt dat ook voor het gebruik van biomassa voor de productie van warmte/elektriciteit. Het afgelopen jaar staat dit alternatief voor de fossiele brandstoffen flink ter discussie en is door de vele feiten maar ook fabels hierover soms door de bomen het bos niet meer te zien. Daarom hebben wij met verschillende partijen een brononderzoek verricht waarin fabel en feit van elkaar gescheiden worden. 

Provincie Fryslân

De provincie Fryslân heeft als ambitie per 2025 energieneutraal en zelfvoorzienend te zijn. Een van de instrumenten waarmee de provincie dit zou kunnen realiseren is het gebruik van houtsnippers of pellets bij de productie van energie. Omdat er in het maatschappelijke debat over dit onderwerp feit en fictie vaak door elkaar wordt gebruikt is het lastig om hier een gefundeerde beslissing over te maken. Daarom heeft de provincie samen met Vereniging Ciruclair Friesland hier onderzoek naar laten doen door een onderzoeksgroep bestaande uit : KNN advies, Bioclear Earth en Ekwadraat.

Het onderzoek

In het onderzoek wordt er aan de hand van wetenschappelijke literatuur en aan de hand van interviews met experts en deskundigen antwoord gegeven op verschillende vragen die te herleiden zijn naar de volgende 4 hoofdvragen:

-    Leidt houtstook tot geuroverlast?
-    Leidt houtstook tot meer fijnstof-emissies?
-    Leidt houtstook tot extra CO2-emissies?
-    Is er voldoende hout in Fryslân, of leidt extra vraag naar stookhout tot aantasting van landschap en natuur?

De resultaten van het onderzoek zijn via deze Deze link in te zien. 

Heeft u vragen over het houtstook onderzoek of de energietransitie?

Neem dan contact op met adviesteam via onderstaand contactformulier!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met uw vragen over de energietransitie"

Klaas de Jong

Senior adviseur/procestechnoloog