Duurzaam nieuws

Circulair bouwen als norm bij ontwikkelingen op Energiecampus Leeuwarden

Over circulair bouwen

Circulair bouwen is het nieuwe duurzame ondernemen, waarbij producten en grondstoffen telkens worden hergebruikt en afval en vernietiging wordt geminimaliseerd. Bij Energiecampus Leeuwarden – een initiatief van Oosterhof Holman en Ekwadraat – wordt dit onder meer vertaald naar de aanleg van circulaire infrastructuur en een circulair gebouwd kenniscentrum.

Circulaire infrastructuur

De voormalige provinciale weg N31 Marsum-Deinum, gelegen op enkele kilometers van de Energiecampus Leeuwarden, wordt verwijderd en herverkavelt. In het gebied worden natuurlijke en recreatieve waarden toegevoegd, ter compensatie van de nieuw aangelegde N31. De 1,6 km lange weg wordt hergebruikt als nieuwe toegangsweg en fietspaden op het campusterrein. Dit betekent circulair hergebruik van alle materialen. Het project is een samenwerking van Oosterhof Holman en Leeuwarden Vrij-Baan.

Circulair kenniscentrum

Op de voormalige stortplaats de Schenkenschans wordt het Energie Kenniscentrum Leeuwarden gebouwd. Dit gebouw wordt circulair en uniek lichtgebouwd door Friso Bouwgroep. Het ontwerp is van AchterboschZantman architecten. Hergebruik van pallets als wanden en met behulp van een 3D printer wordt van bijvoorbeeld oude shampooflesjes de gevel gemaakt. Het kenniscentrum gaat als hoofdkantoor fungeren voor Ekwadraat en als kantoor voor Oosterhof Holman. Daarnaast is er ruimte voor kennisinstellingen en startups, die doorontwikkeld kunnen worden tot grownups. Het is de plek waar alle kennis op het gebied van energie samenkomt en synergie ontstaat tussen diverse partijen. Nu al wordt er veel samengewerkt met diverse scholen. ROC Friese Poort is samenwerkingspartner van het project en geeft hiermee studenten de kans om kennis te maken met nieuwe technieken. Zo denken studenten mee met de bouw van het circulaire kenniscentrum en wordt nagedacht hoe dit innovatieve gebouw beveiligd moet worden. Tijdens Culturele Hoofdstad 2018 worden van juli t/m oktober de activiteiten op de Schenkenschans gelanceerd middels de Energy Expo.

Over Energiecampus Leeuwarden

Energiecampus Leeuwarden gaat zijn plek vinden op de voormalige vuilstortplaats Schenkenschans en aanliggende terreinen en wordt hét corporate campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat groene energie levert voor eigen gebruik en de stad Leeuwarden. Ook wordt het dé locatie voor kennisdeling in experimenten of productie en kunnen er nieuwe technologieën worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt. Tot en met 31 mei ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage, waarna de raad het bestemmingsplan in juli zal behandelen. Gisteren hebben de initiatiefnemers een toelichting op de voortgang van de plannen gegeven in de raad.

subsidie biomassa energie