Circulaire ketenprojecten

In 2050 wil Nederland een circulaire economie zijn waar geen afval wordt geproduceerd en waarbij de economie draait op herbruikbare grondstoffen. In de tussentijd heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een doel te realiseren waarbij er 50% minder gebruik wordt gemaakt van primaire grondstoffen zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. Om hieraan bij te dragen is afgelopen Prinsjesdag aangekondigd dat het kabinet dit jaar 40 miljoen euro uittrekt voor het versnellen en opschalen van de circulaire economie. Dit budget zal worden gebruikt voor onder andere het verstrekken van subsidies. Een regeling welke binnenkort zal worden opengesteld is de regeling circulaire ketenprojecten. Deze subsidie is gericht op het stimuleren van circulaire ketenprojecten die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2 uitstoot.

Circulaire ketenprojecten

In een circulair ketenproject wordt gewerkt aan het circulair maken van een product- of materiaalketen. Hierbij worden producten of materialen langer en opnieuw gebruikt waardoor nieuwe grondstoffen bespaard blijven en daarbij CO2 uitstoot wordt verminderd. De afgelopen jaren zijn er verschillende circulaire projecten tot stand gekomen. Bij een aantal projecten is gebleken dat circulaire oplossingen vaak alleen tot stand komen en werken wanneer de verschillende partijen, zoals leveranciers en afnemers, binnen de keten samen worden gebracht en daadwerkelijk samenwerken. Het kan hierbij helpen om een ervaren procesbegeleider in te zetten. Dit is iemand die de sector, regio en de samenwerking tussen de verschillende partijen kent en daarmee de samenwerking tussen de verschillende partijen kan bevorderen.

In een circulair ketenproject wordt er door verschillende partijen in de keten samengewerkt en geïnvesteerd in innovatieve ideeën binnen een nieuw domein. In een samenwerking als deze ervaren bedrijven belemmeringen zoals op het gebied van financiering en kennis. Het verstrekken van de subsidie voor circulaire ketenprojecten is bedoeld om deze belemmeringen te verminderen en daarmee de drempel tot het aangaan van samenwerkingen te verlagen.

Op 1 april wordt de regeling subsidie circulaire ketenprojecten geopend.

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Op 1 april 2021 wordt de subsidie circulaire ketenprojecten geopend. De regeling is bedoeld om activiteiten te ondersteunen welke zijn gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen diensten, of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2 uitstoot. Om in aanmerking te komen voor de regeling circulair ketensamenwerkingsverband dient u een samenwerkingsverband te vormen van minimaal drie tot maximaal zes mkb-ondernemers. Daarbij moet een procesbegeleider worden aangesteld om het project in goede banen te leiden.

Voorbeelden van mogelijke projecten:

  • Ontwikkeling van een circulair businessmodel waarbij (materialen van) een product wordt hergebruikt;
  • Realisatie van een procesontwerp waarbij circulariteit in de ontwerpfase van de ontwikkeling van een nieuw product wordt meegenomen;
  • Uitvoering van een proces waarbij het gebruik van grondstoffen wordt verminderd.

Bent u van plan om een circulair product of een circulaire dienst te ontwikkelen, of wilt u uw processen of business model circulair organiseren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Wij kunnen u daarbij ondersteunen met de onder meer volgende werkzaamheden:

  • Ontwikkelen van een projectplan;
  • Begeleiding van het subsidietraject.

Vragen over dit nieuwsbericht?

Neem hieronder contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met mij op!"