Duurzaam nieuws

Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

De verdeling van de subsidie is als volgt:

Van de 4.215 toegekende projecten bestaat 93% uit zon PV-projecten. In totaal gaan deze zon PV-projecten 1.910,8 megawattpiek duurzame energie opwekken. Van het totale SDE+ subsidiebudget, € 6 miljard, neemt zon PV-projecten € 2,3 miljard in beslag. Samen met wind op land wordt het budget van de subsidie bijna volledig gebruikt, meer dan € 5 miljard.

In juni 2018 maakt de minister het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde SDE+ 2018 bekend.

Lees de gehele kamerbrief over de SDE+ najaarsronde 2017 hier.

Bron: Resultaten najaarsronde SDE+, RVO

zonnepark