CO2 footprint van Ekwadraat

De CO2 footprint van Ekwadraat in 2022

De CO2 footprint van Ekwadraat bedraagt in 2022 een totaal van 189,39 ton CO2 op basis van een location-based berekening. De CO2 uitstoot bestaat voor circa 31% uit zakelijk vervoer, voor 19% uit elektriciteit en voor 50% uit woon-werkverkeer. 

Wat betreft de elektriciteit die wordt gebruikt door Ekwadraat, kan niet met zekerheid worden gesteld dat deze stroom 100% groene stroom is. In de berekening wordt daarom dan ook niet gerekend met het gebruik van 100% groene stroom. Dit valt onder een location-based approach voor het berekenen van de CO2 footprint. De location-based aanname rapporteert scope 2 emissies waarbij de gemiddelde emissiefactor voor stroom wordt meegenomen in de berekeningen. 

Market-based approach

Een market-based berekening komt uit op een CO2 footprint van 110,78 ton CO2 In 2022. Deze CO2 uitstoot valt lager uit doordat Ekwadraat investeert in groene stroom. Bij de market-based berekening wordt er vanuit gegaan dat Ekwadraat 100% groene stroom gebruikt. De verdeling van de CO2 footprint bestaat daardoor voor 15% uit zakelijk vervoer en voor 85% uit woon-werkverkeer. 

Emissies en compensatie

Voor de berekening van de CO2 footprint van Ekwadraat zijn de emissies van alle zakelijke en woon- werkverkeer kilometers berekend. Daarnaast zijn er aannames gedaan voor andere factoren uit scope 1 en 3, zoals gekochte producten en de uitstoot van de website van Ekwadraat. 

Om de CO2 footprint van 189,39 ton Co2 te kunnen compenseren zijn er een aantal opties waaronder: 

  • Het inzetten van 9 windturbines van 15kw per stuk;
  • Het inzetten van 0,31ha zonnepanelen;
  • Het planten van 13.500 bomen.

 

Samen meer betekenen voor de wereld van morgen!

Wil je meer informatie over het berekenen van jouw CO2 footprint?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact met mij op!"

Irina Krottje

Adviseur energietransitie